Naturreservat längs Lillån i Vänersborg? Ja!

Är du intresserad av vara med och tillsammans driva arbetet framåt?

Naturskyddsföreningen Vänersborg hyr sedan i maj 2020 Lillåstugan vid Lillån av Vänersborgs kommun. Medlemmar har genom decennier arbetat för att både stugan och området kring Lillån ska bevaras som natur och för rekreation. Nu vill föreningen ta ett krafttag i frågan, arbeta målmedvetet och metodiskt för att vinna ett brett stöd för ett naturreservat mellan Vänern och Restad gård.

Därför bildar vi en projektgrupp som under kommande två år fram till nästa val, kommer att bilda opinion för ett naturreservat. Gruppens möten kommer att vara både i Lillåstugan och digitalt via Microsoft Teams. 

Lillån2020april_naturreservatprojekt_ån_20230820Uppstartsmöte torsdag 21 september kl 18.00

Är du intresserad av vara med i projektet för ett naturreservat längs Lillån?
Börja med att komma till vårt uppstartsmöte i Lillåstugan 21/9 för att lära dig mer om området och diskutera idéer om vad vi kan göra tillsammans. Mötet är även för dig som ännu inte är medlem.

Klicka här för att anmäla dig så vi vet hur mycket kaffe och te vi ska ordna.

Punkter vi hoppas hinna med under uppstartsmötet:

  1. Ett naturreservat längs Lillån från Vänern till Restad Gård – bakgrund och syfte
  2. Hur kan ett naturreservat bli till – miljöbalken, beslutsprocess, tidsplan
  3. Hur skapar vi opinion?  – tillsammans spånar vi idéer och tidsplan
  4. Fördelning av uppgifter och bokning av nästa möte

Välkommen!

Har du frågor om projektet, hör av dig till någon av oss:

Lave Thorell, tel/sms 0762 203 250 eller ovreslotts9@gmail.com

Göran Carlsson, sms  070 670 56 92 eller ca.goran@hotmail.se

Kim Blomster, sms 070 223 25 46 eller vanersborg@naturskyddsforeningen.se