Rädda södra Dalbobergen i Vänersborg från exploatering!

Hjälp oss med namninsamling för att bevara södra Dalbobergen, för natur och rekreation I den fördjupade översiktsplanen för Vänersborg och Vargön (FÖP), som antogs 2023, har Vänersborgs kommun klassat tre områden norr om infarten från E45 från Dalbobron som utvecklingsområde för framtida bostadsbebyggelse. Exploatering i dessa lägen skulle innebära att sammanhängande områden med värdefull natur, […]

Läs mer

Årsstämma och bildvisning 5 mars har flyttad plats till Fridaskolan

På grund av dubbelbokning av Biblioteket har vi behövt flytta årsstämman och även efterföljande bildvisning till Fridasalen (där vi brukar haft klädbytardagen) på Fridaskolan. Vi räknar med att börja stämman något senare, ca 18:15 för att personer som sökt sig till biblioteket ska hinna förflytta sig till Fridaskolan. Bildvisningen är troligen även den något förskjuten […]

Läs mer

Vår- och sommarprogram 2024

Häng med på våra aktiviteter i Vänersborg med omnejd Här kan du ladda ner det i pdf-format: Program Vänersborg vår-sommar 2024 I pappersformat kommer programmet att finnas att hämta på Turistbyrån i Vänersborg samt hos biblioteken i kommunen. Mer information om respektive programpunkt finns i vår kalender här till höger. Aktiviteterna publicerar vi där så […]

Läs mer

Naturreservat längs Lillån i Vänersborg? Ja!

Är du intresserad av vara med och tillsammans driva arbetet framåt? Naturskyddsföreningen Vänersborg hyr sedan i maj 2020 Lillåstugan vid Lillån av Vänersborgs kommun. Medlemmar har genom decennier arbetat för att både stugan och området kring Lillån ska bevaras som natur och för rekreation. Nu vill föreningen ta ett krafttag i frågan, arbeta målmedvetet och […]

Läs mer

Kretskonferens helgen 29/9-1/10 2023

Kansli Väst och Södra Älvsborgs Naturskyddsförening bjuder in medlemmar till konferens: Rent vatten? Om PFAS, svensk gruvdrift och textilindustrins (gamla) synder Välkommen till Helsjöns folkhögskola 29 september till 1 oktober. Under helgen får du ta del av flera intressanta föreläsningar, en längre workshop om våra vattenråd och möjlighet att gå en guidad tur runt Helsjöns […]

Läs mer