Mångfaldsbruk av skogen gynnar skogsbrukare flera gånger om

Referat från Ola Engelmarks föredrag 15 mars i Vänersborg

Tisdagen 15 mars, direkt efter Vänersborgskretsens stämma, hade vi äntligen Ola Engelmark hos oss. Vi fick ställa in föredraget i november 2020 på grund av Coronapandemin. Under föredraget förmedlade Ola sina tankar och budskap om hur vi behöver ställa om och tänka till för att bruka skogen långsiktigt hållbart.

Föredraget hette Hållbart skogsbruk – finns det på andra sidan hyggena? På andra sidan hyggena är ett uttryck Olas egen far använde när han skulle hämta virke till sitt snickeri. Då blev det så tydligt att ett kalhygge inte ger något värde längre.

”Skogen är inte bara träd” sa Ola, och menade att det är dags att sluta sälja timmer i bulk, till låg förtjänst, och istället mångdubbla värdet på skogen genom att förädla den på många olika sätt.

I stället för att vara en passiv skogsägare – bli en aktiv mångbrukare av skogen

Ola presenterade flera alternativ för oss, som dessutom skapar mer intäkter. Det går till exempel att sälja tystnad till människor! Att uppleva skogens närvaro med alla sinnen, har allt fler människor sökt sig till under pandemin.

Eller förädla skogens växter till mat! Ola berättade om inlagda granskott och pruneller som hans familj säljer på sin gård.

Eller sälja jakt! Ola berättade om hur ett företag växt från att först erbjuda jaktupplevelser, som utökades med fikapaus i skogen. Sedan ville gästerna gärna äta middag på kvällen och varför inte övernatta också. Till slut har 1 kronhjort skapat hela 7 olika intäktsmöjligheter!

Eller erbjuda andra boenden som skapats i själva skogen! Att få sova över i kojor högt upp i trädkronorna blir en speciell upplevelse.

Det fina med sådana här affärsidéer är att skogen står kvar och gynnar biologisk mångfald!

Blandskog gynnar biologisk mångfald, och står emot bränder

Ola berättade om nackdelar med hyggen och att bara plantera exempelvis gran sen. Det brinner för bra. Men blandskog får elden att stanna på marken då lövträd har en fuktig krona. Det blir heller inga mängder med barkborrar i blandskog. Barkborrarna vill ha gran.

En blandskog har helt enkelt bättre uthållighet för förändringar. Resiliens som det heter. Ytterligare fördel när träden får stå kvar i skogen är att kolinlagringen i marken blir bättre.

Ola berättade också om möjligheten att återskapa våtmarker, täta gamla diken för att hindra fortsatt förmultning och stora koldioxidutsläpp. De ligger av naturliga skäl i landskapets lägsta delar och återfylls ganska snabbt efter att du tätat utloppen. Sen sköter naturen resten.

Inför etik i skogsbranschen

En annan aspekt som Ola nämnde är att det måste in etik i skogsbranschen. I vilken annan bransch är det som kunden sätter priset och inte säljaren? menade Ola.
Ola påpekade också att säga att en skog är ”mogen att avverkas” betyder inget annat än att industrin vill ha träden.
Och våra framtida generationers behov – hur ska vi veta vad det är?! Vi måste lämna en mångfald av alternativ till dem. Därför måste skogsbruket förändras och förädlas, och ge kommande generationer möjlighet att uppleva skogens mångfald.

Ola avslutade med att fastställa, och lansera ett nytt ord, att det måste till en synvända i skogsbranschen för att nå etiskt mångfaldsbruk.

Vi var cirka 40 personer i publiken som uppskattade Olas föredrag, som gav oss en del nya aspekter på skogsbruk. Ola hade med sig några ex av sina böcker till försäljning, och du hittar mer info om dem här.

Vid pennan / Kim Blomster, Webbgruppen

Naturskyddsföreningens kampanj Låt skogen leva pågår till och med 10 april, och för ett tag sen släppte föreningen en helt ny skogsrapport. Som vanligt fokuserar föreningen på att presentera lösningar – Så hur ser ett hållbart skogsbruk ut? Och vilka beslut behöver politikerna ta för att vi ska skapa förutsättningarna för ett sådant skogsbruk?

Här kan du ladda ner och läsa rapporten Låt skogen leva.