Våra temagrupper

Våra temagrupper skapar programaktiviteterna

Naturskyddsföreningen i Vänersborg har en stor del av sin verksamheten fördelad i olika temagrupper, där en ansvarig samordnare kallar deltagare till planeringsmöten och ser till att aktiviteter genomförs. Det övergripande syftet med våra temagrupper är att skapa aktiviteter som bygger upp kunskap, medvetande och engagemang för vår lokala miljö och natur. Alla temagrupper samarbetar med Programgruppen.

Vår förening ska även delta i samhällsutvecklingen för att skapa en attraktiv och hållbar framtid här i Vänersborgs kommun. Vi kan inte göra allt, men alla kan göra något. Som medlem i Naturskyddsföreningen har du möjlighet att påverka! Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/blimedlem.

Verksamma temagrupper i Vänersborg

Här presenterar vi våra verksamma grupper och vilka personer som ingår. Vi visar även grupper som vi fått förslag på från medlemmar, men som ännu inte har kommit igång. Vill du engagera dig för miljö och natur och känner för att starta upp en ny temagrupp, eller delta i en befintlig? Hör av dig till oss i styrelsen eller mejla till oss.
Tillsammans har vi kraft att förändra!

Programgruppen

Vi arbetar med att skapa det fysiska pappersprogrammet och att det fylls med aktiviteter. Kom gärna med förslag på aktiviteter! Ring någon av oss eller
Ansvarig: Kim Blomster 070-223 25 46
Övriga: Ebba Hammarskiöld 070-253 56 28, Marta Årnell 0730-36 77 67 och Thomas Ögren 073-345 66 63.

För ansvariga i temagrupperna har programgruppen skapat en Checklista för programaktivitet som hjälper oss att arrangera proffsiga och uppskattade aktiviteter. Här har vi en lista med förslag på Affischeringsställen Vänersborg.

Webbgruppen

Vi har hand om information och kalender här på vår egen hemsida och administratörer på vår Facebooksida.
Vi vill gärna ha fler medlemmar i gruppen, så hör av dig om du är intresserad!
Ansvarig: Britt Mari Karlsson, 070-269 74 88
Övriga: Kim Blomster, 070-223 25 46

Grinnsjögruppen

Torpet Grinnsjö i naturreservatet Grinnsjö på Hunneberg arrenderas sedan 1992 gemensamt av föreningarna i Grästorp, Trollhättan och Vänersborg. Målsättningen är att återställa det gamla ängslandskapet och göra det attraktivt för besökare. Första söndagen i maj, juni, augusti och september är det öppet hus på Grinnsjö.
Verksamhetssamordnare: Ann Olsson 070-340 92 28
Övriga: Thomas Ögren 0733-45 66 63 och Ebba Hammarskiöld 070-253 56 28. Från Trollhättekretsen Lage Rylander, 070-646 09 11 och Bernt Björk.

Lillågruppen

Vi har precis startat upp en ”Lillågrupp” som tillsammans är delaktig i verksamheten och att stugan hålls i gott skick. Vill du vara med, eller vill veta mer?

Hör av dig till styrelsens sekreterare Lave Thorell på tel 076-220 32 50 eller mejl om du är intresserad av att veta mer om Lillåstugan och vår nya temagrupp.

Handla miljövänligt-gruppen

Arbetar främst med den årliga klädbytardagen i april och Miljövänliga veckan (alltid vecka 40) utifrån fastställt tema från vår riksorganisation. Gruppen tar gärna emot förslag på fler aktiviteter!
Ansvarig: Susanne Björk, 073-550 21 05
Övriga: Anna Jihmanner, 0730-27 80 77, Britt-Mari Karlsson, 070-269 74 88, Thomas Ögren 0733-45 66 63, Karin Lindstedt, Lena Rube med flera

Vandrings- och fältstudiegruppen

Arrangerar utflykter med vandringar och fältstudier på olika ställen i vår region, till exempel Halle- och Hunneberg, Bredfjället vid Ljungskile med flera.
Ansvarig: Thomas Ögren, 0733-45 66 63

Naturfotogruppen i Vänersborg

En ny temagrupp i föreningen 2017 som numera är en studiecirkel och har en egen sida här på vår webbplats.
Ansvarig: Ingemar Sunnerdahl, 076-818 99 67

Saknar du någon temagrupp här i Vänersborg? Starta gärna en!

Eller starta en studiecirkel i Naturskyddsföreningen Vänersborgs regi. Det kan till exempel vara Fågelgruppen, Floragruppen, Skogsgruppen eller varför inte Natursnokarna, som är barnverksamheten inom Naturskyddsföreningen. Eller vad är du intresserad av? Hör gärna av dig till styrelsen eller mejla oss!