Vår natur

skyddad_natur_50      Länkar till naturreservat i Vänersborg:

 

Hos Västkuststiftelsen hittar du vandringar som ligger lite längre bort och kanske några som ligger nära.

Naturen på Halle- och Hunneberg är skyddad som naturreservat, vilket betyder att det finns särskilda regler för vad man inte får göra. Det är Länsstyrelsen som har beslutat om dessa reservat. Information om vad som gäller och karta över gränser finns på deras hemsida. Observera att det finns flera reservat och att reglerna kan vara olika i dem.

Får man plocka ramslök på hunne-/halleberg? Naturskyddsföreningen i Vänersborg har fått fråga om det är tillåtet att plocka ramslök vid bergen, vid/på Hunneberg? Vad gäller i naturreservat (kyrkstigen) och Ovandalen? NEJ, det är inte tillåtet att plocka ramslöken i Ekoparken/naturreservaten. Sveaskog lär ha satt upp skyltar om detta nu (april 2020).

Läs mer på Länsstyrelsen Västra Götalands webbsidor: Halle- och Hunnebergs platåer och vilka regler som gäller

Halle- och Hunnebergs rasbranter och vilka regler som gäller