Välkommen på kretsstämma tisdag 15 mars kl 18.30

Medlemmar i Naturskyddsföreningen Vänersborg hälsas välkomna till årsstämman i Vänersborgs museum tisdag 15 mars kl 18.30-19.30

Stämman är föreningens högsta beslutande organ som består av de fysiska personer som är medlemmar i kretsen. Styrelsen är stämmans operativa funktion och styrelsen ska arbeta med den verksamhet som medlemmarna på stämman beslutar.

Klicka på länkarna för att ta del av stämmohandlingarna

Dagordning stämma 15 mars 2022

Verksamhetsberättelse_2021_Vänersborg

Ekonomi o Revisionsberättelse 2021 Vänersborg

Verksamhetsplan 2022 Vänersborg

Varje medlem har en röst och rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem. Läs mer i våra aktuella stadgar.

Efter stämman bjuds även allmänheten in till föredrag med Ola Engelmark om hållbart skogsbruk!