Om oss

Naturskyddsföreningen Vänersborg

Naturskyddsföreningen Vänersborg bildades 1963 och har för närvarande cirka 700 medlemmar. Vår verksamhet innefattar bland annat att skapa aktiviteter som bygger upp kunskap och engagemang för att vårda och skydda vår lokala miljö och natur.

Sedan 1992 arrenderar föreningen torpet Grinnsjö på Hunneberg tillsammans med föreningarna i Trollhättan och Grästorp. Vid Grinnsjö pågår ett omfattande arbete med att återställa det gamla ängslandskapet. Vi anordnar regelbundet aktiviteter vid torpet som lockar ett stort antal besökare, bland annat Ängens Dag med slåttergille i början av augusti.
Aktuella aktiviteter och eventuella uppdateringar i programmet kan du alltid se i vår kalender här på hemsidan.

Kontakta oss i Naturskyddsföreningen Vänersborg

Styrelsen 2018

Vid årsmötet den 14 mars 2018 valde medlemmarna om Kim Blomster som ordförande i föreningen och styrelsen. Två medlemmar avslutade sina uppdrag, Erik Olausson och Erling Andersson, och två nya ledamöter valdes in i styrelsen; Lave Thorell och Mats Knutsson. Välkomna!

Det är våra medlemmar  som ÄR föreningen, så hör gärna av dig till oss om du har synpunkter på vår verksamhet eller tips & idéer om vad du själv skulle vilja engagera dig i. Vi vill gärna ha fler temagrupper!
Du är så välkommen att ringa någon av oss i styrelsen eller mejla till snfvanersborg@gmail.com.

Ordförande Kim Blomster 070–223 25 46
Vice ordförande Thomas Ögren 073–345 66 63
Sekreterare Lave Thorell 076–220 32 50
Kassör Mats Knutsson 070-847 52 28
Marta Årnell 0521–649 33, 0730–36 77 67
Karl-Anders Odelius 0520–424 425,  070–493 65 71
Susanne Björk 073–550 21 05

Verksamhetsriktlinjer 2015-2018

Naturskyddsforeningens stadgar

Stadgar 130312 Naturskyddsföreningen Vänersborg

Webbgrupp: Britt-Mari Karlsson och Kim Blomster