Uppföljning av medlemsenkät, tack till alla er som svarade!

I mars skickade vi ut en medlemsenkät till våra medlemmar med e-postadress i medlemsregistret. Vi fick en svarsfrekvens på 20 % och har sedan en tid börjat analysera och diskutera resultatet. Nu delar vi med oss av våra reflektioner och bjuder in till kvällsmöte i Lillåstugan den 15 juni för att fortsätta utveckla verksamheten.

Frågorna vi ställde handlade om vilka aktiviteter medlemmar brukar gå på, och vilka aktiviteter som saknas. Det visade sig att våra vandringar och föredrag är populära, men att mer fokus på fågelskådning önskas samt barn-/familjeaktiviteter.

Här kan du ta del av frågorna och svaren (pdf).

Reflektioner över inkomna svar på medlemsenkät i Vänersborgskretsen

Det överväldigande flertalet, 87 %, vill genom sitt medlemskap stödja klimat- och miljökampen. Föredrag är den aktivitet som drar mest intresse, därefter vandringar. Att skydda värdefulla områden framstår som den allra viktigaste av föreningens många viktiga frågor.

Projektgrupper/studiecirklar samt vandringar och exkursioner är de mest intressanta aktiviteterna för dem som kan tänka sig att hjälpa till. Många anser sig dock inte idag ha tid att engagera sig aktivt i föreningen.

Flera svarande saknar aktiviteter kring fåglar och arbete med barn/ungdom i dagens utbud. och några har angett att de kan tänka sig att engagera sig i projekt eller studiecirklar som handlar om detta samt om klimat eller hållbarhet. Även andra uppslag och synpunkter finns att fundera över. Vi får beröm från flera håll för ett brett och bra utbud.

Sammanfattningsvis tolkar vi resultatet som att det i första hand finns behov av att starta upp en fågelgrupp och verksamheter som riktar sig till barn och ungdom. I övrigt kan vi fortsätta med, och utveckla, de aktiviteter vi har. Inte minst gäller detta att få till stånd ett naturreservat vid Lillån. Men detta vill vi gärna diskutera med er när vi träffas den 15 juni!

Välkommen på kvällsmöte vid Lillåstugan torsdag 15 juni från kl 17.00

För att en förening ska fungera krävs det aktiva medlemmar som driver och utvecklar verksamheten. I Naturskyddsföreningen Vänersborg finns bra förutsättningar att tillgodose de önskemål som kom fram i enkätsvaren. Därför bjuder vi in till en träff vid Lillåstugan för att prata och diskutera hur vi tillsammans kan utveckla vår förening.

Den 15/6 träffar du flera aktiva i styrelse och temagrupper och kl 18.00 presenterar vi aktuell verksamhet, vid bland annat Grinnsjötorp och Lillåstugan, samt några förslag:

  • Möjligheterna till Natursnokar och andra familjeaktiviteter vid Lillåstugan
  • Fågelgrupp – temagrupp eller kamratcirkel i Studiefrämjandets regi
  • Uppstart projektgrupp som fokuserar på arbetet med att få till stånd naturreservat Lillån

Ta gärna med egen fika. Hoppas vi ses!

Vårhälsningar från

Göran Carlsson, sekreterare i styrelsen

Lave Thorell, samordnare för Lillåstugan

Kim Blomster, webbgruppen

Susanne Björk, ordförande i styrelsen

Lillån_vandring_tunnel_träd_2021-05-22_Vänersborg

Junikväll vid Lillån

Klädbytardagen på Biblioteket den 22 april 2023 klockan 10-13 och Syworkshop kl.11-14

Rapport från klädbytardagen

På lördagen 22 april ordnade Naturskyddsföreningen i Vänersborg en klädbytardag som ägde rum på vårt fina nyrenoverade bibliotek. Bibliotekets Auditorium var en väldigt bra lokal och vi fyllde upp den med klädställningar och kläder. 103 personer besökte dagen. Vi samarbetade med Kulturverksamheten Timjan som arrangerade en textilworkshop i samband med klädbytardagen. Där kunde besökarna sy in/sy ut eller ändra sina plagg som de bytt till sig. Sammanlagt fick vi in 705 plagg.  471 kläder fick nya ägare och ett förlängt liv vilket minskar miljöpåverkan. 234 plagg blev över och skänktes till Röda Korset och Erikshjälpen som även varit inlämningsställen respektive utlåning klädställningar. Vi är glada och tacksamma över att så många vill minska miljöpåverkan från kläder på ett väldigt enkelt och trevligt sätt.

Nedan: Äldre info innan  klädbytardagen

Hej alla klädbytare och garderobsrensare som längtar efter att byta till er ”nya” begagnade kläder.

Klädbytardagen äger rum den 22 april kl.10-13 i Auditoriet (gamla tidningssalen) på vårt nya fina bibliotek i Vänersborgs Centrum, på Sundsgatan 6.  Öppettiderna är kl.10.00-13.00.
Du kan hjälpa till med att lämna in dina kläder i förväg (se nedan) och/eller hjälpa till som volontär på fredagseftermiddagen och lördagen.

Vi samarbetar med kulturverksamheten Timjan som håller i en textilworkshop klockan 11.00-14.00 där du får hjälp och stöd med att redesigna dina nya kläder, eller sy in eller sy ut det du hittat. Timjan har sina lokaler i källaren/bottenplan på Biblioteket. Kolla in Timjans facebooksida. Timjans verksamhet riktar sig annars till unga personer men på klädbytardagen är alla åldrar välkomna att få hjälp med ändringar på sina ”nya” swap-kläder.

(mer …)

Botanikcirkel för nybörjare – anmälan öppen till 31 mars

Nu är det återigen dags för en botanikkurs med Birgitta Lindqvist!

Studiecirkeln är en eftermiddagskurs som förläggs utomhus i vårt närområde. Förutom fältstudier får ni information om Linné, växternas uppbyggnad, artbestämning, biotoper, familjer och släkten m.m.

Kursen sker 6 vardagar (må, ti eller ons)  á 3 tim/gång med start vecka 18 i maj.

Avgift: 400 kr per deltagare

Intresseanmälan senast 31 mars till Birgitta Lindqvist 0701-736214 eller till e-post birgitta.lindqvist97@gmail.com

Mer information ges vid anmälan.

Gulsippa botanikkurs 2023-03-31

Gulsippa

Du som inte tidigare varit aktiv i föreningen – nu kan du söka pengar för ett projekt

Naturskyddsföreningen har nu en möjlighet för dig som inte tidigare varit aktiv i Naturskyddsföreningen.

Onlineföreläsning_ekomat_Vänersborg_2021-10-27

Du kan söka pengar för en bra idé som du kanske har funderat på ett tag eller nåt du kommer på nu när du kollar in på sidan om fröpengar.

Beskriv din idé, sök projektpengar, genomför ditt arrangemang, redovisa tillbaka till Naturskyddsföreningen hur det gick.

Läs mer på riks sida om Fröpengar