VILKA NATURRESERVAT FINNS I VÄNERSBORG? tors 8 mars kl.18.30

Kom och lyssna på våra kommunekologer Elin Isaksson och Kalle Edlund, som berättar om sitt arbete och våra naturreservat i Vänersborg.   OBS ÄNDRAT DATUM (från 6 mars) till 8 mars

En översyn får du även på vår sida om naturreservaten men vi har inte hunnit lägga in så mycket info där än. vill du hjälpa oss med det så kontakta webbgruppen.Grinnsjo_Skylt Grinnsjö naturreservat_2016-06

Plats: Hörsalen i Vänersborgs bibliotek (en trappa ner)
OBS! Hör av dig om du behöver använda hissen efter föredragningen.

 

Ansvarig: Kim Blomster, 070-223 25 46 och Marta Årnell 0730-36 77 67