Många förslag på nya ängsmarker i Vänersborg

Tack till alla som lämnat in fina förslag! Längre ner kan du se hela listan.

Lördagen den 22 maj firade vi Den biologiska mångfaldens dag vid Lillåstugan. Efter regnet var vädret verkligen på vår sida och gav oss flera solglimtar.
Lave Thorell guidade två uppskattade skogsvandringar. I pausen lämnade ordföranden Kim Blomster över listan med förslag till ordföranden i kommunens samhällsbyggnadsnämnd, Anders Wiklund.

Lillåstugan_förslagslista_ängsmark_Vänersborg_2021-05-22Här kan du se hela listan med inlämnade förslag till Vänersborgs kommun: Förslag på ängsmark i Vänersborg 2021

Med många besökare (på behörigt covid-avstånd) passade Kim på att berätta om föreningens kampanj Operation: Rädda bina. I år handlar den om att vi måste sluta att använda giftiga bekämpningsmedel som dödar våra pollinatörer, och om att öka andelen ekologisk odling av livsmedel. Se pressmeddelande här.

Vår lokala och digitala insamling kom till stånd för att vår medlem Ragnar hörde av sig till föreningen. Han hade samtidigt lämnat in ett medborgarförslag till kommunen, läs den artikeln här. Ragnar var dessutom på premiärbesök vid Lillåstugan denna lördag.

Kim passade på att fråga Anders om hur kommunen arbetar med biologisk mångfald.

Vad har skett och vad är på gång Anders?

− Förra säsongen omställdes tre ytor från finklippt mot äng. Denna säsong har det utökats till cirka 15 ytor, som också börjats skyltas upp. Till hösten sker en första inventering för uppföljning och utvärdering och det är våra kommunekologerna som gör den inventeringen. Efter det blir det höskörd.

All personal på park har deltagit i en webbaserad utbildning, Hållbar gräsomställning. Några av personalen har gått fler utbildningssteg. Det är viktigt med kunskap, så att biologisk mångfald genomsyrar allt arbete och blir självklar. Den kunskapen behövs när samtalen/klagomålen kommer om att ris och stammar har lämnats vid röjningar (för att död ved lever) och att gräset ser ovårdat ut.

När det gäller gatuunderhåll så startar de inte sin kantklipparsäsong för än efter juni. För att ge en del blommor chansen att blomma över. Med undantag för en del korsningar där trafiksäkerheten äventyras.

Vi har också kunskapsutbyte med Uddevalla kring flytt av skyddsvärda växter, bi-parker och Guldsandbiet. Då deltar även kommunekologerna.

Linda var där! Och fick välja sin bok på plats

Anders drog de tre vinnarna av var sin bok från de som lämnat in förslag. Av vinnarna var Linda på plats, så hon fick själv berätta om sina förslag.

Tack för dina förslag Linda! Du hade skickat in flera tips, bland annat om att skapa blommande byggnader (där det är lämpligt ur byggnadskonstruktions-synpunkt). Det här låter spännande, berätta mer!

−       Tack ska ni ha! Jag tycker att sådana här forum för medborgarengagemang är otroligt viktiga, oavsett om en är medlem i Naturskyddsföreningen eller ej, och det var väldigt kul att få vara kreativ för en stund. Förslaget om blommande byggnader handlar om att nyttja traditionellt hårdgjorda ytor, så som tak och väggar, för plantering av grönska. Att bredda ängsfrågan från gräsmattan till att även innefatta hårdgjorda ytor ökar den totala möjliga ytan för ängsmark och andra gröna lösningar. Genom klok planering och användning av så kallade naturbaserade lösningar skapas vinster utöver stärkt biologisk mångfald, så som temperaturdämpning vid värmeböljor, hantering av stark nederbörd och bullerdämpning. Men inte minst är det ett estetiskt vackert inslag i stadsmiljön!  Att använda naturbaserade lösningar i arbetet med klimatanpassning är en fråga som får allt större uppmärksamhet, både nationellt men inte minst inom EU. Det vore fantastiskt om Vänersborg ville vara med på den resan – och samtidigt stärka förutsättningarna för våra viktiga pollinatörer!

Dessutom har du hjälpt din gamlamormor att lämna förslag. Var vill hon se blommande marker?

−       Även här syftar förslaget till att hantera fler utmaningar än endast frågan om pollinatörer. I detta fall handlar det om att möta barns behov av utforskande med behovet av mer blommande ytor. Förslaget från min gamlamormor är att skapa blommande ängar med grusgångar, kunskapsskyltar och plockbara blommor i anslutning till lekplatsen vid Bangatan 38. Gamlamormor har noterat att barnen väldigt ofta plockar alla blommor i kringliggande rabatter. Något som är synd eftersom det förstör såväl skönheten som skapar irritation hos många boende. Samtidigt måste en förstå att barnen behöver utforska sin närnatur och lekplatsen med omgivningar är det bästa de har. Genom att utveckla de klippta gräsytor som finns i närheten av lekplatsen så att de tillgodoser barnens behov av naturutforskande kan både kreativ lek och kunskap om natur och allemansrätten erhållas. Win-win för alla!

Lillåstugan_förslagslämnare_bok_2021-05-22Grattis till boken Linda! Du valde Naturligtvis – har du planer på att uppdatera din trädgård?

−       Ja, hela tiden haha. Vi testar just nu att göra om ett söderläge av gräsmattan till äng och i år verkar såväl gullviva som humleblomster, midsommarblomster och prästkrage ha fått fäste. I anslutning till ängen försöker vi också skapa en smultronkulle utifrån det bestånd av vilda smultron som fanns där när vi flyttade in. Sen ligger en fladdermusholk och ett insektshotell till i boden och väntar på att få komma upp… Vi har bara bott här ett år. Boken blir spännande input till framtida idéer.


Många trädslag mötte vid dagens vandringar kring Lillån – här ett av de mindre kända: brakved med sina sammetslena blad och vita blomklasar, inte olika häggens. Och så almens bevingade frön, redo för att flyga med vinden.

Lillån_Brakved_2021-05-22Lillån_alm_frö_ 2021-05-22