Fågelutflykt till Vänersnäs söndag 29 augusti 2021 kl. 08.30

Vi åker till Frugården och går 1 km till fågeltornet vid Sandbetet, som är en fin rastplats för våtmarksfåglar. Där kan vi få se flera arter av änder, vadare och rovfåglar, exempelvis havsörn och lärkfalk.

Naturfotogruppen Vänersborg Ingvar Eliasson fågel vingar
Samling vid Huvudnäsaulan, Östra Plantaget för avfärd kl 8.30. Åter vid kl 13. Kom ihåg att ta med fika.

OBS, föranmälan till Stefan Hult, 072-579 25 25 senast 27/8.

Fossilfritt Vänersborg 2030?

Vädjan till Vänersborgs politiker i kommunfullmäktige 13 juni 2021

Med anledning av att kommunfullmäktige på onsdagens möte 16 juni ska fastställa Strategi för fossilfritt Vänersborg 2030, skickade föreningen alla politiker ett mejl med vår vädjan om att rösta på kommunstyrelsens förslag till strategi.


Rösta ansvarsfullt på onsdag om fossilfritt Vänersborg 2030!

Till dig som är ledamot av Vänersborgs kommunfullmäktige

Naturskyddsföreningen Vänersborg samlar drygt 700 medlemmar och bedriver verksamhet i form av vandringar, studiecirklar, utställningar, kampanjer över hela kommunen, på Hunneberg-Grinnsjötorp och vid Lillån-Lillåstugan. Föreningens verksamhet grundar sig i den landsomfattande Framtidsstrategin.

Föreningen följer också kommunens arbete för hållbar utveckling under Agenda 2030 och ser positivt på de planer, program och strategier kommunen antagit, såsom den kommunövergripande översiktsplanen (ÖP2017) och miljöprogrammet. Det är också utmärkt att kommunen nu upprättar en strategi för fossilfritt Vänersborg 2030.

Men. Naturskyddsföreningen Vänersborg oroas starkt av två skäl.

  • Redan det förslag till Fossilfritt Vänersborg 2030, som utarbetats av kommunens förvaltningar, avseende transporter, el och uppvärmning är otillräckligt, för vi ska nå upp till vår del av de globala, nationella och regionala/lokala målen. Det krävs mer. Betydligt mer.
  • Än mer oroande är att förslaget efter den pågående politiska behandlingen under våren kan komma att leda till att kommunen står sig klart sämre än tidigare!

Åsikten att kommunen inte får uppställa ambitioner för samhällsnivån – alltså utöver ambitioner för kommunens egna verksamheter – är förvånande och måste bottna i missförstånd.

(mer…)

Många förslag på nya ängsmarker i Vänersborg

Tack till alla som lämnat in fina förslag! Längre ner kan du se hela listan.

Lördagen den 22 maj firade vi Den biologiska mångfaldens dag vid Lillåstugan. Efter regnet var vädret verkligen på vår sida och gav oss flera solglimtar.
Lave Thorell guidade två uppskattade skogsvandringar. I pausen lämnade ordföranden Kim Blomster över listan med förslag till ordföranden i kommunens samhällsbyggnadsnämnd, Anders Wiklund.

Lillåstugan_förslagslista_ängsmark_Vänersborg_2021-05-22Här kan du se hela listan med inlämnade förslag till Vänersborgs kommun: Förslag på ängsmark i Vänersborg 2021

Med många besökare (på behörigt covid-avstånd) passade Kim på att berätta om föreningens kampanj Operation: Rädda bina. I år handlar den om att vi måste sluta att använda giftiga bekämpningsmedel som dödar våra pollinatörer, och om att öka andelen ekologisk odling av livsmedel. Se pressmeddelande här.

Vår lokala och digitala insamling kom till stånd för att vår medlem Ragnar hörde av sig till föreningen. Han hade samtidigt lämnat in ett medborgarförslag till kommunen, läs den artikeln här. Ragnar var dessutom på premiärbesök vid Lillåstugan denna lördag.

Kim passade på att fråga Anders om hur kommunen arbetar med biologisk mångfald.

Vad har skett och vad är på gång Anders?

− Förra säsongen omställdes tre ytor från finklippt mot äng. Denna säsong har det utökats till cirka 15 ytor, som också börjats skyltas upp. Till hösten sker en första inventering för uppföljning och utvärdering och det är våra kommunekologerna som gör den inventeringen. Efter det blir det höskörd.

(mer…)

Njut av försommaren vid Grinnsjötorp söndag 30 maj 2021 kl 10-15

Vi firar Den biologiska mångfaldens dag en gång till och bjuder besökare på guidning i mångfalden

På grund av Corona har vi inte öppet hus i torpet, men omgivningarna är fantastiska. Ordnade aktiviteter kl 11-14. Ta med egen fika!

Parkera vid Prästeklev och efter vägbommen är det 1,7 km barnvagnsvänlig promenad till Grinnsjö naturreservat på Hunneberg.

Grinnsjö blomstervandring 2019 Naturreservat ängar

Kontaktperson: Ann Olsson, 070-340 92 28

Kom och fira Den Biologiska Mångfaldens dag vid Lillån 22 maj 2021 kl. 10

Lillån_vandring_tunnel_träd_2021-05-22_VänersborgVi vandrar längs Lillån och går en slinga cirka 45 min vid kl 10.00, 11.00 och 12.00 och upptäcker olika trädarter. Samling vid Lillåstugan kl 10.

Samtidigt vid Lillåstugan kan du bland annat testa din artkunskap i Naturfalken, eller grilla vid brasan vid höljet, och i Lillåstugan kan du kika in på ett Coronasäkert sätt. Ta med egen fika!

Operation: Rädda bina pågår och den här lördagen presenterar vi alla de förslag på nya ängar som föreningen fått in från Vänersborgarna.

Kontaktperson: Lave Thorell, 0762 203 250

Pressmeddelande – Vi vill ha fler ängar i Vänersborg

En tredjedel av våra vilda biarter på väg att försvinna. Det är dåliga nyheter för oss människor eftersom 30 procent av all mat vi äter pollineras av bin och andra insekter. Nu är det dags att sätta Vänersborg på den svenska bi-kartan och anta en handlingsplan för binas överlevnad och för den biologiska mångfalden.  

Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. Att pollinerande insekter minskar och försvinner beror bland annat på brist på mat och boplatser samt användandet av kemiska bekämpningsmedel.

Kortklippta gräsmattor, igenvuxna betesmarker och mindre blommande landskap gör att födan minskar. Men det finns mycket kommunen kan göra för att hjälpa bin och andra insekter. Gräsytor, planteringar och vägkanter har stor potential att omvandlas till blommande bufféer för vilda pollinatörer. Åtgärder som skulle göra Vänersborg till en mer bivänlig kommun och visa att vi tar frågan om biologisk mångfald på allvar.

– Biologisk mångfald är viktig och kommunen kan bidra på flera sätt. Det handlar bland annat om att ställa om grönytor till områden som gynnar bin och andra pollinatörer, och att fasa ut kemiska bekämpningsmedel. Men också att gynna ekologiska lantbrukare och erbjuda ekologisk mat i kommunala verksamheter, säger Kim Blomster, ordförande i Naturskyddsföreningen Vänersborg

(mer…)

Medborgarförslag om fler ängar, träd och dammar i Vänersborg

202010430_OperationRaddaBina_Medborgarforslag_artikel_VanersborgVår medlem Ragnar hörde av sig och var mäkta irriterad på alla kortklippta gräsmattor och alldeles för vältrimmade buskar och träd i Vänersborgs kommun. Som ganska nyinflyttad såg han kanske på stadsmiljön i vår stad på ett annat sätt? Nu har han lämnat in ett medborgarförslag om att göra vår kommun mer djur- och människovänlig.

Hej Ragnar! Vad är det du vill att kommunen förändrar?

— Det är bättre för både djur och människor med mer natur i stadsmiljön. Sluta klipp gräsmattorna och skapa ängar för binas skull. Det sparar dessutom pengar och minskar avgasutsläppen i kommunen.
Fler dammar och träd gynnar också fler djur, blir det fler insekter gynnar det fåglarna. Spara sälg och vide som är extra viktigt för de bin som vaknar tidigt på våren.

Varför tycker du att det här viktigt?

— Motsatsen till mångfald är ju enfald, men vi kan alla försöka att göra något för våra bin och andra djur för att gynna biologisk mångfald. Det är helt enkelt basen för vår överlevnad på den här planeten.

Har kommunen hört av sig till dig om ditt medborgarförslag, vet du när det ska upp på bordet hos politikerna?

— Ja, jag har fått reda på att mitt medborgarförslag har skickats vidare till samhällsbyggnad och kommunstyrelsen. De ska behandla det till hösten, så det känns bra. Men vi kan alla göra något själva redan nu! Exempelvis bygga bihotell och hänga upp, så ängsblommor i rabatten och bara använda ekologiska gödningsmedel och inga bekämpningsmedel.

Nu håller vi tummarna för att Ragnars medborgarförslag får gott gehör hos våra folkvalda och att de tar beslut som gynnar våra vilda trädgårdsmästare, och även oss Vänersborgare.

Du kan också lämna in medborgarförslag till Vänersborgs kommun!

Klicka här för att läsa mer om hur det går till att lämna medborgarförslag i Vänersborg.

Lämna förslag på ängsmarker i Vänersborgsföreningens digitala insamling

Här kan du via Naturskyddsföreningen lämna ditt förslag till kommunen om vilka gräsmattor du vill se blomstrande ängar på istället. Läs mer och lämna förslag här.