DE VILDA BLOMMORNAS DAG i Vänersborg söndag 17 juni kl 10

– vilka växter ser vi?

Vi samlas för gemensam ”avgång” vid P-plats Belfragegatan/Edsvägen (kv Haren) för blomstervandring vid Vänerparken-Gropbron.

Ansvarig för program: Erik Olausson, 073-310 26 26