Grinnsjöberättelser

Vad tycker du är speciellt med Grinnsjötorp? Vad vill du bevara?

Grinnsjö_torpet_20190804

Här samlar vi in berättelser, minnen och tankar om Grinnsjötorp från våra medlemmar och andra som vill förmedla sina upplevelser.

Hälsar Verksamhetsgruppen


2020-07-11

Jag besöker Grinnsjötorpet då och då. Går en promenad runt sjön, har med lite fika och njuter av den otroligt vackra naturen och djurlivet. Jag tycker att det är viktigt att bevara miljön och vår intressanta historia som är på väg att försvinna. Jag är lycklig och tacksam över att jag har möjlighet att kunna besöka en sådan plats, som är en lisa för själen

Jenny M


2020-07-09

Grinnsjö hade legat i ohävd i ett halvt sekel och vuxit igen men arrenderas nu sedan 1992 av Naturskyddsföreningens kretsar i Grästorp, Trollhättan och Vänersborg. Markägare är Svenska staten och förvaltas av Sveaskog AB.
Den drivande kraften för att återställa miljön kring Grinnsjötorp var jägmästaren Göran Söderström som hade god hjälp av Grinnsjögruppen, som bestod av 10 – 15 naturvårdare. Visionen var att få tillbaka det skick som Grinnsjö hade på 1700-talet. Då var det huvudsakligen ängsbruk som gällde.

Skog har fällts, stammar och ris har forslats bort eller bränts. Gran har tagits bort och tall och björk har glesats ut. Stigar har gjorts i ordning. De mörka och igenvuxna delarna har blivit ljusa och öppna. Blommor och fjärilar har ökat markant. På udden har liljekonvaljerna kommit tillbaka. Klockgentianan, som vi har ett Sverigeansvar för, har ökat enormt och slåttergubben som vi har ett Europaansvar för, finns nu i nio bestånd, för att inte tala om Jungfru Marie nycklar, jungfrulin, darrgräs, slåtterfibbla och nattvioler tack vare slåttern.
Sedan området blev naturreservat har staten, genom Länsstyrelsen, huvudansvaret för skötseln och Sveaskog hanterar grovjobbet med slåtteraggregat och ibland med nötkreatursbete. Men det är de ideella naturvårdarna som har kunskapen om var insatserna bör göras, vilka områden som är känsliga och med sina liar och räfsor vårdar ängarnas högsta kvalitéer.
Kärlväxtinventeringen som gjordes 2001, ch har uppföljt sedan dess, omfattar 283 arter.
Området, som är ett uppskattat utflyktsmål av allmänheten har också använts som exkursionsmål och kurs område för botanister från hela landet. Sedan 2019 står det med i boken ”Botaniska utflyktsmål i Västergötland”.

Naturskyddsföreningen anordnar, förutom blomstervandringar och fjärilsexkursioner, årligen en slåtterdag och en dag på hösten då allmänheten får hjälp med svampbestämning m.m. Ur naturvårdssynpunkt och ur friskvårdssynpunkt vore det illa om Grinnsjö blev privatägt och otillgängligt för människorna i bygden.

ABo

Slåtter, Grinnsjö naturreservat 2015 Hunneberg Vänersborg

Slåtter vid Grinnsjötorp 2015. Foto: ABo


2020-07-07

Grinnsjötorp är en pärla med sin stora biologiska mångfald! Här har jag haft fina ”ahaupplevelser” med skolklasser och andra grupper.

Birgitta GelangSkylt kulturstig Grinnsjö runt 2020 naturreservat Hunneberg Vänersborg

Så många gånger vi varit vid torpet, bara gått runt, fikat vid sjön… Men även varit på era dagar då ni haft utställningar, grillen tänd m m. Jag har även varit inne i torpet och hört Ann Olsson berätta massa intressant kuriosa om torpets historia. Men mest tacksam är jag över att ni håller slåtterängen öppen. Gick senast idag runt sjön, och det är en fantastisk upplevelse, en balsam för kropp o själ.

Carianne


2020-07-05

Besöker Grinnsjötorpet då och då för att sitta i den ljuvliga miljön och tänka tillbaka på hur det var en gång på berget när alla torpen var bebodda. Grinnsjö är en väl bevarad miljö som det såg ut förr och där har marken skötts enligt gammal hävd. Kunskap som är på väg att försvinna.
För Sveaskog är det en liten utgift att ha kvar torpet och hyra ut det till Naturskyddsföreningen. Sveaskog ska sköta Ekoparken och i detta ingår att ta till vara kulturlandskapet.

Anne Marie S


2020-07-02

En fantastisk plats! Underbar! Året om!
Vår dotter lärde sig gå på grusvägarna där i slutet av 1980-talet.
Själva satt vi med matsäck o kaffe på sittunderlag intill sjön en vårvinterdag dessförinnan – och lyssnade chockade på nyhetsrapporteringen kring mordet på Olof Palme…
Vi har åkt skridskor på sjö/arna och många gånger har vi varit på naturskyddsföreningarnas aktiviteter! Ätit gott nygräddat bröd, grillat korv, gått tipspromenad/er och fått lov att köra ”ända fram” – när vi haft gamlingar med oss.
Vi lärde oss stigar att vandra. som vi inte visste fanns. Och vägar att köra barn i vagn och kärra. Och vägar/stigar att gå med hund 1 och nu, hund 2!

Karin Danielsson


2020-07-02

Min mans farmor och farfar har alltid pratat om Grinnsjötorp som en av de vackraste platserna i vår omgivning. I våras var jag och min man där och vi blev inte besvikna. Så lugnt och vackert, rik natur och en härlig vandring mellan sjöarna. Underbart! Hit kommer vi komma tillbaka många gånger! Det är en underbar skatt som vi kan skratta oss lyckliga över att ha så nära!

Elin


2020-07-02

Vi har många års härliga minnen från Grinnsjötorp. Under åren då barnen växte upp var vi där regelbundet och fikade efter promenader på berget. Det har alltid varit mysigt att komma dit då det alltid är så välordnat och välskött där. Jag hoppas verkligen torpet kan bevaras och vara tillgängligt för kommande generationer.

Jobe


2020-07-01

2020-07-01 Från början såg en inte Grinnsjön från torpet! Det var bara granskog. Nu är det ängar och en unik växtlighet tack vare hårt arbete i många år. De första åren fanns det till och med kattfot, en så mjuk och fin växt som är med i många sagor och sånger från min barndom. För mig är miljön nämligen så bekant, det påminner om där jag befann mig när jag var barn. Nu njuter jag av att bara vara vid Grinnsjötorp, och jag tycker naturvården av ängarna måste bevaras. Bland annat för framtida generationer som inte växer upp i liknande miljö, men kan få uppleva den vid torpet och i Grinnsjö naturreservat. Ebba

Foto: Wikipedia

Från början såg en inte själva Grinnsjön från torpet! Det var bara granskog. Nu är det ängar och en unik växtlighet tack vare hårt arbete i många år. De första åren fanns det till och med kattfot, en så mjuk och fin växt som är med i många sagor och sånger från min barndom. För mig är miljön nämligen så bekant, det påminner om där jag befann mig när jag var barn.

Nu njuter jag av att bara vara vid Grinnsjötorp, och jag tycker naturvården av ängarna måste bevaras. Bland annat för framtida generationer som inte växer upp i liknande miljö, men kan få uppleva den vid torpet och i Grinnsjö naturreservat.

Ebba


2020-06-29

Stugbacken med utsikt över ängarna och sjöarna och med skogen som ram! Grinnsjötorp, för mig en underbar och spännande plats som lockar till upptäckter. Kulturmarken ger en biologisk mångfald som behövs i klimatarbetet likaväl som att vi som människor ska må bra. Jag mår bra när jag slår gräset på slåttern, vandrar runt och tittar på växter, sitter stilla på stugbacken eller…. Ja, bara befinner mig där.

AO


2020-06-29

Att komma till Grinnsjö i juni när prakten är som störst – alla växter, alla insekter, alla glada människor som njuter av naturen. Det ger mig en känsla av vördnad, fascination och stolthet. Att ideella krafter har återskapat det här vackra – det är stort! Jag vill fira 30-årsjubiléet av allt detta arbete i augusti 2022.

Kim Blomster, ordförande Naturskyddsföreningen Vänersborg