Hur sköter vi vår skog? 23 april 2022 klockan 10-13

På vilket sätt ska en skog skötas?

En dialogträff i skogen om hållbart skogsbruk

Naturskyddsföreningens medlemmar och andra naturintresserade bjuds in till ett arrangemang som Grönt kluster på Nuntorp arrangerar den 23 april klockan 10 till cirka klockan 13.

Sluttning med granar i varierande ålder

Sluttning med granar i varierande ålder

Välkommen till en dag i skogen där vi diskuterar skogsbruk ur olika aspekter – ekonomiskt, biologiskt och socialt.
Skogsägaren Roger Johansson berättar och visar exempel på skogsvård på sin egen fastighet.

Läs mer på Grönt klusters hemsida Hur sköter vi vår skog

Ta med egen fikakorg så håller vi oss mätta och pigga hela förmiddagen.  Ingen föranmälan krävs.