HELDAGSVANDRING VID UTBY, TROLLHÄTTAN Söndag 24 september

Söndag den 24 september samlas vi kl. 10 vid Huvudnässkolan.
Vi beger oss till Utbyområdet söder om Trollhättan (västra sidan Göta älv). 8 km i delvis kuperad terräng. Anpassa kläder efter väder, och ta med matsäck.

Gemensam avfärd kl 10.00.
Plats: Vi samlas vid Huvudnässkolans aula (Östra Plantaget)

Föranmälan senast fredag 22 september till Thomas.
Ansvarig för program/samåkning: Thomas Ögren, 073-345 66 63
och Marina Bladh, 076-836 06 27