Föredrag med Rebecka Le Moine – online via Microsoft Teams

Måndag 15 mars kl 20.00 – direkt efter årsstämman

”Kan den svenska skogspolitiken bidra till klimatomställning och artbevarande?”

Rebecka Le Moine, riksdagsledamot och naturvårdsbiolog, föreläser om det storskaliga skogsbruket och särskilt Sveaskogs ansvar. Vad krävs för att vi ska nå våra miljömål, och hur kan skogsbruket ställas om och Sveaskog visa vägen?

Microsoft Teams-möte – Anslut på din dator eller mobilapp.
Digitalt_Föredrag_RebeckaLeMoine_20210315_Vänersborg

Fotograf: Satu Knape

 

Kontaktperson vid frågor om digitalt möte: Kim Blomster, ordförande

Men läs först: Manual – att ansluta till ett digitalt möte med Naturskyddföreningen  och Tips för digitala möten och Teams mötesfunktion