Vi utforskar naturen längs Lillån i Vänersborg

Välkommen på exkursioner längs Lillån två söndagar i rad. Samling vid Lillåstugan 12 och 19 maj, vandring börjar kl 11.00. Vi utforskar naturen nedströms och uppströms. Ingen föranmälan behövs. Hitta till Lillåstugan. Läs mer om vårt projekt med målet att skapa naturreservat längs Lillån här.

Läs mer

Rädda södra Dalbobergen i Vänersborg från exploatering!

Hjälp oss med namninsamling för att bevara södra Dalbobergen, för natur och rekreation I den fördjupade översiktsplanen för Vänersborg och Vargön (FÖP), som antogs 2023, har Vänersborgs kommun klassat tre områden norr om infarten från E45 från Dalbobron som utvecklingsområde för framtida bostadsbebyggelse. Exploatering i dessa lägen skulle innebära att sammanhängande områden med värdefull natur, […]

Läs mer

Vår- och sommarprogram 2024

Häng med på våra aktiviteter i Vänersborg med omnejd Här kan du ladda ner det i pdf-format: Program Vänersborg vår-sommar 2024 I pappersformat kommer programmet att finnas att hämta på Turistbyrån i Vänersborg samt hos biblioteken i kommunen. Mer information om respektive programpunkt finns i vår kalender här till höger. Aktiviteterna publicerar vi där så […]

Läs mer

Naturreservat längs Lillån i Vänersborg? Ja!

Är du intresserad av vara med och tillsammans driva arbetet framåt? Naturskyddsföreningen Vänersborg hyr sedan i maj 2020 Lillåstugan vid Lillån av Vänersborgs kommun. Medlemmar har genom decennier arbetat för att både stugan och området kring Lillån ska bevaras som natur och för rekreation. Nu vill föreningen ta ett krafttag i frågan, arbeta målmedvetet och […]

Läs mer

Hur sköter vi vår skog? 23 april 2022 klockan 10-13

På vilket sätt ska en skog skötas? En dialogträff i skogen om hållbart skogsbruk Naturskyddsföreningens medlemmar och andra naturintresserade bjuds in till ett arrangemang som Grönt kluster på Nuntorp arrangerar den 23 april klockan 10 till cirka klockan 13. Välkommen till en dag i skogen där vi diskuterar skogsbruk ur olika aspekter – ekonomiskt, biologiskt […]

Läs mer