Uppföljning av medlemsenkät, tack till alla er som svarade!

I mars skickade vi ut en medlemsenkät till våra medlemmar med e-postadress i medlemsregistret. Vi fick en svarsfrekvens på 20 % och har sedan en tid börjat analysera och diskutera resultatet. Nu delar vi med oss av våra reflektioner och bjuder in till kvällsmöte i Lillåstugan den 15 juni för att fortsätta utveckla verksamheten.

Frågorna vi ställde handlade om vilka aktiviteter medlemmar brukar gå på, och vilka aktiviteter som saknas. Det visade sig att våra vandringar och föredrag är populära, men att mer fokus på fågelskådning önskas samt barn-/familjeaktiviteter.

Här kan du ta del av frågorna och svaren (pdf).

Reflektioner över inkomna svar på medlemsenkät i Vänersborgskretsen

Det överväldigande flertalet, 87 %, vill genom sitt medlemskap stödja klimat- och miljökampen. Föredrag är den aktivitet som drar mest intresse, därefter vandringar. Att skydda värdefulla områden framstår som den allra viktigaste av föreningens många viktiga frågor.

Projektgrupper/studiecirklar samt vandringar och exkursioner är de mest intressanta aktiviteterna för dem som kan tänka sig att hjälpa till. Många anser sig dock inte idag ha tid att engagera sig aktivt i föreningen.

Flera svarande saknar aktiviteter kring fåglar och arbete med barn/ungdom i dagens utbud. och några har angett att de kan tänka sig att engagera sig i projekt eller studiecirklar som handlar om detta samt om klimat eller hållbarhet. Även andra uppslag och synpunkter finns att fundera över. Vi får beröm från flera håll för ett brett och bra utbud.

Sammanfattningsvis tolkar vi resultatet som att det i första hand finns behov av att starta upp en fågelgrupp och verksamheter som riktar sig till barn och ungdom. I övrigt kan vi fortsätta med, och utveckla, de aktiviteter vi har. Inte minst gäller detta att få till stånd ett naturreservat vid Lillån.

Välkommen på kvällsmöte vid Lillåstugan torsdag 15 juni från kl 17.00

För att en förening ska fungera krävs det aktiva medlemmar som driver och utvecklar verksamheten. I Naturskyddsföreningen Vänersborg finns bra förutsättningar att tillgodose de önskemål som kom fram i enkätsvaren. Därför bjuder vi in till en träff vid Lillåstugan för att prata och diskutera hur vi tillsammans kan utveckla vår förening.

Den 15/6 träffar du flera aktiva i styrelse och temagrupper och kl 18.00 presenterar vi aktuell verksamhet, vid bland annat Grinnsjötorp och Lillåstugan, samt några förslag:

  • Möjligheterna till Natursnokar och andra familjeaktiviteter vid Lillåstugan
  • Fågelgrupp – temagrupp eller kamratcirkel i Studiefrämjandets regi
  • Uppstart projektgrupp som fokuserar på arbetet med att få till stånd naturreservat Lillån

Ta gärna med egen fika. Hoppas vi ses!

Vårhälsningar från

Göran Carlsson, sekreterare i styrelsen

Lave Thorell, samordnare för Lillåstugan

Kim Blomster, webbgruppen

Susanne Björk, ordförande i styrelsen

Lillån_vandring_tunnel_träd_2021-05-22_Vänersborg

Junikväll vid Lillån