Styrelsen

Vid årsmötet den 12 mars 2019 valde medlemmarna om Kim Blomster som ordförande i föreningen och styrelsen. Omval på två år av Marta, Thomas och Susanne medan Mats, Lave och Karl-Anders har ett år kvar som ledamöter i styrelsen.

Föreningen når du på mejl eller via telefon till respektive ledamot.

Styrelsen 2018

Ordförande Kim Blomster 070–223 25 46
Vice ordförande Thomas Ögren 073–345 66 63
Sekreterare Lave Thorell 076–220 32 50
Kassör Mats Knutsson 070-847 52 28
Marta Årnell 0521–649 33, 0730–36 77 67
Karl-Anders Odelius 0520–42 44 25, 070–493 65 71
Susanne Björk 073–550 21 05

Stadgar 130312 Naturskyddsföreningen Vänersborg

Svenska Naturskyddsföreningens stadgar 2018

Naturskyddsföreningens-Framtidsstrategi-2019–2022

Verksamhetsplan 2019 fastställdes på kretsens årsstämma 2019-03-12

 

 

Webbgrupp: Britt-Mari Karlsson och Kim Blomster