Kallelse/inbjudan till länsstämma Norra Älvsborg 2019 i Vänersborg

Lördag 4 maj från kl 9.30 i Blåsutkyrkans samlingssal

I år är Vänersborgskretsen värd för vårt länsförbund Norra Älvsborgs årsstämma. Alla medlemmar är välkomna!
Se kartan nedan för att hitta till Blåsutkyrkans samlingssal.

Vi samlas någon halvtimma innan stämman (9:30) för gemensamt kaffe och prat.

Verksamhetsrapport
Förslag på nya stadgar
Motionsunderlag

Vi avslutar med utflykt till Dalbobergen vid Vänerns strand

Efter sedvanliga förhandlingar serveras sopplunch och efter det en guidad vandring inom ett närbeläget reservat (Dalbobergen) med utsikt över Vänern och Vänersborg. Reservatet utgör ett viktigt närnaturområde med stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Ek – alskogar finns längs stränderna och innanför förekommer ekkrattskogar och så småningom på de torrare höglänta partierna tallskog på hällmarker.

Anmälan till Vänersborgskretsen senast söndag 28 april

Mejla din anmälan till föreningen eller ring till ordförande Kim Blomster eller vice ordförande Thomas Ögren, telefonnummer finns här.

Välkommen!

Karta Länsstämma Vänersborg 190504