Heldagsvandring i nya naturreservatet Snappan 9 maj 2021 kl.10

Följ med till Vänersborgs senaste naturreservat på södra Kroppefjäll

Kom ihåg att ta med matsäck!
Samling vid Huvudnäsaulan, Östra Plantaget. Avfärd kl 10.00.

OBS, föranmälan till Thomas Ögren, 073-345 66 63

Läs om Snappan i förväg.

Kroppefjäll gammelgranslav vandrings och fältstudiegruppen Vänersborg

Studie av gammelgranslav