Lav- och mossutflykt i Dalbobergen söndag 25 oktober klockan 11 till 13

Är du nyfiken på lavar och mossor?

Långfliksmossa

Följ med oss på vår utflykt för nybörjare.

Vi går i cirka 2 timmar, ta med fika.

Samling vid Dalbostugan för gemensam ”avgång” kl 11.00.

Kontaktperson: Birgitta Gelang 070 281 61 46