KVÄLLSVANDRING PÅ HUNNEBERG PÅ ”NYA” STIGAR onsdag 16 maj kl.18

Vi samlas på parkeringen vid Fristorps gransjö kl 18.00. Vi räknar med att vandra i cirka tre timmar. Ta med matsäck!
Samåkning från Huvudnäsaulan i Vänersborg kl 17.30. Ansvariga för program: Thomas Ögren, 073-345 66 63