Skogen, skogsbruket och klimatet – föredrag 19 november 2019

Föredrag i Vänersborgs museum med Roger Olsson, journalist och författare

Kroppefjäll vandringsgruppen granar skog

Ståtliga granskogen

Tid: Tisdag 19 november kl 18.00, fri entré

Ansvarig för program: Kim Blomster, 070-223 25 46

Ska vi bruka våra skogar mer intensivt än i dag för att möta klimathotet? Är det tvärtom bättre att låta skogen stå kvar och växa vidare? Roger Olsson, journalist och författare, har sökt svar på den frågan i aktuell forskning.

Barrskogarna på norra halvklotet lagrar dubbelt så mycket kol som världens tropiska skogar. Vad som händer med dem är av enorm betydelse för klimatet. Här finns stora möjligheter – men också stora risker. Och valet står inte bara mellan att hugga eller skydda. Det har också stor betydelse hur vi väljer att bruka våra skogar. Det står exempelvis helt klart att kalhygget är en klimatbov, och att det är klimatsmart att låta träden stå kvar och växa längre än de får göra i dagens skogsbruk.