Vandring på Kroppefjäll till Svingsjön

Lördag 19 september, avfärd från Vänersborg kl 9.00

Vi går cirka 6 kilometer i medelsvår terräng, lätt kuperat.
Ta med matsäck!

OBS! Föranmälan till Thomas senast torsdag 17 sept.

Samling vid Huvudnäsaulan, Östra Plantaget. Vi åker i gemensam trupp kl 9.00.
Vi är tillbaka i Vänersborg på eftermiddagen.

Kontaktperson: Thomas Ögren, 073-345 66 63

Ljungås_skogspromenad_20170506

Coronahänsyn: Har du förkylnings-/corona-symptom av något slag eller inte känner dig frisk ska du stanna hemma enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Känner du dig frisk är du hjärtligt välkommen att delta. Vi uppmanar dig att hålla avstånd till andra deltagare. Behöver du hosta ska du göra det i armvecket. Tänk på att tvätta händer och ansikte både före och efter vår träff. Var rädd om dig.

På grund av Corona rekommenderar vi för närvarande INTE samåkning med andra än de du ändå umgås nära med.