TIPS! Våtmarker 30 jan, hållbara transporter 5 febr

Helkväll i Vara om våtmarker 30 januari 2019

150 år av dikning och sjösänkning av våtmarker. Nu är tid att återställa, för biologisk mångfald och för klimatet.
Workshop torsdagen den 30 januari 2019 kl 18.30 – cirka kl 20.30 på Vara Folkhögskola

Andreas Skarmyr, projektledare för Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt går igenom bakgrunden och möjliga åtgärder som medlemmar, kretsar och länsförbund kan göra för att bevara och återställa våtmarker.

Vi diskuterar vad som redan görs i kretsarna och pratar om tänkbara projekt, samarbetspartners och finansiering när det gäller både våtmark och annat arbete som rör sötvatten.

Naturskyddsföreningen har egna  projektmedel för att bevara och iordningställa våtmarker som kan användas för att återskapa, restaurera och sköta våtmarker, men även för kunskapsuppbyggnad och folkbildning.

Ytterligare information finns på https://projektbidrag.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/tid-for-vatmarker/

Vi bjuder på vegetarisk landgång, önskas någon form av specialkost går det bra att ange i anmälan som du hittar här: https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/kp53vl41qshrq1/

Naturskyddsföreningens Kansli Väst vill ha in din anmälan senast den fredagen den 25 januari 2019. Vara Folkhögskola, Torggatan 41, 534 32 Vara. Varmt välkomna!

Vid frågor kontakta Kansli  Väst: kansli.vast@naturskyddsforeningen.se Maja Ryberg, Verksamhetsutvecklare, tel: 0723 09 79 89 maja.ryberg@naturskyddsforeningen.se

Inbjudan till workshop kring fossilfritt Vänersborg 2030 – Transporter

Datum: Tisdag 5:e februari 2019 Tid: 08:30 -13:00 Plats: Rådhussalen, Folkets hus

Miljöstrategen i Vänersborgs kommun bjuder in till en workshop för att ta fram en strategi för ett fossilfritt Vänersborg 2030 med fokus på transport, el och uppvärmning. Det handlar dels om kommunens egna organisation men också hur vi kan arbeta för att underlätta för Vänersborgs kommuns invånare att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Som en start i det här arbetet så kommer det genomföras två workshops, en med fokus på transporter och en med fokus på el och uppvärmning. Här vi ser ett stort värde i att externa aktörer är med och deltar!

www.bilpoolivast.se

Syftet med workshoparna är att få ett samlat grepp kring hur vi kan arbeta för att hitta vägen framåt. Mötet ska generera idéer och förslag som vi kan ha med oss i det fortsatta arbetet med upprättande av Strategi för ett fossilfritt Vänersborg 2030.

Vi önskar att någon hos er har möjlighet att delta, gärna någon som arbetar med hållbara transporter eller andra frågor som berör området.

Program:

  • –          Inledning
  • –          Inbjuden föreläsare
  • –          Hur ser det ut i Vänersborg idag
  • –          Fika
  • –          Workshop i grupper
  • –          Avslutande lunch

Meddela vem som kommer och eventuell specialkost! För anmälan skicka till: hedvig.sarg@vanersborg.se senast 10/1

Naturskyddsföreningen har mer info om projektpengar att söka.

————————–
Med vänlig hälsning

Hedvig Särg
Miljöstrateg
Utvecklingskontoret/Kommunstyrelseförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg
Besöksadress: Trenova Center, Östra vägen 1

Telefon: 0521-72 24 29
E-post: hedvig.sarg@vanersborg.se
Hemsida: www.vanersborg.se