Medborgarförslag om fler ängar, träd och dammar i Vänersborg

202010430_OperationRaddaBina_Medborgarforslag_artikel_VanersborgVår medlem Ragnar hörde av sig och var mäkta irriterad på alla kortklippta gräsmattor och alldeles för vältrimmade buskar och träd i Vänersborgs kommun. Som ganska nyinflyttad såg han kanske på stadsmiljön i vår stad på ett annat sätt? Nu har han lämnat in ett medborgarförslag om att göra vår kommun mer djur- och människovänlig.

Hej Ragnar! Vad är det du vill att kommunen förändrar?

— Det är bättre för både djur och människor med mer natur i stadsmiljön. Sluta klipp gräsmattorna och skapa ängar för binas skull. Det sparar dessutom pengar och minskar avgasutsläppen i kommunen.
Fler dammar och träd gynnar också fler djur, blir det fler insekter gynnar det fåglarna. Spara sälg och vide som är extra viktigt för de bin som vaknar tidigt på våren.

Varför tycker du att det här viktigt?

— Motsatsen till mångfald är ju enfald, men vi kan alla försöka att göra något för våra bin och andra djur för att gynna biologisk mångfald. Det är helt enkelt basen för vår överlevnad på den här planeten.

Har kommunen hört av sig till dig om ditt medborgarförslag, vet du när det ska upp på bordet hos politikerna?

— Ja, jag har fått reda på att mitt medborgarförslag har skickats vidare till samhällsbyggnad och kommunstyrelsen. De ska behandla det till hösten, så det känns bra. Men vi kan alla göra något själva redan nu! Exempelvis bygga bihotell och hänga upp, så ängsblommor i rabatten och bara använda ekologiska gödningsmedel och inga bekämpningsmedel.

Nu håller vi tummarna för att Ragnars medborgarförslag får gott gehör hos våra folkvalda och att de tar beslut som gynnar våra vilda trädgårdsmästare, och även oss Vänersborgare.

Du kan också lämna in medborgarförslag till Vänersborgs kommun!

Klicka här för att läsa mer om hur det går till att lämna medborgarförslag i Vänersborg.

Lämna förslag på ängsmarker i Vänersborgsföreningens digitala insamling

Här kan du via Naturskyddsföreningen lämna ditt förslag till kommunen om vilka gräsmattor du vill se blomstrande ängar på istället. Läs mer och lämna förslag här.