Hållbarhetsveckan – kom och träffa oss på Nuntorp 16 och 17 oktober 2021

Agenda_2030_globala-målen

Kom och inspireras till ett hållbarare liv. Naturskyddsföreningen Vänersborg finns med på Nuntorp lördag 16 och söndag 17 oktober 2021 klockan 10 till 16.

Det är inte bara vi där utan området är fyllt av bra verksamheter, bilpool, eko-odlare, massor av mat, massor av miljöföretag. Det handlar om att vända livet till ett hållbarare leverne så att även våra barn och barnbarn får en chans att ha ett gott liv. Kom och låt dig inspireras, handla lokalt odlat och lokalt tillverkat.

Program återfinns på Vänersborgs hemsida.

Miljövänliga veckan 2-10 oktober 2021 – Länge leve prylarna med fokus på möbler

Av tradition lyfter Naturskyddsföreningen i Sverige frågor om miljön och handla miljövänligt första veckan i oktober varje år. Under vecka 40 ska vi inspireras till att ta hand om våra  saker för att minska konsumtionen av nya prylar. Det gör vi  genom att fixa, laga, vårda, byta, låna och hyra ut våra  ägodelar. I år är fokus på våra möbler.

Vi har en lång lång tradition av att laga och återanvända möbler. Möbler har varit för värdefulla för att kasta men under andra halvan av 1900-talet och nu på 2000-talet har väldiga mängder möbler slängts.


Läs mer på följande webbsida:  https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/miljovanliga veckan/ Se en massa tips på www.fixagrejen.nu !


Naturskyddsföreningen har tagit fram en ny rapport ”Andra hand i första hand”, som granskat möbelbranschens påverkan på klimat och naturresurser.

Idag pratas det ofta om flygskam och om det ohållbara med “fast fashion” inom klädindustrin. Nu är det dags att lyfta möbelbranschens klimatpåverkan. Konsumtionen av möbler och inredning ökar dramatiskt, vilket ger stor negativ påverkan på både klimatet och på åtgången av naturresurser.

Rapporten visar hur stor klimat- och miljövinsten blir när konsumenten väljer att köpa begagnat eller reparera och piffa upp möbler och heminredning i stället för att köpa nytt. Naturskyddsföreningen har granskat en rad olika kategorier, som exempelvis soffor, hemtextilier och köksinredning.

Rapporten har tagits fram i samarbete med Blocket. Rapport_Andra-hand-i-forsta-hand_2021

Kretskonferens 8-10 oktober 2021 i Dalsland om skog, klimat och transporter

Välkommen på kretskonferens i Dalsland om skog, klimat och transporter!

Äntligen kan vi ses vi på riktigt! Från och med den 29 september släpper Folkhälsomyndigheten på flera restriktioner, vilket gör det möjligt för oss att träffas igen. Kansli Väst och Norra Älvsborgs Länsförbund är glada att kunna välkomna er till årets regionala konferens som hålls på fina Håveruds Hotell den 8 – 10 oktober. Vi hoppas att så många som möjligt av er vill delta!

 

Fredag:
18:30: Ankomst under kvällen
19:30 – 20:30: Gemensam middag
20:30 – 21:30: Föreläsning med Mats – Ola Larsson, projektledare och expert inom hållbara transporter på IVL
Bra miljöval för bilar och bränslen. Vad kan SNF göra för att driva på kommunens arbete med infrastruktur, bilar och bränslen? Hur kan kretsarna jobba med infrastrukturplanering/projekt på regional nivå?

Lördag:
07:15 – 08:15: Frukost
08:30 – 09:30: Gemensam start
09:30 – 10:00: Kaffe och fika
10:00 – 11:30: 
Föreläsning med Åsa Kasimir, docent på institutionen för geovetenskaper, Göteborgs Universitet
”Avgång av växthusgaser från dikade torvmarker”
Växthusgasavgång från dikade torvmarker i Sverige har utsläpp i samma storleksordning som personbilstrafiken, 11 miljoner ton CO2ekvivalenter per år. Marker som används för jord- och skogsbruk, 6% av jordbruksmarken och 4% av skogsmarken. Varför blir det stora utsläpp? Vad kan vi göra för att stoppa utsläppen?
11:30 – 12:30: Vi promenerar tillsammans med Åsa för ett besök vid en närbelägen dikad mosse.
12:30 – 13:30: LunchVästra Tunhem Alkärr_2016_BMK
13:30 – 15:00: Föreläsning med Kristina Östman, sakkunnig energi på Naturskyddsföreningen
”Den hållbara energiomställningen – är den möjlig?”
För att klara av klimatomställningen och samtidigt bevara den biologiska mångfalden måste en hel massa saker hända samtidigt. Går det ens? Vad betyder det i praktiken? Hur kommer vi bo, leva, jobba och röra oss i ett fossilfritt samhälle?
15:00 – 16:00: Besök vid akvedukten
Walk and talk i smågrupper, vi börjar diskutera frågorna till kvällens workshop
16:00 – 17:00: Kaffe och fika, utomhus om vädret tillåter
17:00 – 18:30: Föreläsning med Magnus Nilsson, klimatkonsult med inriktning mot transportfrågor, klimat och naturvård
”Transporterna och klimatomställningen”
Vilka olika regelverk eller ”rattar” kan politiken använda för att pressa ned utsläppen, och hur relaterar dessa till t.ex infrastruktursatsningar?
18:30 – 20:00 Middag
20:00 – 21:00: Workshop med Kristina Östman och Magnus Nilsson
”Hur kan vi påverka på kretsnivå och som individer? Konkreta förslag och färdplan.”
21:00: Kvällssmörgås

(mer…)

Tryck på för att det ska bli mer eko i vegoprodukterna!

Visst tycker du att vegetariska produkter borde vara ekologiskt odlat/producerat också?

nygrodda små plantorVi tycker det är jättebra att det kommer fler vegetariska produkter i handeln som kan ersätta kött som livsmedel. Men vi nöjer oss inte med det. För den biologiska mångfalden, för jorden, för oss människor önskar vi oss ekologiska vegetariska produkter. Byt till eko.

Naturskyddsföreningen driver nu en kampanj för att öka andelen ekologiskt på hyllorna i butikerna där vegetariska produkter säljs. Läs mera, och inte minst, skriv på kampanjen ”mer eko i vegohyllan” för att ge mera tryck på leverantörerna. Naturskyddsföreningen driver kampanjen riktad till de fem största leverantörerna av ”köttersättningsprodukter”.

Närbild på en vegetarisk burgare i mörkt bröd med ruccola och sås ovanpå.Käka din egen vegoburgare

 

 

 

 

 

 

 

Fågelutflykt till Vänersnäs söndag 29 augusti 2021 kl. 08.30

Vi åker till Frugården och går 1 km till fågeltornet vid Sandbetet, som är en fin rastplats för våtmarksfåglar. Där kan vi få se flera arter av änder, vadare och rovfåglar, exempelvis havsörn och lärkfalk.

Naturfotogruppen Vänersborg Ingvar Eliasson fågel vingar
Samling vid Huvudnäsaulan, Östra Plantaget för avfärd kl 8.30. Åter vid kl 13. Kom ihåg att ta med fika.

OBS, föranmälan till Stefan Hult, 072-579 25 25 senast 27/8.

Fossilfritt Vänersborg 2030?

Vädjan till Vänersborgs politiker i kommunfullmäktige 13 juni 2021

Med anledning av att kommunfullmäktige på onsdagens möte 16 juni ska fastställa Strategi för fossilfritt Vänersborg 2030, skickade föreningen alla politiker ett mejl med vår vädjan om att rösta på kommunstyrelsens förslag till strategi.


Rösta ansvarsfullt på onsdag om fossilfritt Vänersborg 2030!

Till dig som är ledamot av Vänersborgs kommunfullmäktige

Naturskyddsföreningen Vänersborg samlar drygt 700 medlemmar och bedriver verksamhet i form av vandringar, studiecirklar, utställningar, kampanjer över hela kommunen, på Hunneberg-Grinnsjötorp och vid Lillån-Lillåstugan. Föreningens verksamhet grundar sig i den landsomfattande Framtidsstrategin.

Föreningen följer också kommunens arbete för hållbar utveckling under Agenda 2030 och ser positivt på de planer, program och strategier kommunen antagit, såsom den kommunövergripande översiktsplanen (ÖP2017) och miljöprogrammet. Det är också utmärkt att kommunen nu upprättar en strategi för fossilfritt Vänersborg 2030.

Men. Naturskyddsföreningen Vänersborg oroas starkt av två skäl.

  • Redan det förslag till Fossilfritt Vänersborg 2030, som utarbetats av kommunens förvaltningar, avseende transporter, el och uppvärmning är otillräckligt, för vi ska nå upp till vår del av de globala, nationella och regionala/lokala målen. Det krävs mer. Betydligt mer.
  • Än mer oroande är att förslaget efter den pågående politiska behandlingen under våren kan komma att leda till att kommunen står sig klart sämre än tidigare!

Åsikten att kommunen inte får uppställa ambitioner för samhällsnivån – alltså utöver ambitioner för kommunens egna verksamheter – är förvånande och måste bottna i missförstånd.

(mer…)

Många förslag på nya ängsmarker i Vänersborg

Tack till alla som lämnat in fina förslag! Längre ner kan du se hela listan.

Lördagen den 22 maj firade vi Den biologiska mångfaldens dag vid Lillåstugan. Efter regnet var vädret verkligen på vår sida och gav oss flera solglimtar.
Lave Thorell guidade två uppskattade skogsvandringar. I pausen lämnade ordföranden Kim Blomster över listan med förslag till ordföranden i kommunens samhällsbyggnadsnämnd, Anders Wiklund.

Lillåstugan_förslagslista_ängsmark_Vänersborg_2021-05-22Här kan du se hela listan med inlämnade förslag till Vänersborgs kommun: Förslag på ängsmark i Vänersborg 2021

Med många besökare (på behörigt covid-avstånd) passade Kim på att berätta om föreningens kampanj Operation: Rädda bina. I år handlar den om att vi måste sluta att använda giftiga bekämpningsmedel som dödar våra pollinatörer, och om att öka andelen ekologisk odling av livsmedel. Se pressmeddelande här.

Vår lokala och digitala insamling kom till stånd för att vår medlem Ragnar hörde av sig till föreningen. Han hade samtidigt lämnat in ett medborgarförslag till kommunen, läs den artikeln här. Ragnar var dessutom på premiärbesök vid Lillåstugan denna lördag.

Kim passade på att fråga Anders om hur kommunen arbetar med biologisk mångfald.

Vad har skett och vad är på gång Anders?

− Förra säsongen omställdes tre ytor från finklippt mot äng. Denna säsong har det utökats till cirka 15 ytor, som också börjats skyltas upp. Till hösten sker en första inventering för uppföljning och utvärdering och det är våra kommunekologerna som gör den inventeringen. Efter det blir det höskörd.

(mer…)