Om oss

Naturskyddsföreningen Vänersborg

Naturskyddsföreningen Vänersborg bildades 1963 och har för närvarande cirka 700 medlemmar. Vår verksamhet innefattar bland annat att skapa aktiviteter som bygger upp kunskap och engagemang för att vårda och skydda vår lokala miljö och natur.

Sedan 1992 arrenderar föreningen torpet Grinnsjö på Hunneberg tillsammans med föreningarna i Trollhättan och Grästorp. Vid Grinnsjö pågår ett omfattande arbete med att återställa det gamla ängslandskapet. Vi anordnar regelbundet aktiviteter vid torpet som lockar ett stort antal besökare, bland annat Ängens Dag med slåttergille i början av augusti.
Aktuella aktiviteter och eventuella uppdateringar i programmet kan du alltid se i vår kalender här på hemsidan.

Kontakta oss i Naturskyddsföreningen Vänersborg

Styrelsen 2017

Vid årsmötet den 8 mars 2017 valde medlemmarna en ny ordförande i föreningen, och på självaste internationella kvinnodagen blev det en kvinna som ordförande. Välkommen Kim Blomster!

Styrelsen vill gärna få synpunkter från er medlemmar på vad ni tycker att föreningen ska ha för verksamhet, och vad du själv skulle vilja engagera dig i för område. Ring någon av oss i styrelsen eller mejla till snfvanersborg@gmail.com. Välkommen att höra av dig till oss!

Ordförande Kim Blomster 070–223 25 46
Vice ordförande Thomas Ögren 073–345 66 63
Sekreterare Erik Olausson 0521–199 88, 073–310 26 26
Kassör Marta Årnell 0521–649 33, 0730–36 77 67
Erling Andersson 0521–101 93
Karl-Anders Odelius 0520–424 425,  070–493 65 71
Susanne Björk 073–550 21 05

Verksamhetsriktlinjer 2015-2018

Naturskyddsforeningens stadgar

Stadgar 130312 Naturskyddsföreningen Vänersborg

Webbgrupp: Britt-Mari Karlsson och Kim Blomster