Naturfotogruppen i Vänersborg

Foto: Leif Eriksson

För natur- och fotointresserade!

Naturfotogruppen i Vänersborg träffas för att både umgås och fotografera, och för att samtidigt
lära av varandra. På träffarna tittar vi på varandras bilder och delar synpunkter. Gruppen är i
studiecirkelform och kontaktperson är Leif Eriksson (leif.b.eriksson@telia.com)
I dagsläget är gruppen fulltalig men vid intresse skrivs du upp på väntelista och ev. bildas
ytterligare en grupp.

För att vara med i Naturfotogruppen behöver du vara medlem i Naturskyddsföreningen
Vänersborg. Vill du bli medlem i Naturskyddsföreningen så blir du det enklast genom att anmäla
dig på www.naturskyddsforeningen.se/stod-oss/bli-medlem/. För frågor om föreningen kan du vända dig till
någon i vår styrelse eller via mejl.

_ _ _ _ _ _ _ _

2022-02-14

Idag hade vi med oss vinterbilder. Det har ju inte varit så mycket vinter men några kunde vi
skaka fram. Vi diskuterade sårigheter med att ta vinterbilder med snö och olika
ljusförhållanden. Tommy visade en film som han sammanställt av många stillbilder. Filmen
visade norrsken över Nordkroken i Vargön. Eventuellt blir det en utflykt till Silverfallet för att
kanske kunna se en slaguggla som varit där en tid. Väder och tillgång på Uggla får avgöra om
det blir av.
Tema för nästa träff är: Vatten

2022-01-30

Vi var några stycken som samlades vid Lillånsstugan i samband med Vinterfågelmatningen.
Det kom fram några arter såsom Stjärtmes, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Svartmes m.m.
Föreningen vill ha bilder på fåglar. Har ni några, sänd in dom.

2022-01-17

Inställd p.g.a. Corona.
Några i gruppen prövade på digitalt möte vilket utföll positivt. Kanske något som vi kan gå
vidare med.

2021-12-06

Diskuterade våra bilder som vi hade med oss. Temat Eld och ljus gav många olika
infallsvinklar.
Nästa träff skall vi ha Vinter som tema.

2021-11-28

Idag var det en träff inriktat på bildbehandling och f.f.a. Lightroom. Tommy höll i dagen och
berättade om tillvägagångsätt när man startar upp programmet och kopierar in bilder. Vidare
så gick vi igenom lite vilka möjligheter som programmet möjliggör.
Det var önskemål om flera träffar som dagens där det finns tid för större genomgångar och
utbildningar.

2012-11-08

Dagen träff behandlade ”höstbilder”. Vi tittade och diskuterade på varandras bilder.
Nästa träffs tema blir ”Eld eller eldlåga”. T.ex stearinljus, eld m.m.

2021-10-25

Tommy Malmström hade en genomgång om mörkerfotografering med gruppen. Efter
genomgången gällde det att praktisera kunskaperna. Detta blev resultatet:

Hamngatan med Riksbankshuset i mörker och järnvägsstationen längst bort.

Foto: Tommy Malmström

Vänersborg, Riksbankshuset, Hamnkanalen, Kvällsbild

Foto: Jürgen Socha

Hamnkanalen, kvällsbild, Riksbankshuset

Foto: Tommy Malmström

mörkerbild med Hamnkanalen och Riksbankshuset i Vänersborg

Foto: Tommy Malmström

2021-10-11

Dagens träff hade inte något direkt tema. Alla
hade med sig bilder som man ville visa upp.
Nästa träff den 8 November har temat ”Höstbilder”.

2021-09-13

Uppstartsmöte i vår fotogrupp.
9 medlemmar var på plats hos familjen Malmström. Mycket bra diskussioner och en plan för kommande
år lades upp.

Prel. mötestider framöver är:
11 oktober
8 november
6 december
17 januari
14 februari
14 mars
11 april
9 maj
6 juni
Där emellan kommer det att bli träffar med olika tema.