Årsstämma och bildvisning 5 mars har flyttad plats till Fridaskolan

På grund av dubbelbokning av Biblioteket har vi behövt flytta årsstämman och även efterföljande bildvisning till Fridasalen (där vi brukar haft klädbytardagen) på Fridaskolan.
Vi räknar med att börja stämman något senare, ca 18:15 för att personer som sökt sig till biblioteket ska hinna förflytta sig till Fridaskolan.

Bildvisningen är troligen även den något förskjuten i tid.