Naturreservat längs Lillån – från Vänern till Restad gård

Välkommen till webbsidan om projekt Naturreservat längs Lillån

Torsdag den 21 september 2023 startades formellt projektet när 15 personer var med på startmötet i Lillåstugan. På den här sidan samlar vi mötesanteckningar, länkar till dokument och annat som berättar om arbetet projektgruppen bedriver. Vi siktar på att driva projektet i 3 år, och delar av det kan vara i studiecirkelform.

Möte 2024-01-25 

Vi var fem som träffades i Studiefrämjandets lokaler och gick igenom samt prioriterade i aktivitetslistan för samverkan med Vänersborgs kommun. Resultat blev en skrivelse som skickats till kommunen med förfrågan om att få komma och träffa tjänstepersoner som kan svara på våra frågor (se i bilaga). Vi hoppas mötet kan bli av torsdag 7 mars.

Skrivelse från Naturskyddsföreningen till Vänersborgs kommunBilaga skrivelse från Naturskyddsföreningen till Vänersborgs kommun

Obs, klicka på bilderna för att se dem i större format.

Här är bild på inventeringskartan som projektet har som utgångspunkt i kommande arbete med att kartlägga naturvärden i området.

Naturskyddsföreningen Vänersborg projektgruppens Karta med gränsdragning inventeringsområde Lillån Önafors

Möte 2024-01-18

Vi var fem som träffades i Studiefrämjandets lokaler och tittade på karta över området för att bestämma gränserna artinventering. Bild kommer framöver där gränserna framgår. Till våren bjuder Lave på guidad tur i de områden som vi kände att vi vet för lite om.

Vi diskuterade möjligheten att söka projektbidrag från vår Riksorganisation för att genomföra elfiske i Lillån. Mötet beslutade att söka pengar i höst (före 1/10) och genomföra elfisket 2025. Då hinner vi ha kontakt med Länsstyrelsen och ta in offerter från konsulter som kan genomföra elfisket.

Göran åtog sig att se över och sammanställa genomförda inventeringar och registreringar i Artportalen för Lillånområdet.

Möte 2024-01-11

Torsdagskväll och dags för ”After-jul” i Lillåstugan, vi åt upp alla pepparkakor och drack upp glöggen. Vi var 11 personer inklusive våra gäster miljöstrateg Hedvig Särg och kommunekolog Lisa Rex.

Hedvig berättade om Hållbarhetsveckan, som nu blir i maj månad istället. Miljöforum tar en paus och är tillbaka nästa år. Kommunens klimatlöften är uppdaterad.  Naturvårdsstrategin är på plats, och vi fick reda på att Vänersborgs kommun blivit beviljade flera LONA-bidrag (Lokal naturvård, söks via Länsstyrelsen); invasiva arter och skyddsvärda träd. Förhoppningsvis kan föreningen och kommunen göra gemensam insats för invasiva arter. Håll utkik i vår kalender!

Möte 2023-11-09

En torsdagskväll i november var det dags för projektmöte nr 2 i varm och go stuga. Vi var 6 personer och 2 av dem representerade Lillångruppen i Sportfiskarna; ett välkommet tillskott i projektgruppen.

Sedan första mötet finns det nu 4 arbetsgrupper, och dagens möte diskuterade olika aktiviteter under respektive grupp, se nedan. Dessutom håller Programgruppen i föreningen på att arbeta fram några vår- och sommaraktiviteter vid Lillåstugan/Lillån.

Hör av dig via mejl om du vill vara med som volontär vid våra aktiviteter eller i projektarbetet!
Nästa projektmöte för hela gruppen blir digitalt via Teams och inbjudan mejlas ut i årsskiftet.
Möten för några av arbetsgrupperna presenteras nedan.

Grupp: Samverka med Vänersborgs kommun

Mötet beslutade om att ha glöggmingel vid och i stugan torsdag 15/12, och då bjuda in kommunekologerna som berättar vad de arbetar med.
Lave tar fram bruttolista på vad vi vill prata med kommunen om. Arbetsgruppsmöte to 25 januari 2024 för att prioritera. Möte med kommunen i februari.
Programgruppen planerar för föreläsning om invasiva arter till våren och sedan praktiskt arbete. Bjuda in föreläsaren till Lillånområdet innan föreläsningen.

Grupp: Utreda naturvärden och område

 • Avgränsa området (kartunderlag)
 • Artinventering
 • Fiske (elfiske)
 • Kulturhistoriskt värde

Det finns redan kartmaterial att arbeta med och Göran håller i det.

Möte i feb/mars 2024 för att planera artinventering. Mötet diskuterade förslag på deltagare i inventeringsgrupp. Admin-Kim kan hjälpa till att söka projektbidrag från rikskansliet för inventering. OBS, ska ske senast 1 mars för aktiviteter som sker andra halvåret 2024!

Grupp: Samverka med andra org./företag

 • Nära området: Rånnums herrgård, Vattenfall, Snäjk-butiken, Viltskogen m fl
 • Andra: Scouterna, Friluftsfrämjandet, Skogsvargarna, skidklubben, Friskis m fl
 • Dialog med andra markägare (än kommunen)
 • Forum Vänersborg
 • Visit Trollhättan-Vänersborg

Föreningen är medlem i turistföreningen/Visit Thn o Vbg. Carina är med på möte på Rånnum 22/11. Kim kontaktar Forum Vbg (Krävs medlemskap?).
Ta fram bruttolista på olika insatser för 2024 och gå igenom listan på nästa projektmöte.
Ta fram presentation om projektet att visa för presumtiva samverkansparter.

Grupp: Aktiviteter för att öka kännedomen

 • Odling vid Lillåstugan
 • Bikupa vid Lillån
 • Ljus-/eld-event
 • Tipspromenader

Föreningens programgrupp också vara delaktig i det här arbetet.
Kim kan presentera föreningens kommunikationskanalerna på nästa digitala projektmöte.

Skolskog/samverkan med Maridalsskolan med flera – separat aktivitet. Samordnare utses av föreningens styrelse.

Möte 2023-09-21

Mötet började utomhus i den ljumna sensommarkvällen. Lave inledde med att berätta om de hot som området mött sedan 50 år tillbaka. Läs mer i dokumentet: 230808 SNF PM Hot och möjligheter Lillån_LT.
Göran, i mitten av bilden, fortsatte med att berätta om hur det går till att bilda naturreservat.

Här är det Göran pratade om i punktform. Klicka på bilden för att se i större format.

Efter en presentationsrunda för att lära känna varandra, så började vi spåna på vad vi kan göra för aktiviteter. Nedan är bild på blädderblocket som vi fyllde med idéer. Projektadmin ser till att ”klustra” idéerna till olika arbetsgrupper och sammanställa i ett dokument. Deltagarna får länk till dokumentet via mejl, och tills nästa möte kan deltagare skriva in sitt namn under de grupper man gärna vill arbeta vidare i.

Nästa projektmöte är torsdag den 9 november 2023 kl 18:00 i Lillåstugan. Vi ses!

Vid tangenterna,

Projektadmin Kim B