Cirkulär textil – studiebesök hos Wargön Innovation 25/9 2019

Läs vår rapport längre ner

WargonInnovation_byggnad_20190925

Som en del av vårt projekt Cirkulär textil har vi ordnat ett studiebesök hos Wargön Innovation. Vi får bland annat höra och se hur det går till att återvinna uttjänta kläder och skor. Vi hinner med lite fika och avslutar med en mini-workshop.

Tid: Onsdag 25 september 2019 klockan 18.00 – 20.00
Plats: Mälderistvägen 1, Vargön Välkommen! OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!  FULLBOKAT

KONTAKTPERSON: mobilnr 070-2232546, Kim Blomster (ordf)
Gäller även vid frågor om aktiviteten, som är kostnadsfri.

Vår rapport från studiebesöket 25 september 2019: 

Kläder byter skepnad hos Wargön Innovation

20 oktober, 2019

Cirkulär textil utvecklas hos Wargön Innovation där samverkan med forskare och teknikutvecklare vill ta lump till en högre nivå. Naturskyddsföreningen i Vänersborg har besökt dem för att få veta mera.

Naturskyddsföreningen avslutade sitt projekt cirkulär textil 2019 med ett studiebesök på Wargön Innovation. Ca 35 personer mötte upp och var väldigt nyfikna på vad som görs i de fina industrilokalerna. Härligt att få ta del av platsen där nya idéer kan få möta dagens ljus och bli verklighet och växa. En viktig tanke med verksamheten är att utgöra en inkubator, kuvös för utveckling och test av idéer.  Platsens historia som pappersbruk där 340 personer blev arbetslösa när Holmen lade ner pappersbruket 2010. Det var Holmen med dess råvara, cellulosa som inspirerade till startinriktningen för Wargön Innovation. Man ville hitta nya användningar för samma råvara. Skog har vi gott om i vårt land och volymen ökar mycket varje dag, runt 1 miljon kubikmeter.

Det Wargön Innovation just nu fokuserar på är textilier och att vi slänger 7,5 kg textilier per person varje år. Det är en resurs som vi behöver ta bättre vara på än att förbränna. Syftet är förstås att minska ner klimatpåverkan från textiltillverkning och konsumtion men även minska den miljöpåverkan på andra sätt som textiltillverkningen förorsakar.

Den cirkulära textilkedjan finns inte utvecklad i Sverige än. Vi samlar bara in 22 % av de textilier som vi i Sverige vill göra oss av med. Hur kan vi effektivt ta vara på den mängd textilier som skänks till second hand? För att skapa en resurs som är lönsam att använda, som någon vill köpa, t.ex. de stora klädtillverkarna, måste volymerna vara tillräckligt stora. Insamling och sortering av begagnade textilier behöver fungera. Det är det första kugghjulet i cirkulär textil som Wargön Innovation fokuserar på nu. Just nu är fyra personer sysselsatta med att bedöma och sorterar 5 till 7 ton skänkta kläder per månad åt Röda Korset i Vänersborg, Trollhättan och Kungsbacka. Bedömningen sker i nuläget manuellt av personalen. Vad är kult, trendigt, attraktivt? Vad är tillräckligt fräscht för att någon i Sverige ska vilja köpa det? Ca 10-30 % av de skänkta kläderna kan säljas i Sverige. De skickas tillbaka till Röda korset som samlade in dem.

En sorteringsmaskin har nyss, för 2-3 veckor sedan, kommit på plats för att på sikt underlätta sorteringen till olika fraktioner. Sorteringsmaskinen är en pilotmaskin som är unik av sitt slag. Nästa steg är att automatisera ännu mer där en fiberscanner kan avgör materialet i textilierna för att kunna sortera det för användning inom rätt område. Den har en kapacitet av 1 plagg i sekunden. Då kan man komma upp i volym för att kunna producera råvara för annan användning än second hand eller soptunnan. Att fastställa innehållet i en textil och få ekonomi i det är inte möjligt utan tekniska hjälpmedel. Etiketterna i plaggen kan vara oläsliga eller bortklippta.

De insamlade textilierna som inte bedöms kunna säljas i Sverige exporteras idag till Europa för att där återigen bli bedömt om det ska skickas till utvecklingsländer eller återanvändas på andra sätt. Där finns mer materialåtervinning och teknik för förädling och omvandling av textilfibrer för annan användning. Den globala marknaden för återanvändning av våra ”slängda” plagg håller på att förändras, det är inte lika stort behov och intresse för att använda våra kasserade plagg rakt av som tidigare.

Idag bränns 200 ton textilier varje dag i Sverige. Vi behöver snabbt få ner mängden textilier som slängs/bränns och istället minska nyinköp, återanvända plagg, sy om plagg, eller återvinna materialet för någon annan användning (reduce, reuse, redesign, remake). Hur får vi tag på det textila material som slängs utan att få en chans till förlängt liv i någon form? Vi alla måste lära oss tänka om och inte lägga textilier i soptunnan utan lämna alla textilier för återanvändning/återvinning.

Wargön Innovation driver bland annat projekten WargoTex, Twood, TexChain, Streamateria, Bio Rock/Nordic Bio, Tomorrow Textiles. I projektet BioRock har man tagit fram engångs skyddskläder för sjukvården/operationsteam – ett bra alternativ till de skyddskläder av fossil plast som används idag, vilka vi fick se prov på. I entrén fanns en liten sittmöbel med sitsar av textilkomposit, hårt pressat textilmaterial uppställd. Inte minst för bullerdämpande funktioner i t.ex. kontorslandskap är återvunna textilfibrer lämpliga. Det går att använda textila material som stoppning i möbler, istället för plastbaserad råvara. Samverkan är nyckelordet för innovation och teknisk utveckling. Att hitta möjliga användningsområden för textilmaterial i alla former. Wargön Innovation är tänkt att vara en kuvös som kan hjälpa och stötta små innovations- och teknikutvecklingsföretag att testa sina idéer och växa sig tillräckligt stora för att kunna ta sig ut på en marknad och stå på egna ben. Wargön Innovation har uttrycket Gram-kilo-ton som sitt ledord när det gäller att stötta övergång till bl.a. cirkulär textil.

Vi fick även ett smakprov av Lill O. Sjöbergs workshop BEYOND fashion en workshop som ger verktygen till en personlig och hållbar garderob. När man pratar om kläder/konsumtion i ett hållbarhetsperspektiv så säjer man ofta att hitta sin egen stil är det viktigaste för att få en hållbar garderob. Det finns många tips och trix men ofta känner man det som att de riktar sig till unga, hippa, lite mer vågade människor och inte så ofta till oss som inte tycker att modet i sig är viktigt men ändå vill känna oss ”fina” och trygga med vår klädsel. Lill vill ge verktygen till en hållbar garderob ur ett personligt perspektiv – alla kan hitta sin stil med lite hjälp och arbete. Verktyg som passar alla oavsett ålder, kön, etc