Moss och lavexkursion i Dalbobergen, Vänersborg 16 oktober 2022

Den 16 oktober 2022 har det varit exkursion vid Hunnegården med Stefan Hult. En mycket uppskattad exkursion där de som deltog fick lära sig mer om mossor, lavar och en hel del svampar.

Deltagargrupp på moss- och lavexkursion i Dalbobergen med guidning av Stefan Hult 16 oktober 2022

 

”Så imponerad av Stefans kunskap om arterna i en biotop på hällmarkstallskog men framför allt hur han delade med sig som naturguide till oss alla utifrån deras nyfikenhet och kunskap. Jag lärde mig massor. Mera SNF! ” Tone Faye Jacobsen