Kretskonferens 8-10 oktober 2021 i Dalsland om skog, klimat och transporter

Välkommen på kretskonferens i Dalsland om skog, klimat och transporter!

Äntligen kan vi ses vi på riktigt! Från och med den 29 september släpper Folkhälsomyndigheten på flera restriktioner, vilket gör det möjligt för oss att träffas igen. Kansli Väst och Norra Älvsborgs Länsförbund är glada att kunna välkomna er till årets regionala konferens som hålls på fina Håveruds Hotell den 8 – 10 oktober. Vi hoppas att så många som möjligt av er vill delta!

 

Fredag:
18:30: Ankomst under kvällen
19:30 – 20:30: Gemensam middag
20:30 – 21:30: Föreläsning med Mats – Ola Larsson, projektledare och expert inom hållbara transporter på IVL
Bra miljöval för bilar och bränslen. Vad kan SNF göra för att driva på kommunens arbete med infrastruktur, bilar och bränslen? Hur kan kretsarna jobba med infrastrukturplanering/projekt på regional nivå?

 

Lördag:
07:15 – 08:15: Frukost
08:30 – 09:30: Gemensam start
09:30 – 10:00: Kaffe och fika
10:00 – 11:30: 
Föreläsning med Åsa Kasimir, docent på institutionen för geovetenskaper, Göteborgs Universitet
”Avgång av växthusgaser från dikade torvmarker”
Växthusgasavgång från dikade torvmarker i Sverige har utsläpp i samma storleksordning som personbilstrafiken, 11 miljoner ton CO2ekvivalenter per år. Marker som används för jord- och skogsbruk, 6% av jordbruksmarken och 4% av skogsmarken. Varför blir det stora utsläpp? Vad kan vi göra för att stoppa utsläppen?
11:30 – 12:30: Vi promenerar tillsammans med Åsa för ett besök vid en närbelägen dikad mosse.
12:30 – 13:30: LunchVästra Tunhem Alkärr_2016_BMK
13:30 – 15:00: Föreläsning med Kristina Östman, sakkunnig energi på Naturskyddsföreningen
”Den hållbara energiomställningen – är den möjlig?”
För att klara av klimatomställningen och samtidigt bevara den biologiska mångfalden måste en hel massa saker hända samtidigt. Går det ens? Vad betyder det i praktiken? Hur kommer vi bo, leva, jobba och röra oss i ett fossilfritt samhälle?
15:00 – 16:00: Besök vid akvedukten
Walk and talk i smågrupper, vi börjar diskutera frågorna till kvällens workshop
16:00 – 17:00: Kaffe och fika, utomhus om vädret tillåter
17:00 – 18:30: Föreläsning med Magnus Nilsson, klimatkonsult med inriktning mot transportfrågor, klimat och naturvård
”Transporterna och klimatomställningen”
Vilka olika regelverk eller ”rattar” kan politiken använda för att pressa ned utsläppen, och hur relaterar dessa till t.ex infrastruktursatsningar?
18:30 – 20:00 Middag
20:00 – 21:00: Workshop med Kristina Östman och Magnus Nilsson
”Hur kan vi påverka på kretsnivå och som individer? Konkreta förslag och färdplan.”
21:00: Kvällssmörgås

Söndag:
07:30 – 08:30: Frukost
08:30 – 10:30: Föreläsning med Roger Olsson, tidigare miljöjournalist och författare till flera rapporter om kopplingen skog och klimat
”Skogens betydelse för klimatet”
Hur kan skogen påverka utsläpp av koldioxid, och vilken typ av skogsbruk som är fördelaktigast ur klimatsynpunkt?
10:00 – 10:30: Kaffe och fika
10:30 – 12:15: Guidad tur i närområdet med b.la Roger Olsson
12:30 – 13:00: Avslutning och utvärdering av helgen
13:00 – 14:00: Lunch
14:00: Konferensen är slut

Priser och anmälan:

Som vanligt kan man delta under hela, halva eller delar av konferensen. Mat ingår i alla priser, deltar du bara en dag ingår ej frukost.
Hela konferensen: 2 500 eller 2 300 kr (beroende på hur du vill bo)
Utan övernattning samtliga dagar: 1000 kr
Lördag och söndag: 900 kr
Enbart lördag: 600 kr
Enbart söndag: 450 kr
Övriga priser och övernattningsalternativ finns i anmälan.

Flera av regionens länsförbund sponsrar 2 personer/krets med att betala en del av konferenskostnaden. Kontakta ditt länsförbund för mer info!

Sista anmälningsdag är söndag den 26 september
Anmälningsavgiften på 450 kr betalas in senast på måndag den 27 oktober till Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg på BG 444–3198 eller via Swish: 123 626 51 77.
Skriv ditt För-och Efternamn så vi vet vem som har betalat. Summan 450 kr kommer sedan att dras från den totala kostnaden för din konferensvistelse. Faktura för denna skickas ut i efterhand.
Du anmäler dig HÄR

Angående Covid -19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd, och vidtar så många åtgärder som möjligt för att minska risken för en eventuell smittspridning.
Vi ser helst att du som deltagare är fullvaccinerad.

Vid frågor kontakta Maja Ryberg på Kansli Väst: kansli.vast@naturskyddsforeningen.se
tel: 072 – 309 79 89