Fira Earth Hour med oss i Plantaget 24 mars kl 19.30 – 21.30

Under Earth Hour kan du även förinlämna kläder till oss i Naturskyddsföreningen!

Det är ju snart dags för den Stora Klädbytardagen och vi finns på plats kl. 19.30-21.30 i Plantaget i Vänersborg och tar emot de kläder du vill byta. Affisch_EarthHour_2018

Du får lämna in hur många hela och rena kläder  du vill, men får högst 5 stycken klädkuponger per person att byta till andra kläder på vår klädbytardag 14 april i Fridaskolan.

Tänk på att någon annan person ska vilja bära dina kläder, så se till att de är hela och rena.

Tack för att du vill hjälpa till och minska miljöpåverkan och vattenförbrukningen genom att förlänga livet på dina kläder!

Vi finns även i gågatekrysset i Vänersborg lördag 24 mars kl 11.00 till 14.00

Då tar vi också emot kläder, och syns tillsammans med föreningen Bilpool i Väst som är där för att informera om klimatsmart resande med bilpool i stället för egen ägd bil.

Kretsstämma för medlemmar – bildvisning Naturfotogruppen för alla

Årsstämman är onsdag 14 mars 2018 kl 18.30–19.30 på Vänersborgs museum

Välkommen till vår årliga kretsstämma med sedvanliga mötespunkter, se dagordning längst ner. Stämman är föreningens högsta beslutande organ som består av de fysiska personer som är medlemmar i kretsen. Varje medlem har en röst och rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem. Läs mer i våra aktuella stadgar.

Dagordning kretsstämma

 1. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkningar
 8. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 9. Fastställande av verksamhetsplan 2018
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
 11. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Eventuella fyllnadsval
 14. Val av revisor och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Ärenden som styrelsen förelägger stämman
 17. Ärenden som väckts genom motion
 18. Stämmans avslutande

Ansvariga: Kim Blomster, 070-223 25 46


Naturfotogruppen visar bilder kl 19.30 – allmänheten välkommen!

Under 2017 startade vi i föreningen en ny temagrupp, Naturfotogruppen, och efter kretsstämman får vi ta del av gruppens arbete i studiecirkeln. Kursledare Ingvar Eliasson, med flera, berättar om kursens innehåll och visar sina bilder.

Till denna föredragning är även de som inte är medlemmar välkommen, så bjud in dina vänner och bekanta!

Affisch Naturfotogruppen 20180314 Vänersborgs museum

Klädbytarförberedelser Torsdag 22 mars kl. 19

Vi förbereder inför klädbytardagen torsdag 22 mars 2018 kl.19. Vi gör detta i form av studiecirkel. Vi vill gärna vara flera så blir det lättare och roligare.

Handla kläder klädbytardag 2017 volontärer

 

Är du sugen på att komma med i ett glatt gäng och göra en liten insats för en stor värld och med stora värden så hör av dig till Britt-Mari Karlsson på tel. 0702-69 74 88 eller på snfvanersborg@gmail.com

VILKA NATURRESERVAT FINNS I VÄNERSBORG? tors 8 mars kl.18.30

Kom och lyssna på våra kommunekologer Elin Isaksson och Kalle Edlund, som berättar om sitt arbete och våra naturreservat i Vänersborg.   OBS ÄNDRAT DATUM (från 6 mars) till 8 mars

En översyn får du även på vår sida om naturreservaten men vi har inte hunnit lägga in så mycket info där än. vill du hjälpa oss med det så kontakta webbgruppen.Grinnsjo_Skylt Grinnsjö naturreservat_2016-06

Plats: Hörsalen i Vänersborgs bibliotek (en trappa ner)
OBS! Hör av dig om du behöver använda hissen efter föredragningen.

 

Ansvarig: Kim Blomster, 070-223 25 46 och Marta Årnell 0730-36 77 67

 

 

Föredragning om ekologisk odling och gamla sädesslag

Söndag 18 februari kl 16.00 i Västra Tunhems hembygdsgård

Lantbrukaren Anders Lunneryd från Gärdhem i Trollhättan visar bilder och berättar om fördelarna med att odla ekologiskt och den gamla sortens sädesslag.  Läs mer om Anders Lunneryd på hemsidan Wästgötarna.

Efter föredragningen finns det våffel-fika att köpa!

AnSädesfält utsikt från Flo klevsvarig för program/samåkning: Kim Blomster, 070-223 25 46 och Inger Rölland 073-974 20 98

 

 

 

 

 

 

Nytt år, nya aktiviteter!

Programgruppen har snart spikat årets sommarprogram

I fredags hade Programgruppen möte om sommarprogrammet (mars – september) och nu är det i stort sett klart. Lite finslipning bara och så ska det ut till medlemmarna i början av mars. En nyhet för i år är att vi kommer att mejla ut programmet i pdf-format till de vi har mejladress till. Övriga (ungefär hälften av alla medlemmar) får pappersprogrammet i sin brevlåda som vanligt.

Men du får gärna anmäla din mejladress till medlemsregistret, så får föreningen pengar över till aktiviteter istället för att köpa papper och porto.
En annan fördel med att lämna sin mejladress till oss är att du får vårt månadsmejl som påminner om kommande månads aktiviteter!

Som vanligt kommer vi att ha pappersprogram utställda på vissa ställen i vår kommun, biblioteken bland annat. Dessutom finns programmet som pdf-fil här på vår hemsida (även tidigare års program), och som separata inlägg där vi lägger till mer information om aktiviteten.

Våra aktiviteter finns också som evenemang på vår Facebooksida. Där kan även du vara med och skapa innehållet. Gilla vår sida, dela med dig av dina bilder och upplevelser från våra aktiviteter, så får andra se vad vi gör. Bjud in dina Facebookvänner att gilla vår sida, så kan även de vara med och skapa innehållet tillsammans med oss.

Tänk på att vi gör fler aktiviteter än det som finns med i pappersprogrammet! Därför kan det vara bra att kika in på vår hemsida ibland, hänga med oss på Facebook eller se till att få våra månadsmejl.

Årsstämma den 14 mars för Naturskyddsföreningen Vänersborg

Vi söker nya styrelseledamöter!

En förening har alltid en årsstämma och det är medlemmarnas beslutande organ. Det är årsstämman som väljer representanter till övriga organ; styrelsen (verkställande), valberedningen (förberedande) och revisorer (bevaka/kontrollera). Alla dessa organ har till uppgift att se till föreningens bästa.

I år är det tre av våra sju styrelseledamöter som avslutar sitt uppdrag i styrelsen. Därför letar vi efter medlemmar som vill och kan delta på våra styrelsemöten (cirka fem per år). Är det du? Eller känner du någon som gillar föreningslivet så får du gärna tipsa om att vi söker folk.

Det går utmärkt att ringa eller mejla mig för att fråga om vad det innebär att vara med i styrelsen för Naturskyddsföreningen Vänersborg. Själv har jag bestämt mig för att vara ordförande ett år till. Jag har ju massor med tankar och idéer kvar som jag hoppas få förverkliga tillsammans med er medlemmar!

Januarihälsningar från

Kim Blomster
Ordförande

Hållbar konsumtion – Vad kan vi göra i Vänersborg?

Onsdag 7 februari kl 18.30 i Hörnrummet på Folkets hus i Vänersborg

Välkommen på en kväll med föredragningar och diskussioner om hållbar konsumtion, Agenda 2030, cirkulär ekonomi och effektiv resurshantering. Det här är ett samarrangemang med Vänersborgs kommun och vi har miljöstrateg Helena Lensell med oss som berättar om kommunens miljöarbete.

Vi får även besök av Maria Ström, verksamhetsledare från Wargön Innovation som berättar om pågående projekt och den nya byggnaden. Vi får även information om hur det går med Vänersborgs kretsloppspark som även den är under uppbyggnad.

Efter föredragningarna har vi diskussioner och workshop om vad vi kan göra för att få ett ännu mer hållbart Vänersborg. Tillsammans har vi kraft förändra!

Ansvarig för program: Kim Blomster, 070-223 25 46 och Helena LensellAgenda_2030_globala-målen

Tack för mysig medlemskväll!

Medlemskväll_Fridaskolan_Vänersborg_20171121I tisdags kväll (21/11) var vi drygt 20 medlemmar som träffades i Fridaskolans ”blå matsal” för att lyssna, prata, fika och umgås i novembermörkret.

Vi inledde med att lyssna på miljöstrateg Helena Grimm från Vänersborgs kommun, Charlotta Bang (destinationsutvecklare) och Jonas Stenström (biolog) som berättade om projektet för Halle- och Hunneberg som besöksmål.

Utvecklingsprojektet för Halle- och Hunneberg

Syftet med projektet är att hitta och bevara de värden som finns på Halle- och Hunneberg för att skapa en ”hållbar reseanledning enligt internationell standard”. Exempel på områden som projektet tittat på är lederna, skyltningen, cyklingen, mobiltäckningen, elbilsladdning, boende. Det handlar också om att styra turisterna dit vi vill, för att skona värdefull miljö och förhindra nedskräpning men ändå ge upplevelser som inte finns någon annanstans.

Charlotta och Jonas har arbetat aktivt med att kartlägga befintliga (och obefintliga) vandringsleder på Halle- och Hunneberg. Det förslag som är framtaget innebär att de 16 vandringsleder som finns på dagens karta minskas till totalt 10 stycken; 6 befintliga och 4 helt nya. Här är bilder på förslaget som finns just nu och snart ska slutligt förslag lämnas över till kommunerna för vidare bearbetning.

Thomas och Ebba, som är med i vår Grinnsjögrupp, passade på att ställa frågor och berätta om sina erfarenheter av vandringslederna för Jonas och Charlotta. En härlig dialog där vi alla vill se till bergens bästa.

Info om Naturskyddsföreningen Vänersborg

(mer…)

Adventsvandring till Grinnsjötorpet söndag 10 december kl 10

Vår traditionella adventsvandring avslutas i en varm och go stuga där det finns kaffe, glögg och pepparkakor. Grillelden brinner också.

OBS! Vi samlas vid Huvudnässkolans aula (Östra Plantaget) för gemensam avfärd kl 10.

Samling: Prästeklev/vägbommen kl 10.30.

Plats: Grinnsjö, Hunneberg, 1700 meter från Prästeklev

Ansvarig för program och samåkning: Ann Olsson, 070-340 92 28