Hållbar konsumtion – Vad kan vi göra i Vänersborg?

Onsdag 7 februari kl 18.30 i Hörnrummet på Folkets hus i Vänersborg

Välkommen på en kväll med föredragningar och diskussioner om hållbar konsumtion, Agenda 2030, cirkulär ekonomi och effektiv resurshantering. Det här är ett samarrangemang med Vänersborgs kommun och vi har miljöstrateg Helena Lensell med oss som berättar om kommunens miljöarbete.

Vi får även besök av Maria Ström, verksamhetsledare från Wargön Innovation som berättar om pågående projekt och den nya byggnaden. Vi får även information om hur det går med Vänersborgs kretsloppspark som även den är under uppbyggnad.

Efter föredragningarna har vi diskussioner och workshop om vad vi kan göra för att få ett ännu mer hållbart Vänersborg. Tillsammans har vi kraft förändra!

Ansvarig för program: Kim Blomster, 070-223 25 46 och Helena LensellAgenda_2030_globala-målen