Föredragning om ekologisk odling och gamla sädesslag

Söndag 18 februari kl 16.00 i Västra Tunhems hembygdsgård

Lantbrukaren Anders Lunneryd från Gärdhem i Trollhättan visar bilder och berättar om fördelarna med att odla ekologiskt och den gamla sortens sädesslag.  Läs mer om Anders Lunneryd på hemsidan Wästgötarna.

Efter föredragningen finns det våffel-fika att köpa!

AnSädesfält utsikt från Flo klevsvarig för program/samåkning: Kim Blomster, 070-223 25 46 och Inger Rölland 073-974 20 98