Insamling av prylar till Naturskyddsföreningens kommande loppis i november

Du kanske tycker att det är dags att rensa i gömmorna, skåp, lådor,
garderober, förråd och källare?

illustration Erica Jacobson

Naturskyddsföreningen i Vänersborg vill samla in skänkta grejer för att senare
ordna en loppis för att få in pengar till föreningens verksamhet. Vi tar gärna
emot utgallrade saker (som givetvis är hela och i bra skick så att någon annan
skulle vilja köpa).

OBS Vi säljer inte på kommission. Grejerna du skänker får du inte tillbaka.
Vi sparar dem till kommande loppis eller skänker vidare till välgörenhet.

INLÄMNING
Du kan lämna in saker till Lillåstugan som är öppen på torsdagar under
september och oktober 2023. Öppettider är klockan 16.00-18.00.
Passar inte tiderna på Lillåstugan tar vår styrelsemedlem Thomas Ögren emot
saker efter överenskommelse per telefon 073-345 66 63. Han bor centralt i
Vänersborg.

FÖRSÄLJNING
Loppis kommer att äga rum den 19 nov kl. 11-13 i Lillåstugan.

Naturreservat längs Lillån i Vänersborg? Ja!

Är du intresserad av vara med och tillsammans driva arbetet framåt?

Naturskyddsföreningen Vänersborg hyr sedan i maj 2020 Lillåstugan vid Lillån av Vänersborgs kommun. Medlemmar har genom decennier arbetat för att både stugan och området kring Lillån ska bevaras som natur och för rekreation. Nu vill föreningen ta ett krafttag i frågan, arbeta målmedvetet och metodiskt för att vinna ett brett stöd för ett naturreservat mellan Vänern och Restad gård.

Därför bildar vi en projektgrupp som under kommande två år fram till nästa val, kommer att bilda opinion för ett naturreservat. Gruppens möten kommer att vara både i Lillåstugan och digitalt via Microsoft Teams. 

Lillån2020april_naturreservatprojekt_ån_20230820Uppstartsmöte torsdag 21 september kl 18.00

Är du intresserad av vara med i projektet för ett naturreservat längs Lillån?
Börja med att komma till vårt uppstartsmöte i Lillåstugan 21/9 för att lära dig mer om området och diskutera idéer om vad vi kan göra tillsammans. Mötet är även för dig som ännu inte är medlem.

Klicka här för att anmäla dig så vi vet hur mycket kaffe och te vi ska ordna.

Punkter vi hoppas hinna med under uppstartsmötet:

  1. Ett naturreservat längs Lillån från Vänern till Restad Gård – bakgrund och syfte
  2. Hur kan ett naturreservat bli till – miljöbalken, beslutsprocess, tidsplan
  3. Hur skapar vi opinion?  – tillsammans spånar vi idéer och tidsplan
  4. Fördelning av uppgifter och bokning av nästa möte

Välkommen!

Har du frågor om projektet, hör av dig till någon av oss:

Lave Thorell, tel/sms 0762 203 250 eller ovreslotts9@gmail.com

Göran Carlsson, sms  070 670 56 92 eller ca.goran@hotmail.se

Kim Blomster, sms 070 223 25 46 eller vanersborg@naturskyddsforeningen.se

Kretskonferens helgen 29/9-1/10 2023

Kansli Väst och Södra Älvsborgs Naturskyddsförening bjuder in medlemmar till konferens:

Rent vatten? Om PFAS, svensk gruvdrift och textilindustrins (gamla) synder

Välkommen till Helsjöns folkhögskola 29 september till 1 oktober.
Under helgen får du ta del av flera intressanta föreläsningar, en längre workshop om våra vattenråd och möjlighet att gå en guidad tur runt Helsjöns vackra natur. Det finns givetvis också tid för samvaro, mer utevistelse, erfarenhetsutbyte och avnjutande av god mat.

Kretskonferens Naturskyddsföreningen Väst oktober 2023 Helsjöns folkhögskola

Inbokade föreläsningar:

Så påverkas vattenmiljön av gruvor
Mia Svedäng, sakkunnig inom sötvatten på Naturskyddsföreningen

Gruvnäringen i Sverige
Arne Müller, författare och frilansjournalist som bland annat bevakar utvecklingen inom den svenska gruvindustrin ur ett miljöperspektiv.

Projekt Sanering av Viskan
Sara Florén, Projektledare Projekt Sanering av Viskan, Borås Kommun

PFAS – ett av vår tids värsta miljögift?
Cecilia Hedfors, sakkunnig inom miljögifter på Naturskyddsföreningen

Workshop om våra vattenråd mer info kommer
Peter Nolbrant, biolog och pedagog och ägare av företaget BioDivers
Anne Udd, projektutvecklare Region Halland och ägare av företaget Hållbar Idé AB

Praktisk information om kretskonferensen i Helsjöns folkhögskola

(mer …)

Uppföljning av medlemsenkät, tack till alla er som svarade!

I mars skickade vi ut en medlemsenkät till våra medlemmar med e-postadress i medlemsregistret. Vi fick en svarsfrekvens på 20 % och har sedan en tid börjat analysera och diskutera resultatet. Nu delar vi med oss av våra reflektioner och bjuder in till kvällsmöte i Lillåstugan den 15 juni för att fortsätta utveckla verksamheten.

Frågorna vi ställde handlade om vilka aktiviteter medlemmar brukar gå på, och vilka aktiviteter som saknas. Det visade sig att våra vandringar och föredrag är populära, men att mer fokus på fågelskådning önskas samt barn-/familjeaktiviteter.

Här kan du ta del av frågorna och svaren (pdf).

Reflektioner över inkomna svar på medlemsenkät i Vänersborgskretsen

Det överväldigande flertalet, 87 %, vill genom sitt medlemskap stödja klimat- och miljökampen. Föredrag är den aktivitet som drar mest intresse, därefter vandringar. Att skydda värdefulla områden framstår som den allra viktigaste av föreningens många viktiga frågor.

Projektgrupper/studiecirklar samt vandringar och exkursioner är de mest intressanta aktiviteterna för dem som kan tänka sig att hjälpa till. Många anser sig dock inte idag ha tid att engagera sig aktivt i föreningen.

Flera svarande saknar aktiviteter kring fåglar och arbete med barn/ungdom i dagens utbud. och några har angett att de kan tänka sig att engagera sig i projekt eller studiecirklar som handlar om detta samt om klimat eller hållbarhet. Även andra uppslag och synpunkter finns att fundera över. Vi får beröm från flera håll för ett brett och bra utbud.

Sammanfattningsvis tolkar vi resultatet som att det i första hand finns behov av att starta upp en fågelgrupp och verksamheter som riktar sig till barn och ungdom. I övrigt kan vi fortsätta med, och utveckla, de aktiviteter vi har. Inte minst gäller detta att få till stånd ett naturreservat vid Lillån.

(mer …)

Klädbytardagen på Biblioteket den 22 april 2023 klockan 10-13 och Syworkshop kl.11-14

Rapport från klädbytardagen

På lördagen 22 april ordnade Naturskyddsföreningen i Vänersborg en klädbytardag som ägde rum på vårt fina nyrenoverade bibliotek. Bibliotekets Auditorium var en väldigt bra lokal och vi fyllde upp den med klädställningar och kläder. 103 personer besökte dagen. Vi samarbetade med Kulturverksamheten Timjan som arrangerade en textilworkshop i samband med klädbytardagen. Där kunde besökarna sy in/sy ut eller ändra sina plagg som de bytt till sig. Sammanlagt fick vi in 705 plagg.  471 kläder fick nya ägare och ett förlängt liv vilket minskar miljöpåverkan. 234 plagg blev över och skänktes till Röda Korset och Erikshjälpen som även varit inlämningsställen respektive utlåning klädställningar. Vi är glada och tacksamma över att så många vill minska miljöpåverkan från kläder på ett väldigt enkelt och trevligt sätt.

Nedan: Äldre info innan  klädbytardagen

Hej alla klädbytare och garderobsrensare som längtar efter att byta till er ”nya” begagnade kläder.

Klädbytardagen äger rum den 22 april kl.10-13 i Auditoriet (gamla tidningssalen) på vårt nya fina bibliotek i Vänersborgs Centrum, på Sundsgatan 6.  Öppettiderna är kl.10.00-13.00.
Du kan hjälpa till med att lämna in dina kläder i förväg (se nedan) och/eller hjälpa till som volontär på fredagseftermiddagen och lördagen.

Vi samarbetar med kulturverksamheten Timjan som håller i en textilworkshop klockan 11.00-14.00 där du får hjälp och stöd med att redesigna dina nya kläder, eller sy in eller sy ut det du hittat. Timjan har sina lokaler i källaren/bottenplan på Biblioteket. Kolla in Timjans facebooksida. Timjans verksamhet riktar sig annars till unga personer men på klädbytardagen är alla åldrar välkomna att få hjälp med ändringar på sina ”nya” swap-kläder.

(mer …)

Botanikcirkel för nybörjare – anmälan öppen till 31 mars

Nu är det återigen dags för en botanikkurs med Birgitta Lindqvist!

Studiecirkeln är en eftermiddagskurs som förläggs utomhus i vårt närområde. Förutom fältstudier får ni information om Linné, växternas uppbyggnad, artbestämning, biotoper, familjer och släkten m.m.

Kursen sker 6 vardagar (må, ti eller ons)  á 3 tim/gång med start vecka 18 i maj.

Avgift: 400 kr per deltagare

Intresseanmälan senast 31 mars till Birgitta Lindqvist 0701-736214 eller till e-post birgitta.lindqvist97@gmail.com

Mer information ges vid anmälan.

Gulsippa botanikkurs 2023-03-31

Gulsippa