Inbjudan till Länsförbundskonferens

Välkommen till Länsförbundskonferens
lördagen den 11 mars kl 10-16 på Bergagården, Hunneberg

För de som vill sker samling för gemensam fika kl 9.30 i Bergagårdens matsal.

10-ca. 12 Föredrag och diskussioner om hyggesfritt skogsbruk med Martin Jentzen.
Vår intention är att vi inom länsförbundets kretsar ska få sådan kunskap och intresse för de metoder som står till buds att vi kan börja arbeta för att detta används i en helt annan omfattning än i nuläget. Detta är nödvändigt om vi ska kunna ha ett långsiktigt hållbart skogsbruk och rädda skogens biologiska mångfald.

ca. 12.30 – 13.30 Gemensam lunch

13.30 – ca 16 Diskussioner om föreningsfrågor med personal från föreningsavdelningen.
Föreningsinterna frågor som berör styrelsearbete och hur vi når och lyckas aktivera fler personer för de nödvändiga förtroendeuppdragen som måste till för att kunna vara en aktiv förening.
Och framförallt hur når vi fler unga och lyckas engagera dessa. Många av länsförbundets kretsar har ju en åldrande kader av förtroendevalda och det är viktigt att vi kan få en bra succession med duktiga naturvårdare.
Länsförbundet i Skåne har arbetat med dessa frågor under ett antal år och har tagit fram en broschyr som finns att hämta på följande länk:
http://skane.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/106/2016/11/Verktyg_webversion.pdf

Kanske blir det lite tid över för att diskutera om valberedningsarbete och hur länsförbundets styrelse ska kunna vara sammansatt i framtiden.

Länsförbundet står för kostnader för måltider och resor (samåkning så långt möjligt).
Anmälan till Thomas Ögren i Vänersborg, tel 073-345 66 63, senast fredagen den 3 mars.
Har du behov av speciell kost, meddela även detta.

Välkommen önskar styrelsen i Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg