Styrelsen

Vid kretsstämman den 14 mars 2023 valde medlemmarna Susanne Björk som ordförande i föreningen ännu ett år.
Nya styrelseledamöter är Carina Mundin och Tone Faye, som valdes på två år.  Thomas valdes om till ytterligare två år i styrelsen. Sedan stämman 2022 har Mats, Eva och Göran ett år kvar som ledamöter i styrelsen.
Marta Årnell och Lave Thorell avslutade sina uppdrag i styrelsen i och med stämman 2023, men de är fortsatt aktiva vid Lillåstugan och andra aktiviteter.

Föreningens styrelse når du på mejl eller via telefon till respektive ledamot.

Styrelsen 2023

Ordförande Susanne Björk 073-550 21 05
Vice ordförande Thomas Ögren 073–345 66 63
Sekreterare Göran Carlsson 070-670 56 92
Kassör Mats Knutsson 070-847 52 28
Carina Mundin 070-556 28 79
Eva Spetz 073-827 22 17
Tone Faye 072-932 03 50

Stadgar 130312 Naturskyddsföreningen Vänersborg

Svenska Naturskyddsföreningens stadgar 2018

Naturskyddsföreningens-Framtidsstrategi-2019–2022

Verksamhetsplan 2023 – Naturskyddsföreningen Vänersborg

Skrivelser till Vänersborgs kommun

Styrelsen skriver och lämnar in yttranden till Vänersborgs kommun på viktiga miljö- och naturrelaterade ärenden.

Yttrande – FÖP Brålanda – Naturskyddsföreningen 2022

Yttrande – Detaljplan Ursand – Naturskyddsföreningen 2022

Yttrande Naturvårdsplan – Naturskyddsföreningen 2022

Yttrande FÖP Vbg-Vargön – Naturskyddsföreningen 2022

 


Kommunens pågående arbete med Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Vänersborg och Vargön har föranlett styrelsen att arbeta fram nedanstående skrivelser för att lyfta fram naturvärden för bland annat Lillånområdet.

200304 Yttrande över kommunens FÖP Vbg Vargön

Då föreningen inte fått något besked från kommunen skickades en påminnelse om yttrandet strax innan kretsstämman 15 mars 2021.

Yttrande 210301 över förslag till FÖP