Fakta om kläder och textilier

Textilkonsumtion

Idag köper svenskarna i genomsnitt ca 13 kg textilier per person varje år. (kläder och t.ex. hemtextil). Ett plagg i Sverige lever i genomsnitt ca 2,2 år.

9 kg textil – det är så mycket textilier som varje enskild person i genomsnitt i världen konsumerar.

Vattenförbrukning

Bomull står för ca 40-50 % av textilfibrerna i världen. Bomull odlas i torra områden där det är brist på vatten. 120 miljoner människor är beroende av bomullsproduktion och textilförädling i världen. I många bomullsodlingar används konstbevattning. Det innebär inte bara att bomullsproduktion är möjlig utan även att jorden försaltas eftersom avdunstningen är hög.

Det går åt mycket vatten till odling av bomull och beredning av textilierna. Mellan 10 000 och 30 000 liter går det åt för att producera 1 kilo textil. Det stora vattenuttaget vid odlingarna och vid fabrikerna gör att grundvattenytan sänks och att lokalbefolkningens brunnar sinar. Floder och hela sjöar torkar ut.

Kemikalier

Bomull besprutas upp till 40 gånger. Bomull upptar 2,5 till 5 % av den odlade ytan i världen men bomullsodlarna använder 11 % av bekämpningsmedlen. Främst är insektsmedel som används och bomullsodlingar står för 25 % världskonsumtionen av insektsmedel.

För tillverkning av 1 kilo textil åtgår ca 1 kg kemikalier. Kemikalier används i hela kedjan från odling till färdig produkt, bl.a. för färgning och beredning och tvätt.
I Tiripur i Indien där många textilfabriker ligger är grundvattnet förorenat ner till 100 meters djup.

Bekämpningsmedel

WHO beräknar att varje år DÖR 40 000 personer av effekterna av bekämpningsmedelsanvändningen totalt. Om man tittar på enbart bomullens del av användningen bedömer WHO att det är 22 000 personer som dör varje år och 3 miljoner människor förgiftas.

Människor som arbetar i textilfabrikerna har mycket att vinna på att vi som konsumerar köper miljömärkta textilier. Bra miljöval och de andra miljömärkningarna ställer krav på att kemikalierna som tillåts inte äventyrar arbetarnas hälsa.
När du köper nya textilier – tvätta dem före användning så minskar du mängden kemikalier som kommer i kontakt med kroppen.

Textilbranschen är en transportkrävande bransch eftersom tillverkning är lokaliserad till få platser. Snabba modeväxlingar gör att kläder ibland fraktas med flyg istället för båt.

Alternativen – vad kan du själv göra?

Reduce!

Hyr dina festkläder istället för att köpa dyrt och lagra i garderoben!
Köp kvalitetskläder och i stilar som inte är så känsliga för modeväxlingar. Komplettera med trendiga accessoarer och udda plagg med färg och mönster.
Förläng livet på kläderna.
Vårda dina kläder, tvätt sliter på kläderna, kanske behöver du inte tvätta så ofta.
Överdosera inte tvättmedel.

Re-use!

Secondhandkläder är ett bra alternativ till nykonsumtion!
Köp vintage/märkeskläder i second hand – de är nya för dig men inte för den som tröttnat.
Sälj dina kvalitets- och märkeskläder som du inte använder!

Re-design!

  • Sy om och återanvänd gamla kläder!
  • Sy om och använd gamla kläder/tyger till någon annan textilprodukt.

Vill du göra något själv för att påverka arbetarnas villkor och för miljön?

  • Då kan du fråga efter miljömärkta textilier när du handlar. Efterfrågan skapar en marknad. Det räcker med tre personer för att skapa en folkstorm.

Ställ frågor när du handlar!

  • – om arbetsförhållanden för de som odlar och tillverkar,
  • – fråga efter ekologiskt, fråga efter fairtrademärkt,
  • – fråga om arbetarna får levnadslöner (ofta räcker inte minimilönerna ens till det allra mest nödvändiga.)
  • – fråga om klädkedjan har skrivit på avtalet om brandsäkerhet i textilfabrikerna.

Länkar

Naturskyddsföreningens frågor och svar om textil

Naturskyddsföreningen  Undvik farliga kemikalier i dina kläder

ETC 20170301 Artikel om textilkonsumtionens miljöpåverkan

En rapport från Mistra Future Fashion sept 2019 om klimatpåverkan från textilier.