INSTÄLLT Föredrag om ”Skogen på andra sidan hyggena” tisdag 10 november kl 18.30

Föredragskväll på Vänersborgs museum om skogen på andra sidan hyggena är inställt på grund av Coronarestriktioner. Vi jobbar nu på att kunna genomföra föredraget i början av år 2021.  

Är du intresserad så hör ändå av dig till Ann Olsson på tel nedan./Webbredaktör Britt-Mari Karlsson

Föredrag_Ola Engelmark Bok Skogen på andra sidan hyggena_2020-11-10

Ola Engelmarks bok finns att köpa efter föredraget.

Inträde: 50 kronor per person, kontant eller swish på plats. Ola Engelmark är skogsföretagare, författare, forskare och Årets miljösvensk 2019, och han kommer till oss för att prata om – det långsiktiga skogsbruket där ägaren kan försörja sig på sin skog, – där biologisk mångfald och sociala värden finns kvar, – där skogen blir en del av det aktiva klimatarbetet. Läs mer om Ola Engelmark i Skogsstyrelsens tidning. OBS! MAX 45 åhörare. FÖRANMÄLAN till Ann via sms eller telefon senast söndag 8/11. Kontaktperson: Ann Olsson, tel 070-340 92 28 Föredraget är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen Trollhättan och Vänersborgs museum.

Obs ett fysiskt möte på museet är inte möjligt 10 nov 2020 på grund av Coronarestriktioner.