Rädda södra Dalbobergen i Vänersborg från exploatering!

Hjälp oss med namninsamling för att bevara södra Dalbobergen, för natur och rekreation

I den fördjupade översiktsplanen för Vänersborg och Vargön (FÖP), som antogs 2023, har Vänersborgs kommun klassat tre områden norr om infarten från E45 från Dalbobron som utvecklingsområde för framtida bostadsbebyggelse.

Exploatering i dessa lägen skulle innebära att sammanhängande områden med värdefull natur, kulturmiljöer och rekreationsområden till stora delar splittras och förstörs för framtiden av bebyggelse, vägar och anläggningar. Här finns idag attraktiva miljöer såsom fågeltorn, Skogshyddans servering, Dalbogården skidspår och vandringsleder.

Naturskyddsföreningen stödjer det upprop som startats under 2023 av Karin Albinsson för att samla in brev med underskrifter till kommunen. Med hjälp av dig som medlem och kommuninvånare vill vi skapa opinion och få kommunen att ändra sig så detta unika område räddas för framtiden.

Vill du också att Dalbobergen skyddas från att bebyggas? Gör så här

 1. Titta först på 1 Fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön (klicka på länken) med kommunens rekommendationer.
 2. Öppna sen 2 Brev Stoppa byggplaner för södra Dalbobergen (klicka på länken)
 3. Skriv i fältet “Stoppa byggplanerna:
  • att du studerat kartan från den fördjupade översiktsplanen Vänersborg-Vargön,
  • att du är emot att områdena U21 U22, U23 (alla tre eller en eller två av dem) bebyggs
   (U = Utvecklingsområde för framtida bostadsbebyggelse),
  • att du vill att området skyddas nu och för framtiden.
 4. Ange en personlig anledning som du vill framhålla, exempelvis att området har kort gångavstånd från torget, att det är värdefull orörd natur.
 5. Ditt namn och adress behöver vara med, men och e-post är frivilligt.
 6. Skriv ut* och skriv din namnteckning.
 7. Lämna till Naturskyddsföreningen Vänersborg, se nedan.

Inlämning före onsdag 1 maj

Lämna in din ifyllda blankett 2 Brev Stoppa byggplaner för södra Dalbobergen till Naturskyddsföreningen via Karin Albinssons brevlåda på Storgatan 43 (462 36 Vänersborg). Skriv “Till Naturskyddsföreningen” på kuvertet.

*) Om du inte kan skriva ut finns blanketter att hämta på Geogalleriet, Parallellgatan 12. Öppet eftermiddagar onsdag-lördag, se hemsidan för exakta tider.

Vad händer sen? Karin Albinsson samlar in alla namnunderskrifter och överlämnar dem personligen till kommunen.

Stort tack för ditt engagemang!

Styrelsen i Naturskyddsföreningen Vänersborg

Bild från Vänersborgs kommuns Fördjupad översiktsplan, Dalbobergen U2,1, U22 och U23 inringade med rött.