Vår- och sommarprogram 2024

Häng med på våra aktiviteter i Vänersborg med omnejd

Här kan du ladda ner det i pdf-format: Program Vänersborg vår-sommar 2024

I pappersformat kommer programmet att finnas att hämta på Turistbyrån i Vänersborg samt hos biblioteken i kommunen. Mer information om respektive programpunkt finns i vår kalender här till höger. Aktiviteterna publicerar vi där så fort vi hinner.

Självklart är även du som inte är medlem i Naturskyddsföreningen välkommen på våra aktiviteter.
Vi ses!

Insamling av prylar till Naturskyddsföreningens kommande loppis 9 maj 2024

Passa på att rensa hemma i skåp, lådor, garderober, förråd och källare!

illustration Erica Jacobson

Naturskyddsföreningen i Vänersborg samlar in skänkta grejer för att ordna en loppis och få in pengar till föreningens verksamhet. Vi tar gärna emot utgallrade saker (som givetvis är hela och i bra skick så att någon annan skulle vilja köpa).

OBS Vi säljer inte på kommission. Grejerna du skänker får du inte tillbaka. Vi sparar dem till kommande loppis eller skänker vidare till välgörenhet.
Det kommer också att finnas fina nya smycken och även växtloppis.

Inlämning till loppisen

Du kan lämna in saker till Lillåstugan som ofta är öppen på torsdagar kl 16.00-19.00.
Passar inte tiderna på Lillåstugan tar  Thomas Ögren emot saker efter överenskommelse per telefon 073-345 66 63.

Rädda södra Dalbobergen i Vänersborg från exploatering!

Hjälp oss med namninsamling för att bevara södra Dalbobergen, för natur och rekreation

I den fördjupade översiktsplanen för Vänersborg och Vargön (FÖP), som antogs 2023, har Vänersborgs kommun klassat tre områden norr om infarten från E45 från Dalbobron som utvecklingsområde för framtida bostadsbebyggelse.

Exploatering i dessa lägen skulle innebära att sammanhängande områden med värdefull natur, kulturmiljöer och rekreationsområden till stora delar splittras och förstörs för framtiden av bebyggelse, vägar och anläggningar. Här finns idag attraktiva miljöer såsom fågeltorn, Skogshyddans servering, Dalbogården skidspår och vandringsleder.

Naturskyddsföreningen stödjer det upprop som startats under 2023 av Karin Albinsson för att samla in brev med underskrifter till kommunen. Med hjälp av dig som medlem och kommuninvånare vill vi skapa opinion och få kommunen att ändra sig så detta unika område räddas för framtiden.

Vill du också att Dalbobergen skyddas från att bebyggas? Gör så här

 1. Titta först på 1 Fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön (klicka på länken) med kommunens rekommendationer.
 2. Öppna sen 2 Brev Stoppa byggplaner för södra Dalbobergen (klicka på länken)
 3. Skriv i fältet “Stoppa byggplanerna:
  • att du studerat kartan från den fördjupade översiktsplanen Vänersborg-Vargön,
  • att du är emot att områdena U21 U22, U23 (alla tre eller en eller två av dem) bebyggs
   (U = Utvecklingsområde för framtida bostadsbebyggelse),
  • att du vill att området skyddas nu och för framtiden.
 4. Ange en personlig anledning som du vill framhålla, exempelvis att området har kort gångavstånd från torget, att det är värdefull orörd natur.
 5. Ditt namn och adress behöver vara med, men och e-post är frivilligt.
 6. Skriv ut* och skriv din namnteckning.
 7. Lämna till Naturskyddsföreningen Vänersborg, se nedan.

Inlämning före onsdag 1 maj

Lämna in din ifyllda blankett 2 Brev Stoppa byggplaner för södra Dalbobergen till Naturskyddsföreningen via Karin Albinssons brevlåda på Storgatan 43 (462 36 Vänersborg). Skriv “Till Naturskyddsföreningen” på kuvertet.

*) Om du inte kan skriva ut finns blanketter att hämta på Geogalleriet, Parallellgatan 12. Öppet eftermiddagar onsdag-lördag, se hemsidan för exakta tider.

Vad händer sen? Karin Albinsson samlar in alla namnunderskrifter och överlämnar dem personligen till kommunen.

Stort tack för ditt engagemang!

Styrelsen i Naturskyddsföreningen Vänersborg

Bild från Vänersborgs kommuns Fördjupad översiktsplan, Dalbobergen U2,1, U22 och U23 inringade med rött.

Häng med och utforska naturen kring Lillånområdet i Vänersborg

Söndag 24 mars och söndag 7 april ses vi för exkursioner i områdena kring Lillån.

Tillsammans lär vi oss om vilka naturvärden som finns i vår närhet. Ingen föranmälan behövs.

Lillånområdet Vänersborg exkursioner i april 2024Söndag 24 mars
Vi utforskar området närmast Vänern.
Samling: kl 11.00 vid Lillåstugan*

Söndag 7 april
Vi utforskar området mellan Lillån och Brinketorp med skogen mot Juta.
Samling: kl 11.00 vid Önafors*

Tänk på
Kläder efter väder! Och bra skor, vattentäta.
Ta med egen matsäck och sittunderlag.
Räkna med att vi är ute i minst tre timmar.

Vår guide/exkursionsledare är Lave Thorell, 0762 203 250

Välkommen!

Årsstämma och bildvisning 5 mars har flyttad plats till Fridaskolan

På grund av dubbelbokning av Biblioteket har vi behövt flytta årsstämman och även efterföljande bildvisning till Fridasalen (där vi brukar haft klädbytardagen) på Fridaskolan.
Vi räknar med att börja stämman något senare, ca 18:15 för att personer som sökt sig till biblioteket ska hinna förflytta sig till Fridaskolan.

Bildvisningen är troligen även den något förskjuten i tid.