Njut av försommaren vid Grinnsjötorp söndag 30 maj 2021 kl 10-15

Vi firar Den biologiska mångfaldens dag en gång till och bjuder besökare på guidning i mångfalden

På grund av Corona har vi inte öppet hus i torpet, men omgivningarna är fantastiska. Ordnade aktiviteter kl 11-14. Ta med egen fika!

Parkera vid Prästeklev och efter vägbommen är det 1,7 km barnvagnsvänlig promenad till Grinnsjö naturreservat på Hunneberg.

Grinnsjö blomstervandring 2019 Naturreservat ängar

Kontaktperson: Ann Olsson, 070-340 92 28

Kom och fira Den Biologiska Mångfaldens dag vid Lillån 22 maj 2021 kl. 10

Lillån_vandring_tunnel_träd_2021-05-22_VänersborgVi vandrar längs Lillån och går en slinga cirka 45 min vid kl 10.00, 11.00 och 12.00 och upptäcker olika trädarter. Samling vid Lillåstugan kl 10.

Samtidigt vid Lillåstugan kan du bland annat testa din artkunskap i Naturfalken, eller grilla vid brasan vid höljet, och i Lillåstugan kan du kika in på ett Coronasäkert sätt. Ta med egen fika!

Operation: Rädda bina pågår och den här lördagen presenterar vi alla de förslag på nya ängar som föreningen fått in från Vänersborgarna.

Kontaktperson: Lave Thorell, 0762 203 250

Pressmeddelande – Vi vill ha fler ängar i Vänersborg

En tredjedel av våra vilda biarter på väg att försvinna. Det är dåliga nyheter för oss människor eftersom 30 procent av all mat vi äter pollineras av bin och andra insekter. Nu är det dags att sätta Vänersborg på den svenska bi-kartan och anta en handlingsplan för binas överlevnad och för den biologiska mångfalden.  

Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. Att pollinerande insekter minskar och försvinner beror bland annat på brist på mat och boplatser samt användandet av kemiska bekämpningsmedel.

Kortklippta gräsmattor, igenvuxna betesmarker och mindre blommande landskap gör att födan minskar. Men det finns mycket kommunen kan göra för att hjälpa bin och andra insekter. Gräsytor, planteringar och vägkanter har stor potential att omvandlas till blommande bufféer för vilda pollinatörer. Åtgärder som skulle göra Vänersborg till en mer bivänlig kommun och visa att vi tar frågan om biologisk mångfald på allvar.

– Biologisk mångfald är viktig och kommunen kan bidra på flera sätt. Det handlar bland annat om att ställa om grönytor till områden som gynnar bin och andra pollinatörer, och att fasa ut kemiska bekämpningsmedel. Men också att gynna ekologiska lantbrukare och erbjuda ekologisk mat i kommunala verksamheter, säger Kim Blomster, ordförande i Naturskyddsföreningen Vänersborg

(mer…)

Medborgarförslag om fler ängar, träd och dammar i Vänersborg

202010430_OperationRaddaBina_Medborgarforslag_artikel_VanersborgVår medlem Ragnar hörde av sig och var mäkta irriterad på alla kortklippta gräsmattor och alldeles för vältrimmade buskar och träd i Vänersborgs kommun. Som ganska nyinflyttad såg han kanske på stadsmiljön i vår stad på ett annat sätt? Nu har han lämnat in ett medborgarförslag om att göra vår kommun mer djur- och människovänlig.

Hej Ragnar! Vad är det du vill att kommunen förändrar?

— Det är bättre för både djur och människor med mer natur i stadsmiljön. Sluta klipp gräsmattorna och skapa ängar för binas skull. Det sparar dessutom pengar och minskar avgasutsläppen i kommunen.
Fler dammar och träd gynnar också fler djur, blir det fler insekter gynnar det fåglarna. Spara sälg och vide som är extra viktigt för de bin som vaknar tidigt på våren.

Varför tycker du att det här viktigt?

— Motsatsen till mångfald är ju enfald, men vi kan alla försöka att göra något för våra bin och andra djur för att gynna biologisk mångfald. Det är helt enkelt basen för vår överlevnad på den här planeten.

Har kommunen hört av sig till dig om ditt medborgarförslag, vet du när det ska upp på bordet hos politikerna?

— Ja, jag har fått reda på att mitt medborgarförslag har skickats vidare till samhällsbyggnad och kommunstyrelsen. De ska behandla det till hösten, så det känns bra. Men vi kan alla göra något själva redan nu! Exempelvis bygga bihotell och hänga upp, så ängsblommor i rabatten och bara använda ekologiska gödningsmedel och inga bekämpningsmedel.

Nu håller vi tummarna för att Ragnars medborgarförslag får gott gehör hos våra folkvalda och att de tar beslut som gynnar våra vilda trädgårdsmästare, och även oss Vänersborgare.

Du kan också lämna in medborgarförslag till Vänersborgs kommun!

Klicka här för att läsa mer om hur det går till att lämna medborgarförslag i Vänersborg.

Lämna förslag på ängsmarker i Vänersborgsföreningens digitala insamling

Här kan du via Naturskyddsföreningen lämna ditt förslag till kommunen om vilka gräsmattor du vill se blomstrande ängar på istället. Läs mer och lämna förslag här.

Naturskyddsföreningen Vänersborg samlar in förslag på gräsytor som kan bli ängar

Här kan du lämna ditt förslag till kommunen via föreningen

Biologisk mångfald är ett viktigt område för Vänersborgsföreningen, och vi vill gärna se färgsprakande blomsterängar på före detta gräsytor och längs våra vägar.

I vår lista kan du fylla i ditt förslag på vilken adress eller plats du tycker att Vänersborgs kommun ska göra om göra om från traditionellt gröna gräsmattor till blomstrande ängsmark. Tillsammans kan vi rädda bina!

HÄR KAN DU LÄMNA DITT FÖRSLAG

Listan kommer vi att lämna över till Vänersborgs kommun lördag den 22 maj – Den Biologiska Mångfaldens Dag.

20210430_OperationRaddaBina_Vanersborg2021

Rädda bina!

Vi vill få bort bekämpningsmedel som skadar bin – skriv på uppropet till våra politiker!

Ett av de allvarligaste hoten mot våra bin är användandet av kemiska bekämpningsmedel. Även de medel som inte är direkt dödliga kan påverka binas immunförsvar, sömn, navigeringsförmåga och beteende. Trots det gynnar Sveriges skattesystem bekämpningsmedel som kan vara farliga för bin och den biologiska mångfalden.

Läs mer och skriv på här för att politikerna ska ta ansvar för våra livsviktiga pollinerar och agera mot bekämpningsmedel som skadar bin.

Affisch Rädda bina 2021

Cykelutflykt och fågelskådning i Vargön 18 april kl. 07.30

Vi stannar till i Björkåsparken, Halleskogen, Skäktefallet, Nordkroken och Viksängen för att uppleva fågellivet.

Ta med matsäck, kikare och kläder efter väder. Vi har två matraster.

Avfärd från Vänersborgs museum kl 7.30.

Vill du möta upp i Vargön ses vi framför Villa Björkås kl 08:15.

OBS, föranmälan till Marta Årnell, 0730-36 77 67, med namn och telefonnummer.

Bygg och sätt upp fågelholk vid Lillån måndag 5 april kl 11

På annandag påsk kan du hjälpa till att ge fåglarna en ny bostad!
Vi bygger fågelholkar utomhus vid Lillåstugan, och sätter upp dem.

OBS, föranmälan till Thomas Ögren, 073-345 66 63. Först till kvarn gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

Du hittar Lillåstugan på Bruksvägen 18 (gamla vägen till Vargön) som går från Bloms kiosk/Bruks pizzeria vid Gropbrovägen (längst österut mot Vargön).
Med kollektivtrafik åker du Buss 65 (mot Restad gård) hållplats Mariedalsskolan eller buss 62 (riktning mot Nordkroken) hållplats Gropbrovägen. Välkommen!