Torpet Grinnsjö

Tillsammans bevarar vi ängslandskapet och gynnar biologisk mångfald

Välkommen på öppet hus i Grinnsjötorp kl 10-14 följande söndagar

Parkera vid bommen vid Prästeklev och promenera de 1700 metrarna fram till torpet, barnvagnsvänligt.

  • Första söndagen i maj, Grinnsjödagen.
    Fagningsdag, det betyder att vi hjälps åt att städa och snygga upp både inne och ute för att gynna insekter, fåglar, blommor och människor. Kaffet står på spisen och grillelden brinner.
  • Första söndagen i juni. Vi brukar fira Den Biologiska Mångfaldens Dag, som egentligen är den 22 maj. Njut av vackra ängar och fjärilar. Kaffet står på spisen och grillelden brinner.
  • Första söndagen i augusti, Ängens dag med slåtter. Kom och prova hur man slår med lie, hjälp till med att kratta och bygga hässjor. Alla som hjälper till med slåttern bjuds på sill och potatis till lunch. Vägbommen är öppen för de som arbetar.
  • Första söndagen i september. Vi uppmärksammar Svampens Dag och hjälper dig att artbestämma. Parkera vid bommen vid Prästeklev och promenera de 1700 metrarna fram till torpet, barnvagnsvänligt. Kaffet står på spisen och grillelden brinner.
  • En söndag i december, adventsvandring. Oftast blir det söndagen andra advent vi gör vår vandring. Vi samlas vid vägbommen, och efter vandringen bjuder vi på kaffe, glögg och pepparkakor i en varm och go stuga.

Vill du vara med i vårt naturvårdsarbete vid Grinnsjö?

Grinnsjö Naturskyddsföreningen VänersborgTorpet Grinnsjö i naturreservatet Grinnsjö på Hunneberg arrenderas sedan 1992 gemensamt av föreningarna i Grästorp, Trollhättan och Vänersborg. Tillsammans tar vi ett stort ansvar för att sköta och bevara både natur- och kulturmiljön vid Grinnsjö.

Torpet omges av ett oerhört vackert landskap och det är en upplevelse varje gång man kommer dit. Här hjälper vi vilda växter och djur att få utrymme att leva i vår närhet, och målet är att återställa det gamla ängslandskapet genom att röja sly, slå med lie och låta djur beta den växande ängen.

År 2018 fick Naturskyddsföreningen Vänersborg ta emot Vänersborgs kommuns miljöpris för bland annat arbetet med att vårda naturmarkerna runt Grinnsjötorp.

Grinnsjögruppen består av engagerade medlemmar från Trollhättan, Grästorp och Vänersborg. Gruppen ansvarar för att olika naturvårdsarbeten sker vid torpet, bland annat klipper gräs, bär ved, röjer sly och städar i stugan, och till sin hjälp har de ganska många människor – men det behövs alltid fler! Vi hälsar alla intresserade naturvänner välkomna att hjälpa till med olika sysslor på torpet.

Kontakta gärna Grinnsjö verksamhetsgrupps samordnare Ann Olsson, tel 070-340 92 28 eller någon i styrelsen.
Övriga kontakter: För Vänersborg Thomas Ögren  0733-45 66 63, för Trollhättan Henrik Karlsson 070-2990676 och för Grästorp Ingela Lidvall 073-6499709

Här kan du se vår film från Ängens dag 2018 där vi visar hur slåtter med lie går till, och hur trevligt vi har tillsammans när vi arbetar för biologisk mångfald.

 

Grinnsjö_karta_text_hitta_hit

Övernatta i Grinnsjötorpet

Naturskyddsföreningens medlemmar får gärna under sommarhalvåret låna stugan. En bra idé för er som vill vara nedkopplade en helg och bara umgås en dag.  Boka genom Thomas Ögren 073-345 66 63.

Fiska på bergen

Fiskekort köper du på Kungajaktsmuséet vid Bergagården.  Fiskeregler hittar du hos www.hunneberg.com.


Grinnsjötorpets historia

Torpet Grinnsjö har anor från 1300-talet då det odlades av torpare under Kronan. Den näringsfattiga jorden och den steniga terrängen gjorde att det bara var möjligt att bryta små åkrar, så kallade lindor,  som flyttades med jämna mellanrum. De stensträngar och röjningsrösen man idag ser vid Grinnsjö är spår av äldre tiders odlarmöda. Även ängen rensades från sten för att underlätta slåttern.

På 1600-talet fanns sju hus på Grinnsjö och 1640 noterades Grinnsjö i jordeboken, vilket betyder att det var bärkraftigt för skatteläggning. Till en av dessa stugor kom Anders Eriksson, noterad i kyrkoboken som ”fattighjon”. År 1813 fick han ta över arrendet av torpet. Torpet brukades sedan av hans son och sonson. Den sista att bruka torpet var Anders sondotter Ida, som levde sparsamt och med en ko fram till sin död 1955, 83 år gammal.

Vid den tiden hade mycket av det som idag är ängar runt torpet börjat växa igen och när torpet lades ner 1956 planterades skog på markerna. Historien begravdes under kvävande granar och de artrika ängsmarkerna försvann.

1992 påbörjade Naturskyddsföreningen ett varsamt restaureringsarbete. Målet för restaureringen har varit att återställa till ett ursprungligt ängsbruk, som så nära som möjligt, ansluter till läget 1720 då det skrevs att ”Grinnsjö har ingen åker”. Skogen togs bort i omgångar för att successivt öka ljusinsläppet och låta fröbanken i marken gro. Vid början av restaureringen hittades cirka 30 arter av blommor och örter, tio år senare fann man 285 arter!

Det öppna landskapet med fagra blomsterängar som möter oss vid Grinnsjö idag, kan ge en blick till hur det såg ut för drygt 300 år sedan. Floran får en fristad som det moderna skogsbruket inte ger. Den artrika ängen är en oas i det mörka skogslandskapet.