Styrelsen

Vid det digitala årsmötet den 15 mars 2021 valde medlemmarna om Kim Blomster som ordförande i föreningen och styrelsen. Omval på två år av Marta, Thomas och Susanne medan Mats, Lave och Karl-Anders har ett år kvar som ledamöter i styrelsen.

Föreningen når du på mejl eller via telefon till respektive ledamot.

Styrelsen 2020

Ordförande Kim Blomster 070–223 25 46
Vice ordförande Thomas Ögren 073–345 66 63
Sekreterare Lave Thorell 076–220 32 50
Kassör Mats Knutsson 070-847 52 28
Marta Årnell 0521–649 33, 0730–36 77 67
Karl-Anders Odelius 0520–42 44 25, 070–493 65 71
Susanne Björk 073–550 21 05

Stadgar 130312 Naturskyddsföreningen Vänersborg

Svenska Naturskyddsföreningens stadgar 2018

Naturskyddsföreningens-Framtidsstrategi-2019–2022

Verksamhetsplan 2021 Naturskyddsföreningen Vänersborg fastställdes på kretsens årsstämma 2021-03-15

Skrivelser till Vänersborgs kommun

Kommunens pågående arbete med Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Vänersborg och Vargön har föranlett styrelsen att arbeta fram nedanstående skrivelser för att lyfta fram naturvärden för bland annat Lillånområdet.

200304 Yttrande över kommunens FÖP Vbg Vargön

Då föreningen inte fått något besked från kommunen skickades en påminnelse om yttrandet strax innan kretsstämman 15 mars 2021.

Yttrande 210301 över förslag till FÖP