Hållbarhet är vårt mål – kom till Nuntorp 1 och 2 oktober och träffa oss i Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en bred förening med många intressen och verksamhetsområde.

En del är att driva samhället mot ett hållbarare samhälle. Bland annat är ekologisk odling och ekologisk mat en del av hållbarheten. Det är bra för både jorden, växt- och djurlivet där maten produceras men även för oss som konsumerar.

Enklast är kanske att välja eko till frukost, det är en bra start både för dagen och för att byta till eko i större omfattning.

 

kolla in vad som händer på Nuntorp