Vår- och sommarprogram 2024

Häng med på våra aktiviteter i Vänersborg med omnejd

Här kan du ladda ner det i pdf-format: Program Vänersborg vår-sommar 2024

I pappersformat kommer programmet att finnas att hämta på Turistbyrån i Vänersborg samt hos biblioteken i kommunen. Mer information om respektive programpunkt finns i vår kalender här till höger. Aktiviteterna publicerar vi där så fort vi hinner.

Självklart är även du som inte är medlem i Naturskyddsföreningen välkommen på våra aktiviteter.
Vi ses!

Rensa i garderoben – dags för klädbytardag 14 oktober!

Har du vuxit eller krympt under året?
…..eller bara tröttnat och är sugen på något nytt,

då har du världens chans att med bara enkla byten förnya din garderob.

handla_kladbytardagen_2018_webbDu blir en miljöhjälte för det gör stor skillnad om någon (annan) använder kläderna flera gånger istället för att slänga dem.

 

Lördag den 14 oktober klockan 11-13 kan du byta till dig andra plagg mot dina utsorterade. Besök Naturskyddsföreningens klädbytardag på Biblioteket.

Lämna in dina kläder i förväg till biblioteket (lånedisken) så får du klädbrickor (max 5 st/person) som du sedan använder på lördagen.

Du hjälper oss volontärer genom att lämna in i förväg för då hinner vi hänga upp kläderna innan vi öppnar och det blir roligare att leta efter andra plagg för dig.

Tack för att du gör en insats för miljön och minskar kemikalieanvändningen som sker vid nyproduktion av kläder.

Naturreservat längs Lillån i Vänersborg? Ja!

Är du intresserad av vara med och tillsammans driva arbetet framåt?

Naturskyddsföreningen Vänersborg hyr sedan i maj 2020 Lillåstugan vid Lillån av Vänersborgs kommun. Medlemmar har genom decennier arbetat för att både stugan och området kring Lillån ska bevaras som natur och för rekreation. Nu vill föreningen ta ett krafttag i frågan, arbeta målmedvetet och metodiskt för att vinna ett brett stöd för ett naturreservat mellan Vänern och Restad gård.

Därför bildar vi en projektgrupp som under kommande två år fram till nästa val, kommer att bilda opinion för ett naturreservat. Gruppens möten kommer att vara både i Lillåstugan och digitalt via Microsoft Teams. 

Lillån2020april_naturreservatprojekt_ån_20230820Uppstartsmöte torsdag 21 september kl 18.00

Är du intresserad av vara med i projektet för ett naturreservat längs Lillån?
Börja med att komma till vårt uppstartsmöte i Lillåstugan 21/9 för att lära dig mer om området och diskutera idéer om vad vi kan göra tillsammans. Mötet är även för dig som ännu inte är medlem.

Klicka här för att anmäla dig så vi vet hur mycket kaffe och te vi ska ordna.

Punkter vi hoppas hinna med under uppstartsmötet:

  1. Ett naturreservat längs Lillån från Vänern till Restad Gård – bakgrund och syfte
  2. Hur kan ett naturreservat bli till – miljöbalken, beslutsprocess, tidsplan
  3. Hur skapar vi opinion?  – tillsammans spånar vi idéer och tidsplan
  4. Fördelning av uppgifter och bokning av nästa möte

Välkommen!

Har du frågor om projektet, hör av dig till någon av oss:

Lave Thorell, tel/sms 0762 203 250 eller ovreslotts9@gmail.com

Göran Carlsson, sms  070 670 56 92 eller ca.goran@hotmail.se

Kim Blomster, sms 070 223 25 46 eller vanersborg@naturskyddsforeningen.se

Kretskonferens helgen 29/9-1/10 2023

Kansli Väst och Södra Älvsborgs Naturskyddsförening bjuder in medlemmar till konferens:

Rent vatten? Om PFAS, svensk gruvdrift och textilindustrins (gamla) synder

Välkommen till Helsjöns folkhögskola 29 september till 1 oktober.
Under helgen får du ta del av flera intressanta föreläsningar, en längre workshop om våra vattenråd och möjlighet att gå en guidad tur runt Helsjöns vackra natur. Det finns givetvis också tid för samvaro, mer utevistelse, erfarenhetsutbyte och avnjutande av god mat.

Kretskonferens Naturskyddsföreningen Väst oktober 2023 Helsjöns folkhögskola

Inbokade föreläsningar:

Så påverkas vattenmiljön av gruvor
Mia Svedäng, sakkunnig inom sötvatten på Naturskyddsföreningen

Gruvnäringen i Sverige
Arne Müller, författare och frilansjournalist som bland annat bevakar utvecklingen inom den svenska gruvindustrin ur ett miljöperspektiv.

Projekt Sanering av Viskan
Sara Florén, Projektledare Projekt Sanering av Viskan, Borås Kommun

PFAS – ett av vår tids värsta miljögift?
Cecilia Hedfors, sakkunnig inom miljögifter på Naturskyddsföreningen

Workshop om våra vattenråd mer info kommer
Peter Nolbrant, biolog och pedagog och ägare av företaget BioDivers
Anne Udd, projektutvecklare Region Halland och ägare av företaget Hållbar Idé AB

Praktisk information om kretskonferensen i Helsjöns folkhögskola

(mer …)

Uppföljning av medlemsenkät, tack till alla er som svarade!

I mars skickade vi ut en medlemsenkät till våra medlemmar med e-postadress i medlemsregistret. Vi fick en svarsfrekvens på 20 % och har sedan en tid börjat analysera och diskutera resultatet. Nu delar vi med oss av våra reflektioner och bjuder in till kvällsmöte i Lillåstugan den 15 juni för att fortsätta utveckla verksamheten.

Frågorna vi ställde handlade om vilka aktiviteter medlemmar brukar gå på, och vilka aktiviteter som saknas. Det visade sig att våra vandringar och föredrag är populära, men att mer fokus på fågelskådning önskas samt barn-/familjeaktiviteter.

Här kan du ta del av frågorna och svaren (pdf).

Reflektioner över inkomna svar på medlemsenkät i Vänersborgskretsen

Det överväldigande flertalet, 87 %, vill genom sitt medlemskap stödja klimat- och miljökampen. Föredrag är den aktivitet som drar mest intresse, därefter vandringar. Att skydda värdefulla områden framstår som den allra viktigaste av föreningens många viktiga frågor.

Projektgrupper/studiecirklar samt vandringar och exkursioner är de mest intressanta aktiviteterna för dem som kan tänka sig att hjälpa till. Många anser sig dock inte idag ha tid att engagera sig aktivt i föreningen.

Flera svarande saknar aktiviteter kring fåglar och arbete med barn/ungdom i dagens utbud. och några har angett att de kan tänka sig att engagera sig i projekt eller studiecirklar som handlar om detta samt om klimat eller hållbarhet. Även andra uppslag och synpunkter finns att fundera över. Vi får beröm från flera håll för ett brett och bra utbud.

Sammanfattningsvis tolkar vi resultatet som att det i första hand finns behov av att starta upp en fågelgrupp och verksamheter som riktar sig till barn och ungdom. I övrigt kan vi fortsätta med, och utveckla, de aktiviteter vi har. Inte minst gäller detta att få till stånd ett naturreservat vid Lillån.

(mer …)