Det är valår 2022 – vad innebär det för Vänersborg?

Naturskyddsföreningen Vänersborg frågar kommunpolitikerna vad de tänker göra för klimatet och miljön efter valet den 11 september

En hållbar framtid på en frisk och levande planet är Naturskyddsföreningens vision. Klimatkrisen och förlorad biologisk mångfald är ödesfrågor för våra samhällen. Läget kräver att vi ställer om till en hållbar livsstil där vi nyttjar Jordens resurser efter vad planeten tål.
Tiden är knapp och det krävs stora insatser både globalt och lokalt. Men hur arbetar de politiska partierna i Vänersborg med att nå de nationella miljömålen och målen i Agenda 2030? Detta valår tar Naturskyddsföreningen tillfället i akt och skickar partierna en enkät och frågar dem helt enkelt.

Föreningen kampanjar från februari till september

Den 4 februari skickade vi enkäten till alla partier i Vänersborgs kommun. De får fram till och med den 31 mars på sig att svara. När vi fått in alla svaren sammanställer föreningens arbetsgrupp dem, och resultatet publiceras här på vår webbsida.
En dag kring månadsskiftet augusti/september planerar vi för en paneldebatt med partiernas ledande representanter.
Här kan du läsa enkäten till partierna i Vänersborg 2022-02-04

Enkätsvar ger hjälp att ta ställning inför valet

Syftet med enkäten och svaren är att ge medlemmar och väljare vägledning inför valet i september. Dessutom kommer föreningen att ha ett underlag för att följa upp hur kommunen sköter arbetet med klimat- och miljöfrågorna under mandatperioden.

Fridays For Future Vänersborg – häng på och manifestera för klimatet i gågatekrysset

Naturskyddsföreningen Vänersborg sympatiserar med Fridays For Future (FFF) och kommer att delta på några av klimatmanifestationerna i Vänersborg framöver. Föreningen uppmanar alla som bryr sig om klimatet och kommande generationers framtid att delta på fredagar.
Räkna med varje fredag kl 15-16 i gågatekrysset. FFF-gänget hälsar dig välkommen!