Styrelsen

Vid årsmötet den 14 mars 2018 valde medlemmarna om Kim Blomster som ordförande i föreningen och styrelsen. Två medlemmar avslutade sina uppdrag, Erik Olausson och Erling Andersson, och två nya ledamöter valdes in i styrelsen; Lave Thorell och Mats Knutsson. Välkomna!

Styrelsen 2018

Ordförande Kim Blomster 070–223 25 46
Vice ordförande Thomas Ögren 073–345 66 63
Sekreterare Lave Thorell 076–220 32 50
Kassör Mats Knutsson 070-847 52 28
Marta Årnell 0521–649 33, 0730–36 77 67
Karl-Anders Odelius 0520–42 44 25, 070–493 65 71
Susanne Björk 073–550 21 05

Stadgar 130312 Naturskyddsföreningen Vänersborg

Svenska Naturskyddsföreningens stadgar 2018

Naturskyddsföreningens-Framtidsstrategi-2019–2022

 

Webbgrupp: Britt-Mari Karlsson och Kim Blomster