Pressmeddelande: Naturskyddsföreningen Vänersborg får kommunens miljöpris 2018

Prisutdelningen sker under nationaldagsfirandet på Sanden i Vänersborg 6 juni kl 16.00.

Det är Vänersborgs kommuns Miljö- och hälsoskyddsnämnd som i år har utsett föreningen till årets miljöpristagare. Nominering hänvisar bland annat till föreningens arbete med att restaurera ängsmarkerna runt torpet vid Grinnsjö på Hunneberg, naturguidning och Handla miljövänligt-gruppens arbete med fokus på hållbar konsumtion.

– Jag är både stolt och glad för att Vänersborgs kommun väljer att utse oss till årets miljöpristagare, säger ordförande Kim Blomster. Vi har många aktiva, engagerade medlemmar och eldsjälar som bidrar till att skapa vår verksamhet. Det här priset är till dem!

Här är hela motiveringen från kommunen:

Föreningen har funnits i Vänersborgs kommun sedan 1963 och har cirka 700 medlemmar. Föreningen har deltagit i arbetet med att restaurera markerna, de gamla ängarna runt torpet Grinnsjö på Hunneberg. Det var helt igenvuxet med skog och genom varsam röjning och vård har många ängsväxter kommit tillbaka. Vid början av restaureringen hittades ca 30 arter av blommor och örter, tio år senare fann man 285 arter! Torpet hålls öppet för allmänheten ett antal dagar per år och besöks då av många naturälskare. Föreningen har också tagit ett stort ansvar för de vandringar, inte minst sommarvandringarna, som arrangerats där besökarna fått både kultur- och naturkunskaper från föreningens kunniga volontärer som guidat. Många har fått sitt natur- och djurintresse väckt genom dessa aktiviteter, inte minst barnen. 

Föreningen har också en temagrupp med miljövänlig konsumtion och hållbarhet i fokus. Bland annat har gruppen under 9 år ordnat klädbytardagar som varje år gjort stor miljönytta genom att textilier som annars kanske skulle ha slängts nu får ett förlängt liv, vilket sparar många liter vatten och många kilo kemikalier jämfört med att köpa helt nya plagg. 


Naturskyddsföreningen Vänersborg fyller 55 år i år

Föreningen bildades redan år 1963 och har i dagsläget drygt 700 medlemmar. Vår verksamhet handlar bland annat om att skapa aktiviteter som bygger upp kunskap och engagemang för att vårda och skydda vår lokala miljö och natur. Läs mer om oss och våra aktiviteter på vanersborg.naturskyddsforeningen.se

Kontaktpersoner:

Kim Blomster, ordförande, tel 070-223 25 46
Thomas Ögren, vice ordförande, tel 073-345 66 63

Här är första protokollet när föreningen bildades 11 mars 1963.

Naturskyddsföreningen_Vänersborg_protokoll_1963_föreningsbildandet