Du som inte tidigare varit aktiv i föreningen – nu kan du söka pengar för ett projekt

Naturskyddsföreningen har nu en möjlighet för dig som inte tidigare varit aktiv i Naturskyddsföreningen.

Onlineföreläsning_ekomat_Vänersborg_2021-10-27

Du kan söka pengar för en bra idé som du kanske har funderat på ett tag eller nåt du kommer på nu när du kollar in på sidan om fröpengar.

Beskriv din idé, sök projektpengar, genomför ditt arrangemang, redovisa tillbaka till Naturskyddsföreningen hur det gick.

Läs mer på riks sida om Fröpengar

Moss och lavexkursion i Dalbobergen, Vänersborg 16 oktober 2022

Den 16 oktober 2022 har det varit exkursion vid Hunnegården med Stefan Hult. En mycket uppskattad exkursion där de som deltog fick lära sig mer om mossor, lavar och en hel del svampar.

Deltagargrupp på moss- och lavexkursion i Dalbobergen med guidning av Stefan Hult 16 oktober 2022

 

”Så imponerad av Stefans kunskap om arterna i en biotop på hällmarkstallskog men framför allt hur han delade med sig som naturguide till oss alla utifrån deras nyfikenhet och kunskap. Jag lärde mig massor. Mera SNF! ” Tone Faye Jacobsen

Rensa garderoben – dags för klädbytardag i Vänersborg 8 oktober 2022

Nu kör vi klädbytardagen på hösten också. Så ta och röj i garderoben nu i veckan, miljövänliga veckan.

  • Förinlämning av kläder kan ni som är ungdomar göra på Fritidsgården Lyckan vecka 39 och 40 tisdag-fredag under ordinarie öppettider.
  • Andra platser där alla i förväg kan lämna in kläder är på Röda Korsets hus på Edsgatan 25 (bredvid Lindex) under vecka 40 måndag till fredag mellan klockan 10 till 16.
  • Det går även bra att lämna in kläder på själva klädbytardag.

Du får lämna hur många som helst kläder men de behöver givetvis vara hela och rena kläder. Max 5 kuponger per person får du att byta till dig andra kläder för. (Du kan lämna in fler än 5 kläder om du vill men får inga extra kuponger.)

Är du sugen att vara med och hjälpa till så kontakta Susanne Björk 0735-50 21 05 eller via mail på snfvanersborg@gmail.com eller kontakta Britt-Mari Karlsson på tel. 0702 49 74 88.

Själva klädbytardagen äger rum på Fridaskolan lördag 8 oktober 2022 mellan klockan 10-14. Välkomna dit.  För mer info, kolla in vår sida under fliken handla miljövänligt eller på Facebook.

Hållbarhet är vårt mål – kom till Nuntorp 1 och 2 oktober och träffa oss i Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en bred förening med många intressen och verksamhetsområde.

En del är att driva samhället mot ett hållbarare samhälle. Bland annat är ekologisk odling och ekologisk mat en del av hållbarheten. Det är bra för både jorden, växt- och djurlivet där maten produceras men även för oss som konsumerar.

Enklast är kanske att välja eko till frukost, det är en bra start både för dagen och för att byta till eko i större omfattning.

 

kolla in vad som händer på Nuntorp

Valår 2022 – Här är enkätsvaren från de politiska partierna i Vänersborg!

Vad tänker de göra för klimatet och miljön efter valet den 11 september?

Den 4 mars skickade föreningen ut enkäten till kommunfullmäktiges nio partier med svarstid till den 31 mars. Enkäten  innehöll 14 frågor med möjlighet att svara Ja, Nej eller Vet ej. Till varje fråga gavs även möjlighet att lämna kommentarer med egna ord. Dessutom fanns en fråga nr 15 där partierna fick möjlighet att ange de tre klimat/miljöåtgärderna som respektive parti ansåg viktigast.

Svar inkom från åtta av partierna. Ett parti, Sverigedemokraterna, meddelade att de avstår från att svara.

Svaren kan ge stöd för att ta ställning inför valet i höst

Föreningen skickade ut enkäten för att öka kunskapen och ge vägledning hos medlemmar och väljare för hur deras lokala partier ställer sig i ett antal klimat- och miljöfrågor. Enkäten kan också vara en hjälp när det gäller att under kommande mandatperiod utkräva ansvar hos partierna för vad som hänt eller inte hänt i klimat/miljöpolitiken.

I filen redovisas resultatet med alla svar i text men också sammanställda i diagram och tabeller. Som framgår lämnades många, och ibland långa, kommentarer. Man kan där utläsa hur de olika partierna tänker kring de ställda frågorna och om sitt fortsatta agerande.

Resultat enkät till partier i Vänersborg 2022

Diagram enkätsvar politiska partier Vänersborg 2022

Enkätsvar_utställning_Lillåstugan_20220522_Vänersborg

Enkätsvaren lanserades i en utställning i Lillåstugan söndag 22 maj.

Här kan du läsa mer om riksorganisationens valårskampanj och även där göra din röst hörd, https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/val2022/

Hur sköter vi vår skog? 23 april 2022 klockan 10-13

På vilket sätt ska en skog skötas?

En dialogträff i skogen om hållbart skogsbruk

Naturskyddsföreningens medlemmar och andra naturintresserade bjuds in till ett arrangemang som Grönt kluster på Nuntorp arrangerar den 23 april klockan 10 till cirka klockan 13.

Sluttning med granar i varierande ålder

Sluttning med granar i varierande ålder

Välkommen till en dag i skogen där vi diskuterar skogsbruk ur olika aspekter – ekonomiskt, biologiskt och socialt.
Skogsägaren Roger Johansson berättar och visar exempel på skogsvård på sin egen fastighet.

Läs mer på Grönt klusters hemsida Hur sköter vi vår skog

Ta med egen fikakorg så håller vi oss mätta och pigga hela förmiddagen.  Ingen föranmälan krävs.