Länsstämma för Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg

Välkommen på länsstämma lördag 5 maj kl 10.00 och i Steneby Bygdegård

Arrangör i år är Skogsdalskretsen och alla medlemmar är välkomna till länsstämman. Anmäl dig till vår vice ordförande Thomas Ögren senast måndag 30 april.

Efter stämman blir det en guidad tur i naturreservatet vid jättegrytorna intill Steneby kyrka och en promenad längs Stenebyälven. Samarrangemang med Studiefrämjandet.
Vill du delta i den guidade turen kontaktar du Inge Haraldsson, 0531-33059.

Brinner du för Fairtrade ? Anmäl dig till ambassadörsutbildning 24 april

Brinner du för rättvisa för människor som bl.a. producerar livsmedel i andra länder under dåliga arbetsförhållanden. Är du intresserad av att få lära dig mer om fairtrade och sedan sprida kunskaper vidare till andra personer, t.ex. genom att föreläsa om Fairtrade till olika grupper och föreningar i samhället.
Fairtrade City Vänersborg ordnar korta ambassadörsutbildningar för personer som arbetar med evenemang där man önskar samarbeta med Vänersborg Fairtrade City. Första ambassadörsutbildningen kommer att hållas den 24 april kl 18.00-20.30 i Wargön IK:s lokaler vid Hallevi IP.
Föranmälan till Helena Lensell senast den 20 april. Kontaktuppgifter:  Helena Lensell, Miljöstrateg för Vänersborgs kommun Tel: 0521-722429, 0701-620732. E-post: helena.lensell@vanersborg.se
Fler chanser att gå utbildningen kommer framöver, såväl på dagtid som kvällstid.

Hunnebergs Outdoormässa 21 – 22 april kl 10-15

För tredje året i rad deltar vi i Kungajaktmuséet Älgens bergs natur- och friluftsmässa för oss som har naturen som arena.

Prova på vandring på Hunneberg tillsammans med oss och Friluftsfrämjandet under Outdoormässan!

Både lördag och söndag kl 11.00 (från Bergagården)

Lördagens vandring blir på 5 km, och tar cirka 1,5 – 2 timmar
Söndagens vandring blir 8 km, och tar cirka 3 timmar
Tidslängd beror på hur länge vi rastar och intresse för det vi passerar. Vandringarna går längs med  Eldmörjan och vi besöker fågelsjön. Under söndagens vandring fortsätter vi förbi Långevattnet till Långedalen.Kontaktperson: Susanne Björk, 073-550 21 05

Banner_Outdoormässan2018april_Hunneberg_Bergagården

Vi söker volontärer till Klädbytardagen!

Gör en kul och värdefull insats för miljön och hjälp oss med vår klädbytardag i Vänersborg den 14 april

Gillar du second hand mode och vill göra en insats för miljön har du chansen nu!
I år är Klädbytardagen lördagen den 14 april kl 10-14 i Fridaskolans lokaler och uppdraget är ett oavlönat volontäruppdrag. Du behöver inte ha någon erfarenhet av klädbytardagar då vi i projektgruppen ger instruktioner och leder arbetet under dagen.

Vi tar gärna emot din hjälp även fredagen innan, när vi ställer i ordning lokalen från kl 16.

Meddela oss vilka dagar och tider du kan vara med genom att kontakta Britt Mari Karlsson på 070- 269 74 88 eller Anna Jihmanner på 070- 261 83 31.
Du kan också mejla din intresseanmälan till oss. Kom ihåg att ange ditt mobilnummer så vi kan ringa upp dig.

Klädbytardagen_Fridaskolan_volontärer_20170331I volontäruppdraget ingår:

Fredag 13 april
Vi ställer i ordning lokalen på fredagen (från kl. 16.00) och sorterar och hänger upp de kläder vi fått in i förväg.
Läs mer om förinlämningen här.

Lördag 14 april
På lördagen är vi på plats kl 9.30 för att ta emot klädbytarsugna med start kl 10. Vi avslutar med att städa och återställa lokalerna.

Vi turas om med följande göromålen under dagen:
– Ta emot och lämna ut kläder
– Sortering av inlämnade kläder
– Hålla ordning och sortera kläder i lokalen under dagen
– Ha hand om det ekologiska fikat vi bjuder på

Ordförande i föreningen ett år till

Några bakåtblickar och några framåtblickar

Hej, här kommer några rader från Kim Blomster, omvald ordförande sedan kretsstämman den 14 mars.

Redan i årsskiftet så bestämde jag mig för att fortsätta som ordförande (om medlemmarna valde mig så klart!), för det är ju nu det börjar hända grejer! En del av det jag tänkt på och önskat genomföra börjar ta form, så jag är gärna med ett tag till. Här finns kontaktuppgifter till den nyvalda styrelsen och vi hälsar två nya ledamöter hjärtligt välkomna; Lave Thorell och Mats Knutsson.

Som avslutning på stämman avtackade vi två ledamöter; Erling Andersson, som var kassör i många år, och sekreterare Erik Olausson. Båda har varit med i styrelsen i decennier och de har fantastiska kunskaper inom flora och fauna, och vi har allt sett till att de är med på några programaktiviteter i vår.

Förra årets verksamhet är standardpunkt på en årsstämma, och här kan du läsa vår Verksamhetsberättelse 2017. Jag ber dig notera att den är på hela fyra (4!) sidor. Ja, vi gör många aktiviteter. Vi har fått höra att vi har ett ambitiöst och bra program, och det beror på att vi har ambitiösa och engagerade medlemmar, säger jag. Dessutom har vi våra temagrupper där vi fokuserar på olika intresseområden.

Nu i slutet av april ska vi börja planera hösten/vinterns program, och hör gärna av dig till mig om du känner för att vara med på programgruppsmötet!

Naturfotogruppen är förra årets nya temagrupp i föreningen. Och det blev så många medlemmar att vi gjorde det till en studiecirkel. Det innebär nämligen att vi får lite ekonomiskt stöd via Studiefrämjandet, som faktiskt ägs av oss och ett helt gäng andra ideella föreningar.  Det betyder också att vi kan göra en utflykt till Nordens Ark i maj, vilket blir lite av en final på året som gått. (Det var kickoff för Naturfotogruppen den 31 maj 2017.)

(mer…)

Klädbytardag 14 april kl.10-14 i Fridasalen på Fridaskolan

Byt kläder med andra – roligt, klimatsmart och billigt!

Plats: Fridaskolan, Repslagarevägen 14 i Vänersborg
Tid: Lördag 14 april 2018 kl 10:00 – 14:00

handla_kladbytardagen_2018_webb

Klädernas kvalitet vid inlämning

Ni får lämna in hela och rena kläder (hur många kläder som helst) men får högst 5 stycken klädkuponger per person att byta till er andra kläder på vår klädbytardag 14 april i Fridaskolan. Tänk på att någon annan person ska vilja bära dina kläder så se till att det bara är hela och rena kläder som du lämnar.  Tack för att du vill hjälpa till och minska miljöpåverkan och vattenförbrukningen genom att förlänga livet på dina kläder.

Här är våra förinlämningstillfällen

Vi vill väldigt gärna att ni lämnar kläderna i förväg eftersom vi vill hinna ställa i ordning lokalen så att ni har mycket att välja på redan från början.

 1. Hudlyftet = ”Skin movement” Nordkroksvägen 2 i Vargön 3-13 april kl.10-18 (lördagar stängt).
 2. Fridaskolan på fredagskvällen 13 april kl kl.16-18.
 3. Fridaskolan Vi tar emot kläder för inlämning även på klädbytardagen 14 april. Vi öppnar kl.10 men du kan byta till dig kläder ända fram till kl.14

Läs Artikel_Vänersborgaren_20180411.

Ansvarig för program: Britt-Mari Karlsson, 070-269 74 88

Informationsmöte om Bilpool – en lösning för minskad miljöpåverkan tis 27 mars 18.30

Bilpool i Väst informerar om Bilpoolen i Vänersborg och Trollhättan

Hur fungerar det med att vara med i en bilpool? Vi kör på gas som ger minskad miljöpåverkan. Vi delar på ansvaret för bil och föreningsarbete, vi får kraftigt minskade fasta kostnader, minskade kostnader för resor för de som inte åker så mycket bil per år.

Detta är ett samarrangemang mellan Bilpool i Väst, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Plats och tid: Studiefrämjandets lokal, Residensgatan 7, Vänersborg tisdag 27 mars kl.18.30

Ansvarig: Britt Mari Karlsson mobil 0702 69 74 88

Ps vill du lära dig mer om Bilpool i Väst kolla in på deras hemsida.

Fira Earth Hour med oss på gågatan kl.11-14 och i Plantaget 24 mars kl 19.30 – 21.30

Under Earth Hour kan du även förinlämna kläder till oss i Naturskyddsföreningen!

Det är ju snart dags för den Stora Klädbytardagen och vi finns på plats kl. 19.30-21.30 i Plantaget i Vänersborg och tar emot de kläder du vill byta. Affisch_EarthHour_2018

Du får lämna in hur många hela och rena kläder  du vill, men får högst 5 stycken klädkuponger per person att byta till andra kläder på vår klädbytardag 14 april i Fridaskolan.

Tänk på att någon annan person ska vilja bära dina kläder, så se till att de är hela och rena.

Tack för att du vill hjälpa till och minska miljöpåverkan och vattenförbrukningen genom att förlänga livet på dina kläder!

Vi finns även i gågatekrysset i Vänersborg lördag 24 mars kl 11.00 till 14.00

Då tar vi också emot kläder, och syns tillsammans med föreningen Bilpool i Väst som är där för att informera om klimatsmart resande med bilpool i stället för egen ägd bil.

Kretsstämma för medlemmar – bildvisning Naturfotogruppen för alla

Årsstämman är onsdag 14 mars 2018 kl 18.30–19.30 på Vänersborgs museum

Välkommen till vår årliga kretsstämma med sedvanliga mötespunkter, se dagordning längst ner. Stämman är föreningens högsta beslutande organ som består av de fysiska personer som är medlemmar i kretsen. Varje medlem har en röst och rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem. Läs mer i våra aktuella stadgar.

Dagordning kretsstämma

 1. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkningar
 8. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 9. Fastställande av verksamhetsplan 2018
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
 11. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Eventuella fyllnadsval
 14. Val av revisor och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Ärenden som styrelsen förelägger stämman
 17. Ärenden som väckts genom motion
 18. Stämmans avslutande

Ansvariga: Kim Blomster, 070-223 25 46


Naturfotogruppen visar bilder kl 19.30 – allmänheten välkommen!

Under 2017 startade vi i föreningen en ny temagrupp, Naturfotogruppen, och efter kretsstämman får vi ta del av gruppens arbete i studiecirkeln. Kursledare Ingvar Eliasson, med flera, berättar om kursens innehåll och visar sina bilder.

Till denna föredragning är även de som inte är medlemmar välkommen, så bjud in dina vänner och bekanta!

Affisch Naturfotogruppen 20180314 Vänersborgs museum