Outdoormässa på Bergagården, Hunneberg, Vänersborg

22 – 23 april kl. 10.00-16.00

Hunnebergs Outdoormässa är en aktivitet- och friluftsmässa som syftar till att belysa de föreningar och företag som har naturen som arena. Som besökare kommer du att presenteras för en rad olika föreningar som visar upp sin verksamhet för dig genom olika prova-på-aktiviteter.
Mässan utgår från Bergagårdens mitt där alla deltagarföreningar står med sina informationsbord. Välkommen till Naturskyddsföreningens monter och lär dig mer om ekosystemtjänster. Ansvariga för Naturskyddsföreningens program: Inger Rölland, 073-974 20 98 och Kim Blomster, 070-223 25 46.

Outdoormässa Bergagården Hunneberg 2017-04

Från Bergagården följer man promenadstigen runt området och på vägen testar man alla de aktiviteter som finns på de olika föreningarnas stationer. För programpunkter under dagarna se www.Hunneberg.coms hemsida.