Våra temagrupper

Så här skapar vi våra programaktiviteter

Syftet med Naturskyddsföreningen Vänersborgs aktiviteter är att bygga upp kunskap, medvetande och engagemang för vår lokala miljö och natur.
En stor del av  verksamheten är fördelad i olika temagrupper, där en ansvarig samordnare kallar deltagare till planeringsmöten och ser till att aktiviteter genomförs. Vår förening ska även delta i samhällsutvecklingen för att skapa en attraktiv och hållbar framtid här i Vänersborgs kommun. Vi kan inte göra allt, men alla kan göra något.
Som medlem i Naturskyddsföreningen har du möjlighet att påverka!
Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/blimedlem.

Medlemsenkät mars 2023 – frågorna och svaren om föreningens aktiviteter

I mars skickades enkät till Vänersborgskretsens medlemmar. Den skickades till de 385 som det fanns e-postadress till i medlemsregistret. Vi fick en svarsfrekvens på 20 % och här är en sammanställning av resultatet: Medlemsenkät_mars_2023_-_tabellredovisning och här i diagramform: Medlemsenkät_mars_2023_diagram

Naturskyddsföreningens verksamma temagrupper i Vänersborg

Vill du engagera dig för miljö och natur och känner för att starta upp en ny temagrupp, eller delta i en befintlig? Hör av dig till oss i styrelsen eller mejla till oss. Tillsammans har vi kraft att förändra!

Programgruppen

Arbetar med att skapa aktiviteter tillsammans med aktiva medlemmar, och få med det i vårt fysiska pappersprogrammet. Alla aktiviteter presenteras också i rikskalendern.

Som stöd att skapa en programaktivitet finns det en Checklista för programaktivitet som hjälper oss att arrangera proffsiga och uppskattade aktiviteter. Här har vi en lista med förslag på Affischeringsställen Vänersborg.

Webbgruppen

Har hand om information och kalender här på vår egen hemsida och administrerar vår Facebooksida. Vi skickar även ut ett nyhetsbrev/månadsmejl för att påminna om kommande aktiviter.
Vi vill gärna ha fler medlemmar i gruppen, så hör av dig om du är intresserad!
Ansvarig: Britt Mari Karlsson, 070-269 74 88
Övriga: Kim Blomster, 070-223 25 46

Grinnsjögruppen

Torpet Grinnsjö i naturreservatet Grinnsjö på Hunneberg arrenderas sedan 1992 gemensamt av föreningarna i Grästorp, Trollhättan och Vänersborg. Målsättningen är att bevara det gamla ängslandskapet och göra det attraktivt för besökare. Första söndagen i maj, juni, augusti och september är det öppet hus på Grinnsjö. Läs mer om Grinnsjötorpet och verksamheten här.
Verksamhetssamordnare: Ann Olsson 070-340 92 28

Lillåstugangruppen

Sedan 2020 finns en grupp som som ser till att stugan och tomten hålls i gott skick, samt är med och skapar aktiviteter.  Här finns mer information om torpet och vår verksamhet där. Stugansvarig: Lave Thorell 0762-203 250.

Sedan september 2023 har föreningen startat upp en projektgrupp som arbetar med att få till ett naturreservat längs Lillån. Projektets arbete kan du läsa om mer om här.

Hållbarhetsgruppen

Tidigare Handla miljövänligt-gruppen. Arbetar främst med den årliga klädbytardagen i april och Miljövänliga veckan/Global Action Week (alltid vecka 40) utifrån fastställt tema från vår riksorganisation. Gruppen tar gärna emot förslag på fler aktiviteter!
Ansvarig: Susanne Björk 073-550 21 05, Britt-Mari Karlsson 070-269 74 88

Vandrings- och fältstudiegruppen

Arrangerar utflykter med vandringar och fältstudier på olika ställen i vår region, till exempel Halle- och Hunneberg, på Kroppefjäll, Bredfjället vid Ljungskile med flera.
Ansvarig: Thomas Ögren, 0733-45 66 63

Naturfotogruppen i Vänersborg

Har funnits som studiecirkel i föreningens regi sedan 2017. Gruppen har en egen sida här på vår webbplats.