Sveaskog vill sälja Grinnsjötorp!

Naturskyddsföreningen Vänersborg har fått ett mejl från Sveaskog om att de tänker sälja Grinnsjötorp, som ligger mitt i reservatet Grinnsjö på Hunneberg. Vi arrenderar Grinnsjötorp tillsammans med Naturskyddsföreningen i Trollhättan och Grästorp.

 

Föreningarna ordnar med fagning, slåtter och olika fältstudier vid Grinnsjötorp. På stugbacken finns en eldplats där många, kanske även du, har suttit och tittat ut över ängarna och de två sjöarna.

Vi är oroliga för att en avstyckning av Grinnsjötorp, som finns inuti naturreservatet, blir en inskränkning i allas vår tillgång till torpmiljön. Dessutom befarar vi att ett privat ägande av Grinnsjötorp innebär att helheten med både kulturhistoria och naturvård slås sönder.

Naturskyddsföreningarna vill gärna fortsätta arrendera Grinnsjötorp och vårda ängsmarkerna med hjälp av lieslåtter. Föreningarna vill fortsätta att ha aktiviteter i naturreservatet Grinnsjö som konkret visar och utbildar om biologisk mångfald och naturens underbara värld.

Föreningarna har skrivit till Sveaskog och efterfrågat en diskussion om hur frågan ska lösas så att allmänheten har full tillgång till hela reservatet, det vill säga utan avstängda privata områden. Dialogen går trögt.

Vi har informerat våra tre kommuner och Länsstyrelsen om vår inställning. Nu arbetar styrelserna tillsammans vidare med att hitta lösningar.  Framöver kommer vi att fortsätta informera våra medlemmar på olika sätt. Vill du ha kontakt med någon av oss hittar du kontaktinformation på respektive hemsida.

Du får gärna dela den här informationen vidare till dina vänner och bekanta för att öka kännedomen och mobilisera våra krafter. Vi tackar på förhand!

Med vänlig hälsning

Naturskyddsföreningen Vänersborg
Ordförande Kim Blomster
vanersborg.naturskyddsforeningen.se/styrelsen

Trollhättans Naturskyddsförening
Ordförande Thorulf Lundqvist
trollhattan.naturskyddsforeningen.se/styrelsen

Naturskyddsföreningen Grästorp
Ordförande Amanda Hellberg
grastorp.naturskyddsforeningen.se/styrelsen