Naturskyddsföreningen Vänersborg samlar in förslag på gräsytor som kan bli ängar

Här kan du lämna ditt förslag till kommunen via föreningen

Biologisk mångfald är ett viktigt område för Vänersborgsföreningen, och vi vill gärna se färgsprakande blomsterängar på före detta gräsytor och längs våra vägar.

I vår lista kan du fylla i ditt förslag på vilken adress eller plats du tycker att Vänersborgs kommun ska göra om göra om från traditionellt gröna gräsmattor till blomstrande ängsmark. Tillsammans kan vi rädda bina!

HÄR KAN DU LÄMNA DITT FÖRSLAG

Listan kommer vi att lämna över till Vänersborgs kommun lördag den 22 maj – Den Biologiska Mångfaldens Dag.

20210430_OperationRaddaBina_Vanersborg2021