Fågelutflykt till Vänersnäs söndag 29 augusti 2021 kl. 08.30

Vi åker till Frugården och går 1 km till fågeltornet vid Sandbetet, som är en fin rastplats för våtmarksfåglar. Där kan vi få se flera arter av änder, vadare och rovfåglar, exempelvis havsörn och lärkfalk.

Naturfotogruppen Vänersborg Ingvar Eliasson fågel vingar
Samling vid Huvudnäsaulan, Östra Plantaget för avfärd kl 8.30. Åter vid kl 13. Kom ihåg att ta med fika.

OBS, föranmälan till Stefan Hult, 072-579 25 25 senast 27/8.