Dalbobergen

Vårt mest centrumnära naturreservat är Dalbobergen. Det är lätt att följa året runt för er som bor inne i Vänersborg eftersom det ligger så nära. Bara att gå över Dalbobron och sen norrut längs stranden.

På vägen norrut mot Ursand ligger Bastungen en före detta fyr. Vår och höst håller Friluftsfrämjandet öppet i Bastungen på söndagar där du kan köpa gott fika.

Du kan läsa mer och hitta karta på Länsstyrelsens sida om Dalbobergen.

Naturreservat_Dalbobergen_utsikt med tall

Utsikt från Dalbostigen straxt före midsommar.

Utsikt från Dalbostigen vid nyår.