Bytkladernu2017

Minnesanteckningar klädbytardagen 2017

Planering inför Klädbytardag – 1 april 2017 ( möten 20170213, 20170306, 20170323 samt utvärdering 20170419)

Inkomna synpunkter via mail:

Lave ¾-17: Först vill jag säga att det var en mycket positiv erfarenhet att få vara med om än några få timmar på fredagen och en enstaka timme i städningen på lördagen.

Det enda som jag skulle kunna skicka med till er utvärdering är kanske att man skyltar upp redan dagen före, varför inte på de fyra stora parkeringarna: Torpahallen, Kvantum, Hemköp i centrum och LIDL här, även med tydliga skyltar in till Fridaskolan.

Karin L – har muttern till klädställningen

Birgitta _ Vi hade en lycklig, nyanländ kille sista timman. Han fick fem kuponger från ”inte uttagna-burken” och kom till utlämningen med ett stort leende och fem plagg.

Britt-Mari – antal besökande 130-160 stycken.  funderingar över antalet besökande: Vi hade två personer som plockade ut ca 40 plagg tillsammans (de som jagade sin försvunna klädpåse). Om man för övriga person räknar att de tog ut ca 4 plagg var i genomsnitt så blir det ca 160 besökande.  Vad tror ni, kan det vara en rimlig beräkning. Många hämtade ut mer än 5 plagg också.  tog de 5 plagg/person så var det ca 130 personer.

Petra Bornström Ahl On Wed, 19 Apr 2017 08:59:46 +0000, Petra Bornström Ahl <petra.ahl@hotmail.se> wrote:Hej! Jag var ju bara med på fredagen som ny volontär. Jag kom in ganska sent och kom med på maillista men hade kanske missat grundinfo? Viktigt med ansvarsfördelning men skall jag vara ärlig så var det inte tydligt att det fanns en när jag kom utan jag satte bara händerna i sådant som behövde göras. Kändes som det var ett gott gäng som jobbade på bra under fredagen. Jag upplevde att det var dumt att det kom in kläder under fredagskvällen. Hade varit bra om kläderna funnits på plats under eftermiddagen för ett effektivare förarbete. Det var kul att få vara med! Nästa år kanske jag kan vara med igen! Mvh Petra Bornström Ahl

SVAR: Tack för att du var med och gjorde detta till en positiv och bra upplevelse för oss och för våra besökare. Roligt att göra saker konkret. Arbetsfördelningen under fredagen var planerad men vårt utvärderingsmöte håller med om att vi skulle ha startat med en samling kl.15 och gått igenom att det fanns en checklista på de saker som behövde göras. Det missades. Vi hade förslag på personer och arbetsuppgifter men det är också svårt att planera i förväg. Kanske ska man samlas och få skriva upp sig på det man vill göra. och sen checka av med listan så att allt blir gjort. Med kläderna var det kanske så att det var olika personer som hämtade på inlämningsställena och som kanske hade andra jobb och inte kunde komma redan kl.15. Sedan hämtade vi kläder på Ohlssons hörna det sista vi gjorde men det tror jag inte var så mycket. Vi hade en ”hemlig sida på vår hemsida” med minnesanteckningar där de aktiva i gruppen kunde ta del av planeringen och beslut. Men som du säger så kom du in väldigt sent i processen. Det funkade ju bra ändå på fredagen och det var jättebra att vi var så många, annars hade det blivit sent. Förra året var vi 12 på fredagen och då var vi inte klara förrän vid 21. Men då hade vi 300 fler förinlämnade plagg också eftersom man fick lämna in 10 plagg/person. Det blev för många kläder av sämre kvalitet då, visade det sig. Roligt att du ville vara med och hoppas du dyker upp på fler aktiviteter vi har. Är du med på facebooksidan vi har? Hälsningar Britt Mari K

Karin Lindstedt Jag tycker det mesta fungerade väldigt bra. Bra med förinlämning och att vi var så många på fredagen. Bra med fikarum. Det som avvek mot tidigare var att det tog slut på folk så tidigt. Varför? Det var jättemånga påsar kvar. Jag tog några och Anna resten. Jag tycker det är viktigt att utsorterade plagg går till textilåtervinning. (Jag är kvar i Stockholm) Karin

Lena Rube  Fråga 3 Det var skönt att kunna sätta sig i lugn och ro i cafe’et. Många(?) tog sig tid att svara på frågorna och tävla.  Fråga 4 Jag har tänkt på lokalen:  + Ljust och fint gjorde det lätt att se kläderna och färger.  + Fridaskolan var en bra värd. Fråga 5 – Långt från centrum jag tror inte att vi fick in ”spontanbesökare”. Tidigare år har folk på stan kommit och tittat och senare återvänt med kläder att byta. Samarbetspartner/Överblivna kläder.  Fråga 1 Jag lämnade 4 säckar till Erikshjälpen, mest damkläder. Kanske 3 säckar var osäljbara. Vi fick rätt mycket gamla utrensade tråkiga kläder i förinlämningen, kan man höja statusen på klädbytardagen och attraktionsvärdet på kläderna är det bra. Förslag:  En förbedömning och gallring av vad vi hänger upp för byte och en avdelning med ”material för redesign” som är fritt ta med sig utan restriktioner placerad utanför  bricksystemet in/ ut. Komplikation: Hur vet vi att samma plagg inte lämnas in igen? Ska de klippas sönder lite? Det blir också mer förarbete, orkar vi med det?  Hälsa alla från Lena R

Inger Berg: Ursäkta sent svar..tiden går ifrån en ibland. Jag levererade 5 och 1/2 säck till E- hjälpen. Lokaler var ljusa ,bra ytor fungerade jätte bra tycker jag.  Schema läggningen var kanon..vilket jobb du lagt ner.  Kanske ännu bättre markering vad som gäller med ..tex fem kläder in / fem kläder ut. Känns oseriöst för vissa ..gäller att ”roffa” åt sig ( paret m kassarna..?) skumt. Med vänlig hälsning, Inger Berg

Jessica Andréason,Projektledare Miljövänliga Veckan och Klädbytardagen, Tel: 0739-44 99 10 E-post: jessica.andreason@naturskyddsforeningen.se  Ett STORT och VARMT TACK till dig och alla volontärer för helgens klädbytardagar!   🌷🌸🌹  Bara i Sverige genomfördes 124 klädbyten och det har varit över 200 fina, informativa artiklar i tidningarna som berättat om klädbytena och berättat om de miljömässiga vinsterna klädbytardagen innebär för vår planet. Tillsammans med Norge och Danmark har det genomförts över 200 klädbyten – rekord igen!

Diakonalt center hälsar och tackar för de fina kläderna./genom Thomas.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN 2017

En viktig aspekt är att sprida information om hur mycket miljöbelastning det är att köpa nytt jämfört med förlänga livslängden för kläder och prylar som vi redan har och som fungerar ytterligare en tid.

Vi tycker också det är en bra aktivitet att starta upp ett engagemang för de som inte tidigare varit aktiva i föreningen.

Enkät Sveriges största klädbytardag 2017

Det är väldigt värdefullt för oss att få veta hur er Klädbytardag gick och hur ni la upp arbetet. Fyll i enkäten, så snart som möjligt och före 28 april och klicka på skicka. Tack för hjälpen!

 • Namn  Naturskyddsföreningen Vänersborg
 • E-post:  snfvanersborg@gmail.com
 • Krets/annan arrangör * Naturskyddsföreningen Vänersborg
 • Vi samarbetade även med: Fairtrade City Vänersborg sponsrade med fairtrade kaffe o te, Studiefrämjandet, Hudlyftet och Ohlssons hörna (de två sista är inlämningsställen), Erikshjälpen, Fridaskolan.
 • Antal besökare (uppskatta) * ca 130-160
 • Antal män (uppskatta) 24 stycken
 • Antal plagg som bytte ägare (uppskatta) * 678 plagg fick ny ägare. Totalt inlämnade plagg 1300 stycken, varav förinlämnade 800 st.   (+ 3 säckar pga smutsiga eller trasiga kläder som vi lämnade till röda korset för materialåtervinning )
 • Hade ni någon annan kringaktivitet, t ex fika, redesign eller utställning, i så fall vad? Vi hade fika med frivilligt bidrag för fikat, klädquiz, egen enkät, informationsbroschyrer, vi pratade natur och miljöengagemang i mån av tid. Vi ordnar separat evenemang med Re-design den 26 april.
 • Hur många personer jobbade före och under själva klädbytardagen? Före studiecirkel med 5 träffar – deltagare 8, 6, 5 och 4. 18 stycken var vi kvällen före och 14 stycken på själva dagen.
 • Samarbetade ni med kommunens avfallsbolag? Nej
 • Om ni samarbetade med Studiefrämjandet, hur fungerade det? Bra, vi körde planeringsarbete och förberedelser som studiecirkel samt kulturarrangemang som delvis bekostade annons i gratistidningen Vänersborgaren som delas ut till alla hushåll i Vänersborg.
 • Kommentera gärna samverkan med Studiefrämjandet – eller varför ni inte samverkade.
 • Om ni försökte värva medlemmar, hur många värvade ni? 3 stycken
 • Vad fungerade bra? Vi har kört detta i åtta år. Vi är väldigt rutinerade och välorganiserade. Vi i handla miljövänligt-gruppen är pigga på att fördela arbetsuppgifterna och ta på oss de delar som behöver göras. Kampanjmaterialet är bra. Vi lyckades få lokaltidningen att skriva halv framsida och nästan ett helt uppslag i artikel med bl.a. intervju även med textilmiljöexpert samt en insändare på nästan halv sida.
 • Vad fungerade mindre bra? Vi hade gjort en checklista med uppgifter som behövde göras i förväg och även utsett personer för de olika delarna. Vi missade att någon erfaren samlade alla direkt när vi samlades för att ställa i ordning lokalen så att alla visste hur vi tänkt dela upp det. Allt blev gjort ändå men upplevdes mer rörigt än det var tänkt.
 • Tror ni att besökarna var nöjda?   Stämmer helt
 • Naturskyddföreningen planerar en ny Sveriges största Klädbytardag 2018. Tror du att ni kommer delta då också?           Ja
 • Har du förslag på andra förändringar och förbättringar från rikskansliets sida ? Riks var sena med underlag för pressmeddelande, med underlag för insändare samt med materialpaket. Vi vill ha det åtminstone en vecka tidigare. Det angavs inte antal av de olika trycksakerna i stora kampanjlådan – inte heller på följesedeln. Det är bra om det anges så att vi kan bedöma år från år hur mycket vi fick och om vi behöver extra av någon sort.

Varför samlade inte riks in klädquizen. Förr om åren har kontaktuppgifter på den använts för att försöka värva nya medlemmar av Riksföreningens värvare. Vi undrar lite hur andra kretsar gör med förinlämning av plagg, antal plagg. Antal volontärer mm.

Studiecirkel 2017

Vi har haft planeringen av arbetet som studiecirkel, (anmäla t SFR minst en vecka före start). Vi försökte hitta lämpliga datum via Doodle en schemaläggningssida på nätet. Det har varit svårt att få alla att klicka på knappen ”delta” för att gå in på sidan och bocka för vilka dagar som man kunde träffas. Vi måste kanske göra en lathund med steg för steg anvisningar.

Vi hade digital rapportering. Britt-Mari rapporterar till SFR. http://narvaro.studieframjandet.se/konto/ Vi får lite pengar, ca 105 kr för tre 45-min-pass. Det är ganska litet merarbete att ha det i form av studiecirkel. Vi startade i bra tid. 1,5 månad före eventet.

Vi har haft förberedande planeringsträffar 12 feb  (8 pers), 6 mars (6 pers), 23 mars (5)+ arbetsträff fre 31/3 (18 p men 9 p från studiecirkel) + utvärderingsträff. 4 pers.

Studiecirkeln + kulturaktiviteten finansierar annonsen i Vänersborgaren via Studiefrämjandet.

LOKALEN   Fridasalen på Fridaskolan 2017

Vi får låna lokal gratis tack vare att Susanne jobbar där och hon har tagit ledigt för att kunna vara med. Det finns en stor samlingssal + 2 mindre klassrum. Vi beslutar att ha fik i det ena klassrummet. Inlämning i kapphallen och utlämning precis innanför ytterdörrarna.

Vi behöver ha inlämning på två bord under den första timmen. Sen lugnar det ner sig.

+ Lokalerna var ljusa och fina och gjorde det lätt att se kläderna och färger.

+ Fridaskolan var en bra värd.

Hur tyckte vi det var med lokalerna, fiket i separat rum, de olika stationerna in- o utlämning, hänga upp, hålla ordning samt fika-quiz-medlemsvärvning?

–       Vi borde låtit kön vänta i entrehallen, kunde ha dörrarna stängda till inlämningen och cafeet, det regnade lite strax före tio. De fick stå utomhus, det var onödigt men ingen insåg det då.

–       Vi fick jobba med att bjuda in besökarna till caféet

Vi tror inte det hade funkat med att ha kläder och fika i samma rum.

Lokalernas läge:

– Långt från centrum Lena Rube tror inte att vi fick in ”spontanbesökare”. Tidigare år har folk på stan kommit och tittat och senare återvänt med kläder att byta. Vi har svårt att få dit ungdomar, vi tror att det var flera ungdomar när vi höll till i biblioteket, Vi tror att ungdomarna har egna klädbytardagar på timjan.

Vi hängde upp kläder på störar och band fast dem runt lyktstolpar samt satte trottoarprataren ute vid gatan där man svänger in till Lidls parkering. Vi hängde kläder på klädstreck och spände upp på två ställen samt hängde kläder och skyltar på staketet i hörnet samt runt träd.  Det kom väldigt få besökare efter kl.12. Vi hade konkurrerande loppis i Arenan och även i Båberg samma dag.

Alternativa lokaler som vi haft för diskussion:

1) Biblioteket
2) B Young, Sundsgatan
3) Vallgatelogen IOGT-NTO kostar pengar ca 1200 kr. Detta är väl vårt mest realistiska alternativ om vi inte ska vara i biblan
4) Mariasalen i Kyrkans hus, Kostar hyra.
5) Gamla musikskolan, Torpavägen (Studiefrämjandets lokaler på andra vån)
6) Vänerparken (gamla högskolan/komvux) Vet ej vad det kostar, stora entreutrymmen och centralt.
7) Gympasalen på ungdomshuset (har stor spegelvägg och är stort)

FÖRINLÄMNING 2017

Vi hjälper inlämningsställena att få in nya personer in i butiken. Två inlämningsställen: Ohlssons hörna tis-fre kl.10-18 och Hudlyftet i Vargön. Startade vid affischeringsstarten två veckor före.

Hämtning Ohlssons Hörna: (första veckan – ring och fråga, så slipper vi hämta om det inte finns nåt).

Lördag 18 mars kl.12.30  Britt-Mari    3 kassar.
Tisdag 21 mars      Förmiddag ca kl.11-12  = . Thomas    7 kassar vid kl 16
Onsdag 22 mars     Förmiddag ca kl.11-12  = Birgitta
Onsdag 22 mars     Eftermiddag ca kl. 17-18 =  Britt-Mari – 0 kassar
Torsdag 23 mars    Förmiddag ca kl.11-12  = Birgitta.    – 2 kassar
Torsdag 23 mars    Eftermiddag ca kl. 17-18 =  Birgitta– 2 kassar
Fredag  24 mars     Förmiddag ca kl.11-12  = Birgitta.
Fredag  24 mars     Eftermiddag ca kl. 17-18 = Britt-Mari – 0 kassar
Lördag 25 mars     Förmiddag ca kl.12.45  = Britt-Mari. – 0 kassar

Tisdag 28 mars      Förmiddag ca kl.11-12  = Thomas.
Tisdag 28 mars      Eftermiddag ca kl. 17-18 =  kim
Onsdag 29 mars     Förmiddag ca kl.11-12  = Kim.
Onsdag 29 mars     Eftermiddag ca kl. 17-18 =  Anna
Torsdag 30 mars    Förmiddag ca kl.11-12  = Kim.
Torsdag 30 mars    Eftermiddag ca kl. 17-18 =  Anna
Fredag 31 mars      Förmiddag ca kl.11-12  = Kim.
Fredag 31 mars   Eftermiddag kl. ca 17.30–18.00  Pelle Gelang hämtade fredag före stängning, glömde hämta överblivna brickor. Birgitta hämtat dem senare.

Hudlyftet i Vargön mån-fre 10-18.  Kim hade gjort fin informationsskylt och vi planerade för självbetjäning med brickor eftersom det inte var säkert att kvinnan som har hudlyftet kunde gå ifrån behandling. Totalt fick vi in 8-10 kassar (några låg i varandra).från Hudlyftet 2017.

Hudlyftet lämnar följande synpunkter:  Inlämningsställe funkade jättebra, är dock lite ledsen för att jag var tvungen att stänga på fredagen. Dom som lämnade var positiva till att lämna hos oss några har aldrig varit inne på Hudlyftet. Några var kunder hos mig och passade på att både lämna och handla på samma gång. Dom flesta tog klädkuponger själva fast med min instruktion. Några hjälpte jag. Några nya kunder som vill ha behandlingar har jag inte fått, men ser mig som en bro över från att vara nyfiken men inte våga gå in på Hudlyftet där att man inte vet riktigt vad det är jag sysslar med. Så jag tror man sår frön i folks medvetande. Dom är också nöjda med att det går att lämna i Vargön upplevs som smidigt och enkelt är min uppfattning. Och så tycker dom att det luktar gott hos mig. Ha det bra vi hörs./ Anna

Vi fick in totalt 800 plagg i förväg 2017(1046 plagg 2016).

Förinlämning i två veckor eller bara samma dag/kvällen före?

Utvärderingsmötet diskuterade om vi ska ha förinlämning antingen: Fredagskvällen och att vi samordnar det med fika och filmvisning. Eller att vi har inlämning bara samma dag och har en timme på oss att hänga upp kläder och att folk då kan vänta i caféet och titta på film.

Genom att ha förinlämning samma dag slipper vi jobbet med hämtning och att köra kläder. Å andra sidan är det jättemycket jobb att hänga kläderna och ställa i ordning lokalen och om vi får in alla kläder under bara en timme och bara har en timme på oss att hänga kan bli väldigt stressigt.

Ohlssons hörna tror inte att det har gett dem några nya kunder. De tycker att det mest har varit människor som lämnar kläder, får brickor och går. De kommer att avveckla så vi behöver hitta annan lösning till 2018 eller om någon annan tar över o kan tänkas fortsätta servicen till oss.

ANTAL BRICKOR 2017

Vi tog ca 100 brickor vardera för att kunna ta emot kläder från bekanta (Kim, Birgitta, Birgit, Britt-Mari, Susanne). Vi hade minst 1100 brickor till att börja med. Ev 420 till hemma hos Britt-Mari. Ohlssons har fått ca 600-800 brickor till att börja med.

På klädbytardagen en burk för inlämningen med klädbrickor, Två burkar i utlämningen behövs för de som det ”betalas” med + en burk för gåvobrickor att dela ut till behövande.

Vissa personer överlämnade brickor till oss som de inte behövde dessa kunde vi lämna till andra personer genom den metoden funkade räkningen av antal utlämnade plagg.

Låt inte personer få kläder utan att lämna klädbricka i utlämningen (för då stämmer inte vår räkning av antal plagg) ge dem i så fall en skänkt klädbricka.

KLÄDER 2017

ANTAL PLAGG

5 plagg fick man byta till sig 2017. Mötet bestämmer att vi behöver vara tydligare i marknadsföringen att kläderna ska vara hela, och fräscha. Tänk på att de kläder du skänker ska någon annan eller du själv vilja byta till dig om de t.ex. hade passat i storlek. Karlstad hade väldigt tydlig information på sin hemsida om detta enligt Thomas. Inger Berg föreslår att vi kanske behöver ännu bättre markering vad som gäller med ..tex fem kläder in / fem kläder ut.

Hur funkade det med byxor på bord? Vi hade byxorna på 4 bord. Om vi är på Fridasalen igen så tror vi att byxorna passar bra att lägga i ”trappan”.

Hur funkade det med storleksmärkningen på byxor?
Vi läste av storleken på etiketten och skrev storlek på maskeringstape som vi klistrade upptill på utsidan av byxor.  Flera personer tyckte det underlättade mycket när man letade kläder.

678 plagg bytte ägare 2017 (1222 plagg 2016). = Totalt 1300 plagg inlämnade.

Röda korset har lumpåtervinning (men nackdel – trångt att ta emot överblivna kläder). Vi tycker det är viktigt att utsorterade plagg går till textilåtervinning. Karin har kollat upp med Erikshjälpen 2016 att de inte har något system för att återvinna trasiga kläder/lumpåtervinning. Användbara kläder som inte de kan/vill sälja går till u-länder. 3 säckar kläder (trasiga o fläckiga) lämnades till Röda korset för materialåtervinning.

622 plagg överblivna plagg. (620 plagg över år 2016)

Mottagare av överblivna plagg: Röda korset 4 säckar, Diakonalt center 5 kassar, och till Erikshjälpen 9 säckar. (lena 4 och Inger B 5 )

72 fika, 16 quiz och ca 8 enkätsvar.

En Re-Designhörna /klädställning för Re-Design

En förbedömning och gallring av inlämnade plagg. Utsorterade plagg erbjuds som ”material för redesign”. Placerade utanför bricksystemet in/ ut. Antal plagg: Olika förslag om hur man ska fördela dessa, en person föreslår att varje person får även ta ett redesignplagg medan en annan person föreslår fritt ta med sig utan restriktioner. Komplikation: Hur vet vi att samma plagg inte lämnas in igen? Ska de klippas sönder lite? Det blir också mer förarbete, orkar vi med det?

Happy Hour

vi diskuterade hur vi blir av med fler plagg och kom på att man kan ha Happy hour sista timmen. Då varje person får två plagg för en kupong. Dessa kuponger måste då hanteras separat för att kunna räkna antal utlämnade plagg på ett korrekt sätt.

Flera klockslag med påfyllning

Ett alternativ är att följa Karlstads exempel och inte hänga fram alla plagg direkt utan släppa nya plagg kanske varje timme eller med kortare intervall. Öppning + kl. 11.15  + kl.12.00 + kl. 13.00.

Inlämnade Kassar I Utlämningen

Vi hade 2017 ett par som hade väldig massa kuponger, ca 40 plagg hämtades ut av dem. Kvinnan fick för sig att hon lämnat 2 kassar i utlämningen medan hon gick tillbaka in medan Carina var helt säker på att hon bara lämnade in en kasse i utlämningen. Vi diskuterade hur vi gör med detta och föreslår att om någon vill lämna en kasse med kläder skriver vi namn som de måste säga för att få ut kassen igen. Vi vill inte gärna ha en upprepning av denna situationen igen.

BEMANNING 2017

Bemanning Fredagen 31 mars

Susanne, Kim, Inger Berg, Thomas, Birgit, Karin Lindström, Lena Rube, och Birgitta (Birgitta kan fram till 17.30) samt våra nya volontärerna Inger, Lena Ericson, Tony Johansson och Lave Thorell kan börja redan på eftermiddagen (från 15).
Senare på fredagseftermiddagen ansluter:

Britt-Mari,  Anna Jihmanner, Kerstin G-Lidén,  Johanna Björk, Meiying Eliasson,
ny volontär Petra Ahl,  Carina /totalt 19 st

Köra grejer vem gör och varifrån:

Förrådet – galgar, klädställningar, gatupratare.
Erikshjälpen klädställning och galgar lånade av Johanna,
hämta hos Britt-Mari – kläder och speglar, kaffemuggar,
hämta hos Kim – kläder
hämta hos Thomas – kläder, affischer

Hur funkade kommunikationen mellan gruppen i förväg och under förberedelsen 2017?

Vi skapade en sida med minnesanteckningar på hemsidan där arbetsgruppen kunde läsa vad vi behöver göra och vad vi bestämt. Vi använde även mailkontakt eftersom alla inte finns med på facebook.
Britt-Mari har lagt (väldigt) mycket tid på minnesanteckningar och planering.

Hur funkade informationen till er som var nya volontärer 2017?

Alla fick var sitt bemanningsschema för lördagen upptryckt på A5-format vilket kanske var för liten stil. Vi hade tid för gemensam fika på fredagskvällen där vi gick igenom viktiga punkter inför lördagen.

Petra Bornström Ahl lämnade följande synpunkter:

Jag var ju bara med på fredagen som ny volontär. Jag kom in ganska sent och kom med på maillista men hade kanske missat grundinfo? Viktigt med ansvarsfördelning men skall jag vara ärlig så var det inte tydligt att det fanns en när jag kom utan jag satte bara händerna i sådant som behövde göras. Kändes som det var ett gott gäng som jobbade på bra under fredagen. Jag upplevde att det var dumt att det kom in kläder under fredagskvällen. Hade varit bra om kläderna funnits på plats under eftermiddagen för ett effektivare förarbete. Det var kul att få vara med! Nästa år kanske jag kan vara med igen! Mvh

CHECKLISTA MED ATT-GÖRA-PUNKTER 2017

Vi hade en checklista med komihågpunkter vi behöver göra. En lista för fredagskvällen och en för lördagen, dels före öppnandet, samt efter stängning. Av de personer som var där från början tog ingen ansvar för att samla gruppen och fördela arbetsuppgifterna på de som närvarade. Det behöver vi förbättra till nästa år. Vi hade försökt att utse personer för vad som skulle göras men det följdes inte av alla. När vi är många kan det vara svårt att få ut budskap till alla personer.

Fredag före:

 • Göra provrum vi hade 4-5 stycken. Vi gjorde provrum av pappskärmar och trähållare som höll dem på plats. På provrumsväggarna sattes affischer upp med miljöbudskap. Vi borde inte ha tejpat upp affischer utan använt häftmassa.
 • Hänga upp speglar
 • Skriva skyltar för hänvisa ner till hörsalen,
 • Sätta upp skyltar
 • Räkna kläder = Antal förinlämnade plagg. Vi räknade och skrev upp antalet på maskeringstape som sedan samlades till ett papper där vi kunde räkna ihop allt. Vi noterade även typ av plagg i den räkningen.
 • Kaffet/te/saft på plats
 • Räkna antal fikamuggar  kom ihåg det.
 • Lägga fram material för quiz och för enkät, fixa med pennor
 • Fixa med burkar för kuponger,

Lördag före öppnandet:

 • Fotografera kön  (vi hade en fotograf)
 • Sätta på kaffe och tevatten, blanda saft, Lägga fram kakor
 • Sätta upp fairtradeaffischer
 • Sätta ut trottoarprataren
 • Fixa med kartonger för galgar
 • Vi hängde upp kläder på klädstreck för att visa vägen från parkeringen och vi hängde tröjor på pinnar som vi hängde upp på lyktstolpar.

Lördag efter stängning

 • Först räknar vi alla kvarvarande kläder ställning för ställning och skriver antalet på en maskeringstape. Sedan samlar någon in alla antalslappar. Därefter plockas kläderna ner i säckar. Vi lade olika typer av plagg i olika säckar och märkte upp säckarna med typ av plagg. Underlättar kanske även för Erikshjälpen.
 • Räkna brickor i Utlämningen = totalt antal utlämnade plagg   OBS  Blanda INTE ihop med brickor som är kvar i inlämningen
 • Summa: antal kvarplagg + antal brickor i utlämningen = totalt antal inlämnade plagg.
 • Räkna antal fikamuggar som inte gått åt. Totalt antal medtagna fikamuggar minus kvarvarande = Antal fika.

Mötet tror det kan vara bra att fördela checklistans punkter på personer i förväg. Hur fungerade det?

BEMANNINGSSCHEMA 2017

Syftet med bemanningsschemat är att veta vad man ska göra och att alla har en uppgift. Tanken med att mixa erfarna personer med nya personer hela tiden är att man ska kunna lära känna många andra personer i föreningen. Vi tror att det gynnar viljan att fortsätta engagera sig i föreningens aktiviteter. Vi trivs olika i olika roller.

2015 hade vi följande stationer och 1,5 timme per station:

Hänga fram kläder och hålla ordning Inlämning Fika och frågetävling Sälja lotter och värva medlemmar Utlämning

2016 hade vi följande stationer

Inlämning Hänga upp Hålla ordning Utlämning Fika, Enkät, Quiz

 Mötet tycker att det behövs två inlämningsbord första timmen. Efter kl.11.00 är det inte alls samma tryck.

 Mötet tycker att det är bra med kö på utlämningen, då får vi möjlighet att fånga upp de som inte är medlemmar och erbjuda NFs program samt försöka få dem bli medlemmar. Vi kan informera om olika aktiviteter. Vi kan bjuda in till fika, be dem fylla i enkät, quiz eller diskutera föreningens verksamhet. Vi kanske behöver ha en person som är inbjudare till café och prataktiviteterna.

 vi var 14 stycken på lördagen + fotograf före och i början på lördagen och extra städ efter stängning. Det var väldigt få nya besökare efter kl.12.00. Vi kan minska ner antal volontärer efter kl. 12.00.

 •  Anna Jihmanner
 • Birgitta Gelang
 • Birgit Andersson
 • Karin Lindstedt
 • Britt-Mari Karlsson 0702-697488
 • Lena Rube 070 357 19 74
 • Inger Berg
 • Kim Blomster
 • Susanne Björk
 • Meiying Eliasson
 • Kerstin G Lidén
 • Tony Johansson,
 • Carina
 • En elev från Fridaskolan, de två första timmarna ungefär.
 • Ingvar Eliasson var nere före öppnandet och första timmen och fotade
 • Lave Thorell kom efter stängning och hjälpte till att städa

(kunde inte va med på lördagen:  Petra Ahl, Lena Ericson, Thomas Ögren


Fika, enkät, Quis Ev hänga upp klädstreck ute Hänga upp Hålla ordning
kl. 9……..-10.00 Birgitta Gelang Karin Lindstedt Lena Rube Britt – Mari Karlsson Anna jihmanner
kl. 9…….-10.00 Susanne Björk Kim Blomster Kerstin Lidén Birgit Andersson
kl. 9…….-10.00 Carina Johanna Björk  Meiying Eliasson  Inger Berg Fotografera
Fika, enkät, Quiz Medlem /vad vill du Inlämning 2 bord? Hänga upp Hålla ordning Utlämning
Kl.10.00-11.00 Anna jihmanner Birgitta Gelang Karin Lindstedt Lena Rube Britt – Mari Karlsson
kl. 10.00-11.00 Birgit Andersson Inger Berg Kim Blomster Susanne Björk Johanna Björk
kl. 10.00-11.00 Kerstin Lidén Meiying Eliasson Fotografera Carina
Fika, enkät, Quiz, Medlem /vad vill du Inlämning Hänga upp Hålla ordning Utlämning
Kl. 11.00 -12.00 Britt – Mari Karlsson Anna jihmanner Birgitta Gelang Karin Lindstedt Lena Rube
Kl. 11.00 -12.00 Susanne Björk Kim Blomster Inger Berg Meiying Eliasson Birgit Andersson
Kl. 11.00 -12.00 Johanna Björk Kerstin Lidén Carina Fotografera
Fika, enkät, Quiz Medlem /vad vill du z, Inlämning Hänga upp Hålla ordning Utlämning
kl. 12.00-13.00 Lena Rube Britt – Mari Karlsson Anna jihmanner Birgitta Gelang Karin Lindstedt
kl. 12.00-13.00 Inger Berg Birgit Andersson Kerstin Lidén Kim Blomster Meiying Eliasson
kl. 12.00-13.00 Susanne Björk Johanna Björk Carina Fotografera
Fika, enkät, Quiz, Medlem /vad vill du Inlämning Hänga upp Hålla ordning Utlämning
kl. 13.00-14.00 Karin Lindstedt Lena Rube Britt – Mari Karlsson Anna jihmanner Birgitta Gelang
kl. 13.00-14.00 Kim Blomster Inger Berg Birgit Andersson Johanna Björk Susanne Björk
kl. 13.00-14.00 Meiying Eliasson Carina Fotografera
Ta ner klädstreck Packa bilar Plocka ner o räkna kläder Plocka ner o räkna kläder Städa cafe + sen övrigt  (alla ) Ta ner banderoller Räkna brickor.
kl.14.00-15.00 Anna jihmanner Britt – Mari Karlsson Kim Blomster Lena Rube Karin Lindstedt
kl.14.00-15.00 Birgit Andersson Meiying Eliasson Susanne Björk Johanna Björk
Birgitta Gelang Inger Berg Carina

 

 Lördag efter stängning

Räkna och anteckna på maskeringstape på klädställningarna antal plagg kvar. Packa kläder i säckar. 

Vi lade olika typer av plagg i olika säckar och märkte upp säckarna med typ av plagg.

Plocka ner galgar,   Olika galgar i olika kartonger.
Plocka ner affischer, banderoller inomhus.
Plocka ner klädstreck och ev affischer utomhus.
Räkna brickor i Utlämningen = totalt antal utlämnade plagg. Bunta ihop i högar med 100 i varje.
OBS   Blanda INTE ihop med brickor som är kvar i inlämningen.
Summa: antal kvarplagg + antal brickor i utlämningen = totalt antal inlämnade plagg.
Städa lokalerna
Köra Grejer, Galgar o klädställningar+ överblivna kläder  + speglar
Köra överblivna kläder till Röda korset, Erikshjälpen och till diakonalt center.

Görs veckan efter eftersom de har stängt när vi avslutar.

 

 

MARKNADSFÖRING 2017

Turistbyrån Turistbyrån Visit Trollhättan-Vänersborg

Vi måste klara manusstoppet den 15;e månaden före. (2017 manusstopp 15 febr och 15 mars) Kim kontaktar Fredrik gör själva kalendern, så jag fick mejladressen info@visittv.se

Eftersom klädbytardagen 2017 inföll den 1 april behövde vi få ut info under två månader. Dels med manusstopp den 15 februari och dels manusstopp den 15 mars. Kim lyckades få med aktiviteten både när förinlämningen började och till 1 april  ingen kostnad.

Till evenemangskalender MARS:
Lördag 1 april
Naturskyddsföreningen arrangerar klädbytardag
Börja rensa i garderoben redan nu! Lämna in max 5 plagg i förskott och byt gratis till dig högst 5 andra plagg.
Förinlämning av kläder kan ske från tisdag 21 mars hos Ohlssons hörna i Vänersborg och Hudlyftet i Vargön.
Lokal för Klädbytardagen meddelas senare. För mer information ring Britt Mari 070-269 74 88.
www.vanersborg.naturskyddsforeningen.se

Vi hade aktivitet på datum 21 mars då förinlämning startade. Turistbyrån vill gärna ha bilder till hemsidans evenemangskalender också!

Pressmeddelande Kim ringde tidningarna, Vänersborgaren och TTELA samt P4 väst. och informerade om klädbytardagen. Pressmeddelande skickat till TTELA, Vänersborgaren och SR P4 väst 20170313 av Kim. 15 mars kom underlag för pressmeddelandet från Riks vilket vi tyckte var en vecka för sent.

Kim och Britt-Mari gav intervju till TTELA på filmvisning den 15 mars då NF i Thn visade filmen: The Real Cost.  Om textilkonsumtionen och arbetsförhållanden för textilarbetarna. TTELA vill göra en större artikel, arrangerar möte på SFR mån 20/3 för fotografering med en massa kläder. Kim, Birgitta och Thomas var med. Vi fick halva förstasidan och nästan ett helt uppslag på torsdagen före klädbytardagen.

Föreningsnytt i TTELA skickas till: familj@ttela.se

Max 700 tecken är det som gäller.

Vi skickade inget 2016. 2015 fick vi in en notis där före. Vi tror inte att de tog in detta 2017.

Britt-mari har skickat en föreningsnotis med smygreklam till TTELA den 7 mars om mötet vi höll den 6:e. övriga i gruppen fick hemligkopia på mailen. Skickad till familj@ttela.se:  Naturskyddsföreningens klädbytarprojekt. Mötet den 6 mars inleddes med att besöka Fridaskolan där årets klädbytardag ska vara. Efter flera synpunkter på trånga lokaler förra årets klädbytardag när vi var på biblioteket beslutade mötet att vi 1:a april håller till i Fridaskolans Fridasalen. I år beslutade mötet att det är högst 5 plagg man kan få byta till sig om man lämnat in kläder i förväg. Vi bestämde vem som hämtar förinlämnade kläder på Ohlssons hörna och Hudlyftet i Vargön. Britt-Mari Karlsson lyfte en forskningsrapport med analyser av miljöbelastningen som visar att  det är resor med bil till och från klädbutikerna som ger den största miljöbelastningen i konsumentledet, 22% av hela klimatpåverkan. Under klädbytardagen bestämde vi att lyfta fram vikten av att minska antalet köp av nya plagg och att använda varje plagg länge. Att byta med varann är en bra metod att ändå förnya sig. Refererat skrivet av Britt Mari Karlsson, Naturskyddsföreningens handlamiljövänligtgrupp i Vänersborg Tel för ev frågor: arb 0520-497488

Vi tror inte att detta kom med 2017.

Insändare

 

Kontakt Insändarsidan: insandare@ttela.se

Insändarmanus från riks, Kim skickar in ”klimatsmart klädbyte på lördag” eller en mix med ” Haka på miljösmart bytestrend” till TTELA.  På fredagen den 31 mars fick vi in vår insändare som var nästan en halv sida med bild.

Vänersborgaren har (inte varje nummer) en avdelning som heter FRÅN LÄSEKRETSEN där det står rapporter från olika föredrag eller liknande. Inget publicerad där 2017

Föreningsnytt i TTELA Kim kontaktar Erik Olausson och gör klart att det inte blir dubbelannonser om klädbytardagen i TTELA Mailat till Erik Olausson 13/3 av Kim.  Publicering fre 24 mars 2017, tis 28 mars 2017 och fredag 31 mars 2017.  Kostnad var 178:- Styck  Det hade nog räckt med två annonser. TEXT:
Sveriges största klädbytardag i Vänersborg, lördag 1 april kl 10-14 i Fridasalen, Fridaskolan. Parkering finns vid Lidl och Willys. Förinlämning hos Ohlssons hörna och Hudlyftet i Vargön. Info: 0702-697488 och www.vanersborg.naturskyddsforeningen.seVi får inte annonsera om förinlämning – det är ingen aktivitet.
Hemsidan Skriva till medlemmar/hemsidan – Kim skriver till mars månads nyhetsbrev. (kanske lägga in samma text på hemsidan)
– Hemsidan är uppdaterad med nya uppgifter 14/2-17/BMK
–Hemsidan- sidan Fakta om kläder och textil har fått ett tillägg (2017-02-25) med länkar till Naturskyddsföreningen riks: Naturskyddsföreningens frågor och svar om textil, Naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval för textil , Naturskyddsföreningen  5 kemikaliebovar i kläder .
Facebook

 

 

 

 

Vi hade klädbytardagen som evenemang under Vänersborgs Naturskyddsförenings sida på facebook. Vi har ca 50 följare 2017. Vi hade även studiecirklarna som evenmang men det gav inga nya kontakter som ville vara med.

Gör inlägg i andra lokala grupper. Britt-Mari delade i önskas, bytes, skänkes Trollhättan – Vänersborg. Kim  delade i gruppen ”Dela i Vargön” Lena R delade i gruppen ”på gång i Trestad” som är en grupp där olika evenemangstips delas.

Direktpublicering under evenemangets gång: Kim publicerade på facebook ett par gånger under dagen.

Britt-Mari länkade tidningsartikeln i TTELA till gruppen: Sveriges största klädbytardag

Annons

Vänersborgaren

Kim beställer Annons i Vänersborgaren Bokad till onsd 29 mars 2017 samma vecka. Manusstopp torsdagen veckan innan. Annonskostnaden tas av naturskyddsföreningens pott på sfr i Thn. Kontakt där är Lennart Larsson. Studiecirkeln och evenemanget ger ca 600 kr). Faktura skickas från Vänersborgaren direkt till Studiefrämjandet. (Kim får hämta fakturaadress från Lennart Larsson, sfr.) Pris 2016 för annonsstorlek 80×43 mm 675:- + moms, färg ingår.
Anmälan till Studiefrämjandets kalender Arrangemanget är anmält av Erik Olausson. Kontakt på SFR är lennart.larsson@studieframjandet.se Telefon 0520-420030  Mobil 0707-43 69 60

Vi behöver veta antal medverkande, antal besökare och hur många kvinnor.

Kim ska meddela Erik Olausson de uppgifter som behövs till studiefrämjandets kulturbidrag. Det är Erik Olausson som anmäler föreningens alla arr dit.

Material Materialpaket från riks
Kim har den 15/2-17 beställt material. Det stora paketet (innehöll 30 A3-affischer, ca …. broschyrer, 750 klädbrickor, 2 in/utskyltar) 70 affischer (30 enligt stora paketet och 40 extra) och extra in/ut-skyltar och jeans + t-shirt affischer. De börjar skicka ut paketen under vecka 9., vi hoppas det har kommit till vårt nästa möte måndag 6/3. :-).  Länk till pdf som visar hur materialet ser ut.Kim har gjort korrektur till årets texter till affischer och till foldrar.  Vi tyckte det var dumt att riks inte anger antal av varje sort på bilden över materialpaketet eller på följesedeln.
Vänersborgaren Dag för dag i Vänersborgaren. Är redaktionellt material, vi behöver vara ute i god tid – minst tre veckor före. De hämtar från turistbyråns lista vanligtvis. 2017 kom notis med i deras kalender på sid 2.
Insändare Vänersborgaren har inte insändare längre.Föreningsnytt kan vara bra att testa detta även hos vänersborgaren.Artikel 2017 har vi skickat pressmeddelande 13/3. + kim har ringt och pratat med redaktörn ca 3 veckor i förväg. Bra om vi kan få en artikel om förinlämningen 1,5 vecka före. Vi tror tidningen tacksamt tar emot texter. Vänersborgaren skrev inget om oss 2017.
SNFs hemsida o kalender

 

Sara Örberg

NF handla-grupp

Telefon direkt 0768-66 57 07

Rikskalendern behöver uppdateras och kollas upp om vi inte haft klart med alla uppgifter långt i förväg. 2017 har vi egen inloggning till nationella kalendern. Britt-Mari har lagt in klädbytarevenemang och uppdaterat kalendern.

Men NF Riks har även ett separat spår för klädbytardagen och gör en egen lista i handla miljövänligt-gruppen för landets alla klädbytardag. Så vi måste även maila samma uppgifter till dem. kladbytardagen@naturskyddsforeningen.se

Mail till riks 12 mars 2017: Lördag 1 april kl.10-14 i Fridasalen, Fridaskolan Vänersborg. Förinlämning av kläder 21 -31 mars hos Ohlssons hörna, Sundsgatan 21, Vänersborg och Hudlyftet, Nordkroksvägen 2, Vargön. Officiell hemsida: https://vanersborg.naturskyddsforeningen.se/handla-miljovanligt/kladbytardagen/  Facebooksida: https://www.facebook.com/naturskyddsforeningen.vanersborg/information: Britt-Mari Karlsson 0702-697488

Gatupratare Gatupratare  Thomas hämtar i förrådet SNFs egen. Inger Rölland har ev gatupratare att låna. Vi vill ha banderoll,
Volontärer Liten flaggning för att vi vill ha volontärer gjordes i medlemsutskicket som mailades av Kim i slutet på februari. Ingen hörde av sig då. Det är bra att ha med mailadress o telnr till kontaktpersoner.

Ett separat medlemsutskick gjordes av Kim om volontäruppdrag ca 10 dagar före eventet.

Nytt volontärutskick har gett Lena Rube, Lave Thorell 0762 203 250, Tony Johansson 0735069469, Lena Ericson och Petra Bornström Ahl, Inger (med okänt efternamn)

Skräddare Om vi är på biblioteket är det för trångt. Det kan finnas flyktingar på Restad gård som vill hjälpa till och sy /ändra kläder. Vi tog inga kontakter 2017 med t.ex. Support group. (textilgymnasie utbildningen är nedlagd i vänersborg). Vi marknadsförde ett event 26 april om re-design och värvade minst en person till den grejen.
Enkätsvar Vi fick in 8 enkätsvar.
Vi frågade var de fått reda på klädbytardagen: det var lite olika, nyhetsbrev, facebook, TTELA, vänner bl.a.

 

Affischering 2017 =  53 st platser (beställt 70 st affischer)
Biblioteket 5 st  (Be att de skickar till sina 4 filialer också) Anna Salemkyrkan Vargön Birgit
Vänerparken/komvux 2 st (låst kvällstid, behöver tas av dagledig person) Anna Varuhuset Vargön Birgit
Tygladan Anna Vargöns Anslagstavla Birgit
NÄL Anna Biblioteket Vargön ingår i Annas (ej Birgit)
 Ohlssons hörna Birgitta Resecentrum Öxnered Thomas
Studiefrämjandet Birgitta Blå Kiosken, Blåsut Thomas
Anslagstavlan Torget Birgitta Blomsterhallen Britt-Mari
Anslagstavlan Biblioteksgränd vid f.d.Nordéa Birgitta Resecentrum
(trångt, bara små broschyrer)
Britt-Mari
Modeff Birgitta Turistbyrån 2st Britt-Mari
Bokhandeln Birgitta Pizzeria Italia Britt-Mari
Princess Birgitta ICA Kvantum Britt-Mari
 Hemköp  Sundsgatan  Birgitta Torpa Vårdcentral Britt-Mari
Timjanhuset Birgitta Ungdomshuset  2st/  1 ute
(kan sätta 1 inne också)
Britt Mari
Kommunhuset, Vbg  Susanne Caféet på resecentrum Britt-Mari
 Socialtjänsten Susanne Tärnan ca 4-5 st    1 st (pga låsta lokaler) Britt-Mari
Friskis & Svettis Susanne Birger Sjöbergsgymnasiet
ca 10 stycken  1 st (pga låsta lokaler)
Britt-Mari
Fridaskolan  3 stycken Susanne Torpaskolan  2 st + 1 stora Britt Mari
Regionens hus  Susanne Trollhättans Stadshus Britt Mari
Kims sons skola på Vänerparken, 2 st kim Mariedalsskolan, vid matsalen/nedgången till gympasalen Britt-Mari
Hudlyftet, Vargön Kim Restad Gård   restauranghuset, (vid pizzerian). Ingången har en anslagstavla. Britt-Mari
Vargöns kyrka Kim Kalasboden Ej tillfrågad 2017
TVaffären på Edsgatan Tar ej affischer Hälsokostaffären Edsgatan  Tar ej affischer


MATERIAL
 2017

Kläd-ställningar

 

 

 • 1 stycken = Ann-Marie Nilsson tel.69595 har skänkt en klädställning till Naturskyddsföreningen som förvaras i vårt NFs förråd. Den är rejäl för tunga kläder. Den är inköpt 2006 på Runelandhs Kalmar tel. 0480 159 40. Då kostade den 895 kr och frakten var ca 250. Fått reservdelar, bra service enligt Ann-Marie.
 • 3 stycken IKEA= Naturskyddsföreningen äger  (förvaras i NFs förråd).2 stycken = Kyrkan (vädringsställ)1 stycken = Erikshjälpen2 stycken = Kim
 • 2 stycken = Carina (kims kompis)
 • 2 stycken = Susanne
 • 1 stycken = Inger Berg
  3 stycken = Anna hade två egna plus en från svärmor (Britta)
 • 1 stycken = Birgitta
 • 1 stycken =  Lave Thorell
 • 1 dubbel  = byggd av klädhängare samt två långa träribbor från Fridaskolan.

Vi hade ca 20 klädställningar 2017 – det behövdes. Vi beslutade att köpa fler vädringsställ på loppis om vi ser nåt. (de tar liten plats att förvara).

Provrum 2017 hade vi 4  provrum. Dels 3 små hemmabyggda av pappskärmar från Fridaskolan + en skrubb i fridasalen. Belysning Vi behöver extra belysning till provrummen.

Speglar  – Vi behöver minst 5 speglar. Gärna två-tre helfigurspeglar ute i lokalen. Britt Mari har en stor + en mellanstor, + 3-5 små ca 40×50 cm (i gammal badrumsstorlek utan upphängning). Småspeglarna kan ställas på stolar. Birgitta har en spegel ca 40x 100 cm. Johanna Björk har en spegel.

Kläd-hängare De galgar vi har förvaras i NFs förråd ca 8 kartonger.

Mötet tror att vi behöver flera kjolgalgar om vi ska skaffa flera (ev byxgalgar om vi ska hänga byxor på galgar igen). Vi behöver skaffa dessa tidigare. Lindex har ändrat sitt system för galgar och får inte överskott längre.

Det frigörs galgar väldigt snabbt på morgonen så snart vi har öppnat.

Kjolgalgar – Johanna lånade från Erikshjälpen.

Säckar till restkläder Vi använde ca 12-15 säckar för restkläder + 3 för lump 2017,
Plastkassar Alla tar med lite kassar.    Vi hade så det räckte.
 • Tape,
 • Maskeringstape – att skriva byx-storlek på.
 • Häftstift,
 • Tuschpennor
 • Affischer att skriva på
 • Saxar, Snören
SNFs Banderoller Föreningen har två banderoller. Vi hade lånat en beachflagga från Trollhättan.
Lotteri Vi hade inget lotteri 2017 men en quiz där vi delade ut choklad som vinst.
Medlems-värvning Medlemstidning Sveriges Natur – att dela ut till ”ej medlemmar” tillsammans med värvningsfoldrar. Susanne har kontakt på riks/länsförbund.

Tre nya medlemmar fick vi genom klädbytardagen 2017. Vi delade även ut program, provexemplar av sveriges natur och värvningsbroschyrer.

Det är bra att fråga i kön till utlämningen om de är medlemmar. Dela ut program till de som inte är medlemmar samt försöka värva och kanske även gå igenom vilka aktiviteter som de kan tänkas vara intresserade av.

50 värvningsbroschyrer och program tror vi räcker att dela ut till de som inte är medlemmar.

Fråge-tävling

/quiz

Låda till svar för Quizblanketter. Ta reda på rätta svaren så att vi kan ”hjälpa” dem.

Vi fick 16 quiz-svar och fixade pris själva 4 personer vann var sin chokladkaka. (ca 20-25 st svar 2015 och 16 svar 2016.)

Program Många besökare var inte medlemmar. Vi delade ut programmet till de som inte är medlemmar tillsammans med värvningsbroschyr.
Vi bad dem fylla i enkät om vår verksamhet.
ENKÄT 8 strycken svar på vår egen enkät år 2017
SY-Stuga Re-design – Susanne leder en re-designträff 26 april som Naturskyddsföreningen arrangerar. Vi gjorde reklam för den på klädbytardagen.

FIKA  Ekologiskt och Fairtrade 2017

Kaffebryggare +  kaffefilter Susanne hade lånat cafébryggare och vattenkokare från Fridaskolan. Funkade bra. Bryggde snabbt.
Vattenkokare Te – (Fairtrade o eko)   vet ej hur många tepåsar som gick åt 2017
Safttillbringare Saft – (Fairtrade o eko)    1 flaska saft
Teskedar 0-5 st
Muggar Det gick åt 78 muggar.
(Finns 230 Zoegamuggar kvar hos Britt Mari K)
Mjölk – eko 1 liter Mjölk –  tog slut i slutet av dagen. Frågade någon efter mera? Vet ej.
Kaffe Kaffe – (Fairtrade o eko) Vi fick två paket kaffe. Det som blev kvar gick till föreningen 2017
Socker -Fairtrade o eko
Kakor o Kex Ekologiska

Det var 99 st fika 2015 och 100 st fika/saft 2016

((2014 hade vi 1 pak eko-riskakor, 1 pak eko-digestive,
40 eko-småkakor och 60 eko-pepparkakor. ))
Riskakor är bra för glutenallergiker.2017 gjorde vi så här: Birgitta köpte kex  som vi fick lämna tillbaka obrutna förpackningar till hemköp om vi visade upp kvittot.) Tre paket Brago gick åt.

Kostnader och utlägg:

Vi fick in ca 70 kronor över från frivilligt fikabidrag sedan kexen var betalda. (överlämnat till kassören) Annonsen kostade ca 700 kr + moms. Tas via sfr. (studiecirkelarvodet samt kulturarr.bidaget).

Annons via TTELA 3 x 178 kr/st. Vi behöver nog inte ha 3 stycken.

 

Rapportering och statistik 

År 2015 fick vi in 1105 kläder/skor. Vi lämnade ut 700 st. Vi bjöd på 99 fika. Vi gissar att det var 250 besökande varav 40 män.)

År 2016 fick 1222 plagg nya ägare. Totalt antal inlämnade plagg var 1842 stycken (+ de 3 säckar med kläder som slängdes). 100 fika.   16 Klädquiz  32 enkätsvar.

Antal besökare –Mötet gissar på 130-160 besökare och 15% män (minst 24 st).Vi hade tejpat fast ett papper på utlämningsbordet där vi försökte skriva ett streck för varje inpasserande man.

Vi fick en bok 2016 om ändring av kläder mm. Boken var en gåva till föreningen, kanske någon fick en idé. / Ann-Marie