Tips om kurs för dagfjärilsövervakning 9 juni 2018

Länsstyrelsen bjuder in intresserade

Välkommen till en nybörjarkurs om Svensk dagfjärilsövervakning. Kursen är tänkt för alla som vill börja övervaka, har börjat övervaka men känner sig osäkra eller vill träna artbestämning.

Tid: Lördagen 9/6 10-15

Plats: Fristad folkhögskola, Borås kommun. För vägbeskrivning gå in på: http://www.fristads.fhsk.se/kontakt/.

Kursen är gratis och kommer framför allt att vara inomhus.

Anmälan görs på: http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/kalender/juni/Pages/kurs-dagfjarilsovervakning-2018-06-09.aspx.  Har ni problem med anmälan så kontakta mig. Sista anmälningsdag är 4/6.

Natur_insekter_fjaril

Anna Stenström, Naturavdelningen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 0102244706, anna.stenstrom@lansstyrelsen.se, www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

Läs mer på länsstyrelsens informationsblad om kursen

Kvällsvandring vid Önafors, mellan Vargön och Vänersborg 30 maj kl 18.30

– vilka fåglar hör vi?

Vi går runt på stigarna och ser vilka fåglar vi upptäcker och hör. Vi avslutar med fika vid grillplatsen/vindskyddet.

TIPS! Tänk på att ha täckande kläder och myggmedel…!

Plats: Samling vid Lillåstugan, vid Bruksvägen, infart Restadvägen, för gemensam avgång kl 18.30.

Ansvarig för program: Marta Årnell, 0730-36 77 67

Önafors_Lillån_Strömstare_20170205

Strömstare. Fotograf Jan Joråd.

 

 

 

 

 

 

 

22 maj är det internationella dagen för biologisk mångfald!

Det är FN som har instiftat den här dagen och i år har den fått ännu större fokus tack vare Naturskyddsföreningens riksorganisation och engagerade miljökämpar. Det är nästan 200 aktiviteter runt om i Sverige som uppmärksammar hur viktigt det är för mänskligheten att våra ekosystem fungerar. Läs mer i pressmeddelandet och hemsidan för biologiska mångfaldens dag.

Här i Vänersborg har vi inga specifika aktiviteter just idag, MEN….

Vi firar biologisk mångfald söndagen 3 juni på Grinnsjötorp

Vi passar på att fira den biologiska mångfaldens dag när vi har öppet hus vid Grinnsjö precis som vanligt den första söndagen i juni. Då får du gärna komma och fira!

Vi finns på plats kl 10-15 och du kan titta på växter, håva smådjur eller bara njut av härlig natur. Kaffe, te och saft finns i stugan men övrigt till din picknickkorg tar du med dig själv. Självklart har vi brasan igång för korvgrillning för den som önskar.

Grinnsjö_smörbollar_öppethus_20170903_03

Vi arbetar aktivt med biologisk mångfald vid Grinnsjö

Torpet Grinnsjö i naturreservatet Grinnsjö på Hunneberg arrenderas sedan 1992 gemensamt av föreningarna i Grästorp, Trollhättan och Vänersborg. Tillsammans arbetar vi med, och tar ett stort ansvar för, att sköta och bevara natur- och kulturmiljön vid Grinnsjö.

Torpet ligger i ett oerhört vackert landskap, och det är en upplevelse varje gång man kommer dit. Målet med området är att efterlikna det gamla ängslandskapet genom att röja sly, slå gräset och låta djur beta ängen. Betalningen är en biologisk mångfald av vilda växter och djur alldeles i vår närhet.

Biologisk mångfald står för att det finns en variationsrik miljö med olika växter, fåglar och djur av olika slag alltefter den naturtyp det handlar om. Det är just variationsrikedomen som är kärnan. Människan är inte bara beroende av naturen utan är även en del av den. Vi är endast en av jordens cirka nio miljoner arter. Men, man kan lugnt säga att människan har tagit över planeten och hur vi agerar framåt är avgörande för livets utveckling på jorden. Till exempel är de tjänster övriga arter ger oss som humlornas och bins pollinering av grödor livsviktiga delar av vår överlevnad.

Ett arbete med att behålla och återskapa förlorad biologisk mångfald går också hand i hand med hur väl vi klarar förändringar i klimatet.

Globala målen Agenda 2030 nr 15 ekosystem och biologisk mångfaldAgenda 2030 handlar om att tänka globalt och agera lokalt – det är det vi gör

FN:s Globala mål nr 15 handlar om biologisk mångfald. I delmålet 15:5 står det ”Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.”

Vår skötsel av Grinnsjötorp ger ett litet ”strå till stacken” för den biologiska mångfalden. Och vill du veta mer eller delta i arbetet på Grinnsjötorp så har vi som arrenderar en gemensam verksamhetsgrupp. Ring eller sms:a mig så berättar jag mer!

Grinnsjöhälsningar från

Ann Olsson
Samordnare för verksamhetsgruppen
Tel 070-340 92 28

Ann Olsson samordnare verksamhetsgruppen Grinnsjö Vänersborg

VAD ÄR BIOLOGISK MÅNGFALD?

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. (Definition enligt FN:s konvention om biologisk mångfald.)

Sverige och de allra flesta andra länderna i världen har enats om att den biologiska mångfalden ska bevaras och att vi ska använda den på ett hållbart sätt (”hållbart nyttjande”).

Källa: Naturvårdsverket

VANDRING I NÄVERKÄRR NORR OM LYSEKIL 26 maj (heldag)

Ingvar Hellberg guidar oss i naturreservatet längst ut på Härnäset i kuperad terräng och varierande natur. Samling vid Huvudnäsaulan i Vänersborg för gemensam avfärd kl 9.00. Kom ihåg ta med dig matsäck.

Föranmälan senast torsdag 24 maj till programansvarig Ebba Hammarskiöld, 070-253 56 28

Länsstämma för Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg

Välkommen på länsstämma lördag 5 maj kl 10.00 och i Steneby Bygdegård

Arrangör i år är Skogsdalskretsen och alla medlemmar är välkomna till länsstämman. Anmäl dig till vår vice ordförande Thomas Ögren senast måndag 30 april.

Efter stämman blir det en guidad tur i naturreservatet vid jättegrytorna intill Steneby kyrka och en promenad längs Stenebyälven. Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Vill du delta i den guidade turen kontaktar du Inge Haraldsson, 0531-33059.

Brinner du för Fairtrade ? Anmäl dig till ambassadörsutbildning 24 april

Brinner du för rättvisa för människor som bl.a. producerar livsmedel i andra länder under dåliga arbetsförhållanden. Är du intresserad av att få lära dig mer om fairtrade och sedan sprida kunskaper vidare till andra personer, t.ex. genom att föreläsa om Fairtrade till olika grupper och föreningar i samhället.
Fairtrade City Vänersborg ordnar korta ambassadörsutbildningar för personer som arbetar med evenemang där man önskar samarbeta med Vänersborg Fairtrade City. Första ambassadörsutbildningen kommer att hållas den 24 april kl 18.00-20.30 i Wargön IK:s lokaler vid Hallevi IP.
Föranmälan till Helena Lensell senast den 20 april. Kontaktuppgifter:  Helena Lensell, Miljöstrateg för Vänersborgs kommun Tel: 0521-722429, 0701-620732. E-post: helena.lensell@vanersborg.se
Fler chanser att gå utbildningen kommer framöver, såväl på dagtid som kvällstid.